17. mai-program 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


17. mai-program 2017

 

17. mai-komiteen 2017

Bakre rekke: Børre Jacobsen arrangementsrådgiver Sandnes kommune, Hamid Amiri Sandnes innvandrerråd, komiteens nestleder Kristoffer Birkedal utvalg for kultur og oppvekst, Odd Bjarne Thorsen Sandnes idrettsråd, Terje Hetland russepresident
Fremre rekke: Tore Koppang Sandnes musikkråd, Ida Pollestad Brunes Sandnes unge bystyre, komiteens leder Pål Morten Borgli, Kjersti Kristoffersen representant for kristne organisasjoner, Geir Tysseland Sandnes speiderråd.

Ikke tilstede da bildet ble tatt: Martine Andrea Borthen utvalg for kultur og oppvekst.


17.  MAI-KOMITEEN TAKKER
 • Sandnes Røde Kors,
 • KNM Harald Haarfagre,
 • Sandnes politistasjon,
 • Sandnes Røde Kors Ungdom,
 • Speiderne i Sandnes,
 • jurymedlemmene for barnetoget og folketoget,
 • KLS Lydsystemer,
 • Sandnes kommune v/kultur og Park, idrett og vei og Bulega drift
 • Sandnes sentrum AS.

Vi takker alle for et godt samarbeid i forbindelse med planlegging og avvikling av 17. mai i Sandnes.


VI GRATULERER
 • Malmheim skule 140 år,
 • Lions Club International 100 år,
 • Sandnes Svømme og Livredningsklubb 90 år,
 • Austrått skole 60 år,
 • Austrått skolekorps 50 år,
 • Hana KFUK KFUM speidere 50 år,
 • Sviland skole 50 år,
 • Giske ungdomsskole 50 år,
 • Sandnes karateklubb 40 år,
 • Austrått idrettslag 40 år,
 • Sandnes BMX 35 år,
 • Kyrkjevollen skole 30 år,
 • Buggeland skole 10 år,
 • Forus travskole 5 år

Hilsen fra ordføreren

Gratulerer med dagen!

17. mai er årets flotteste og viktigste festdag. Både for barn og voksne - om du er født og oppvokst i Norge eller kommer fra et annet land. På denne dagen feirer vi vår frihet og selvstendighet.

17. mai er en påminnelse om at fred og selvstendighet ikke er en selvfølge. Selv om det nå er 72 år siden Norge var okkupert, hører vi hver dag om krigshandlinger og ufred i andre deler av verden.
Vi er heldige som lever i et demokrati hvor likeverd og solidaritet står sentralt. På nasjonaldagen feirer vi vår frihet på tvers av generasjoner og opphav.

17. mai er først og fremst barna og de unges dag. Det er dagen for glede og lek. Mange har faste tradisjoner og samles gjerne på tvers av generasjonene. Felles for de fleste er likevel barne- og folketoget.

Samtidig som nasjonaldagen er en markering av vår frihet viser barne- og folketogene oss allsidigheten og det fantastiske mangfoldet vi har i Sandnes, med barnehager, skoler, frivillige lag og organisasjoner. Ja, faktisk har vi mer enn 150 nasjonaliteter i Sandnes og mer enn 20 prosent av våre innbyggere er første eller andre generasjons innbyggere. Jeg er glad for at også disse deltar i feiringen av vår nasjonaldag. Sandnes har blitt en internasjonal by.
Vi har mye både å være stolte av og å ta vare på i Sandnes.

Jeg ønsker dere alle en flott 17. mai!

 

17. mai-program

06.30 - Salutt fra Ulvanuten

Kl 07.00 - Revelje.

 • Elim Brass går fra Stangelandsfeltet til Sandnes kirke.
 • Skolekorpsene spiller i egne kretser.


Kl 07.30 - Sandnes kirke.

 • Ordfører Stanley Wirak taler.
 • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre og
 • Speiderne. Sverre Sigurdson Musikkorps og Elim Brass spiller.
 • Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,
 • Eetter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.

Kl 08.00 - Kirkeklokkene i Sandnes ringer. Speiderne heiser flaggene.
Kl 08.00 - Lutsi. Flaggheising. Flaggappell ved Torgeir Siqveland.

  • Terje Framnes kommandérsersjant i Heimevernet taler.
  • «4. april fanfare» ved Jostein Hetland.
  • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.
  • Riska Brass Band spiller.
 • Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.  4. april fanfare komponert av Jostein Hetland.

Kl 11.15 - Høyland kirke. Kransenedleggelse ved minnesmerket.

 • Terje Framnes kommandérsersjant i Heimevernet taler.
 • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.
 • Skeiene janitsjar spiller.
 • Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.

Barnetoget kl 09.30

Tale til barna av Eileen Kristoffersen og Vår Vilde Farset fra 7.trinn på Austrått skole.

 • Sverre Sigurdson Musikkorps spiller til allsangen.
 • Før talen synges: Ja vi elsker dette landet, første vers.
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første vers.

Den skolen som synger best i toget vil bli premiert.

Togruten: Se kartet på baksiden av programmet.

 • 17. mai komiteen ber om at alle stiller opp til togavgang 6 i bredden.
 • Foreldre må ikke ta barna ut av toget før det oppløses på Festplassen ved skaterampen.

Kl 09.45 – Avmarsj

 1. Flaggborgen
 2. Sverre Sigurdson Musikkorps
 3. 17. mai komiteen
 4. Utvalg for kultur og oppvekst
 5. Austrått skolekorps 50 år
 6. Austrått skole 60 år
 7. Sandnes skolekorps
 8. Giske ungdomsskole 50 år
 9. Trones skole
 10. Buggeland skole 10 år
 11. Iglemyr skole
 12. Bogafjell skolekorps
 13. Bogafjell skole
 14. Høyland ungdomsskole
 15. Lura skolekorps
 16. Lura skole
 17. Porsholen skole
 18. Lurahammaren ungdomsskole
 19. Hana skolekorps
 20. Aspervika skole
 21. Hana skole
 22. Øygard ungdomsskole
 23. Sandnes videregående skole
 24. Tryggheim Forus
 25. Vatneli skole
 26. Sandnes friskole
 27. Stangeland skolekorps
 28. Stangeland skole
 29. Soma skole
 30. Smeaheia skole
 31. Sandved skolekorps
 32. Sandved skole
 33. Skeiene ungdomsskole
 34. Lundehaugen ungdomsskole

 

Program i bydelene

Figgjo skole

08.00 Flaggheising ved Figgjohallen og markering ved minnestøttene til Nils Figved og Kaspar Idland. KNM Harald Haarfagre er representert.
09.15 Familiegudstjeneste i Figgjohallen
10.30 Barnetoget går fra Figgjohallen.
11.30 – 13.00 Matsalg og aktiviteter hallen

Ganddal skole og Sørbø skole

07.00 Revelje ved Ganddal skole
08.00 Flaggheising
08.40 Oppmøte ved Sørbø skole (grusbanen).
09.00 Barne- og folketoget går fra Sørbø.
09.45 Dagens tale
10.30 Leker ig kafe på skolene.
13.30 «Løgnastoget».

Malmheim skole

08.00 Flaggheising.
10.00 Frammøte ved skolen.
10.15 Barne- og folketoget går fra skolen.
10.45 Innslag av elever foran Julebygda kapell.
11.00 Gudstjeneste i Julebygda kapell.
12.00 Kafeteriaen åpner i Grendahuset. Reserverte bord for pensjonister.
12.30 Leker for barn og voksne.
19.00 Familiefest på Bedehuset.

Sandved skole

11.30 Familiegudstjeneste i Gand kirke ved Astrid Harbo og kantor Bengt Norbakken
Sandved skolekorps deltar. 17. mai-tog fra kirken til skoleplassen etter gudstjenesten.
12.30 – 14.30

 • Familiefesten åpnes på «Festplassen» på Sandved skole.
 • Tale ved elevrådsleder Rebekka Kvalevaag Hagen
 • Korpset spiller. Allsang.
 • Utendørs aktiviteter,
 • Kafeteria i klubbhuset og gymsalen.
Hana skole

08.00 Flaggheising på Hana og Aspervika skole. Hana skolekorps spiller.
08.30 Elevene møtes på parkeringsplassen bak Hana Sanz.
08.45 Avgang fellesmarsj for Aspervika og Hana skoler fra Hana gamle skole.
11.30-14.00
Kafe i Hana hallen. Leker inne og ute.
11.45 Hana menighet. Samling ved Rovik Bo- og aktivitetssenter. Andakt. Appell ved elever. Hana skolekorps spiller.
12.00 Hana skolekorps marsjerer fra parkeringsplassen på Hana skole og inn i Hanahallen for åpning av bydelsarrangement. Tale for dagen.

Aspervika skole

08.00 Flaggheising på Aspervika skole m/Hana skolekorps.
08.30 Elevene møtes på parkeringsplassen bak Hana Zans.
08.45 Toget går etter Hana skolekorps til Ruten. Etter barnetoget hentes barna på Ruten ved skateparken.
11.30 Tog fra paviljongen på skolen, til Rovik bo- og aktivitetssenter
11.45 Hana menighet. Samling ved Rovik Bo- og aktivitetssenter. Ord for dagen ved sokneprest Roald Mong. Aspervika skolekor synger. Appell ved elever. Hana skolekorps spiller.
12.15 Aspervika skole. Leker for barn og voksne. Kafe, bod og grilling. Salg av lodd.
14.00 Slutt

Bogafjell og Buggeland skoler

11.40 Avmarsj fra Bogafjell skole, til Bogafjellhallen.
12.00-14.30 Velkomsthilsen med tale for dagen. Korpset spille nasjonalsangen. Kafeteria og leker. Varm mat. Pizza og pølser. Eget utsalg for allergikere.


Austrått og Iglemyr skoler – Austrått bydel

08.00 Flaggheising med skolekorpset på Iglemyr skole.
08.45 Elever fra Austrått skole marsjerer fra skolen (storasiå) til Ruten.
08.45 Elevene fra Iglemyr skole samles på parkeringsplassen ved Høyland ungdomsskole, herfra marsjerer de til Ruten.
11.00 Skolekorpset spiller inne på Austrått Boas
11.45 Barnetog går fra Austrått Boas via Austråttveien, og Kyrkjevegen til Iglemyr skole der årets 17. mai arrangement finner sted.
12.00 Velkomsthilsen med tale for dagen. Skolekorpset spiller Ja, vi elsker dette landet. Deretter åpner kafeteria og aktiviteter for barna starter.
14.00 Avslutning.

Sviland skule

09.30 Barnetoget går fra Sviland skule. Toget slutter ved kapellet hvor nasjonalsangen synges.
11.00-14.00 Matsalg på skulen. Start av diverse aktiviteter og leker. Tale ved 7. trinn på Sviland skule.
12.00 Aktiviteter for barnehagebarn. Skolekor synger og Sviland korps spiller.

Stangeland skole

07.15 Skolekorpset marsjerer og spiller i bydelen
08.45 Elevene samles på skolen før avmarsj
09.00 Avmarsj fra skolen til Festplassen
11.00 Kafeene, pølsebod og kiosk på Stangeland Skole åpner
11.30 Konsert utenfor Mossiges Minde
12.00 Stangeland Skolekorps spiller i skolegården, Stangeland Skole.
Tale for dagen ved elever fra 7. trinn.
11.00-14.00 Tradisjonelt familiearrangement på skolen. Kafé, pølsebod, kiosk, 17. mai-leker, lykkehjul, tombola, boks og pilkast, fiskedam, bingo og kransekakelotteri.

Soma skole

10.30-14.00 Kafé.
11.30 Tale for dagen, leker og aktiviteter.

Lura

07.15 Musikk i bydelen.
08.00 Flaggheising og appell ved Lura bydelshus.
11.30 Lura skolekorps spiller på Lura pleie- og servicesenter. Etter spillingen kjører bussen til bydelshuset.
12.00-14.00 Familiefest ved Lura bydelshus.

 • Kafeteria: Salg av is, pølser, brus, lapskaus, kaffe og kaker med mer. Leker og konkurranser for store og små. Tombola og kransekakelotteri. Salg av ballonger.

13.00 Appell ved 10.klassing på Lurahammaren ungdomsskole.
13.15 Knøttetog for de minste. Korpset spiller.

Trones skole

08.00 Flaggheising på Trones skole.
08.30 Oppstilling av elevene i skolegården før avmarsj til Festplassen.
09.00 Avmarsj til Festplassen.
09.45 Barnetoget
11.00 – 11.30 Tradisjonelt familiearrangement.

 • Kakesalg, lykkehjul, sekkeløp og alt annet som hører 17.mai til.
 • Egen scene med underholdning fra barn på skolen.

Hjertelig velkommen!

Riska

07.00 Musikk i bygda.
08.00 Flaggheising.
09.30-14.30 Salg i bodene ved Stemmen
09.30 Avgang barnetoget fra Riskahallen.
09.40 Avgang barnetoget fra Maudland skole.
11.00 Bekransning av minnesmerket ved Riska gamle kirke. Minnetale.
11.15 Ved Stemmen: Tale for dagen av elever fra Maudland skole 7.klasse.
11.30-13.30 Leker for alle ved Riska ungdomsskole og misjonsmarka.
14.00 Latbrandstoget. Avgang fra Riskahallen. Premieseremoni ved Stemmen etter toget.
15.30 Gudstjeneste i Riska kirke.
18.00 Familiefest for alle på Riska Misjonshus. Bevertning.
Arrangør: Kristenfolket på Riska

Høle

08.00 Flaggheising ved minnestøtta i Torjå
09.30 Korpset spelar på skuleplassen.
09.45 17. maitoget går frå skuleplassen.
10.30 Tale for dagen.

 • Kransenedlegging ved minnestøtta i Torjå.
 • Æresvakt frå KNM Harald Haarfagre.

11.00 Gudsteneste ved Saltveit.
11.30 Kaféen opnar på skulen.
12.15 Korpset spelar på skuleplassen.
12.30 Leikane tek til.
15.00 Avslutning.

Smeaheia skole

12.00-14.00 Barne- og familiefest for hele bydelen.

 • Tale for dagen av rektor og elever fra skolen.
 • Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.
 • Leker for store og små. 17. mai basar.
Tveit bygdahus

11.00-15.00 Tradisjonell feiring av dagen

Sandnes kirke

11.00 Gudstjeneste.

Høyland kirke

11.30 Gudstjeneste.

14.30 Sverre Sigurdson Musikkorps spiller i Lanternen i Langgata.
14.30 Kvadrat musikkorps spiller i Øglændsparken.

Kirkeparken kl.14.30 folkefest i grønne, blomstrende omgivelser

Kl 14.30 Åpning av folkefesten i Kirkeparken v/ konferansier Pål Morten Borgli.

Et variert program fra det kulturelle mangfoldet i Sandnes.

Her kan du få med deg blant annet:
• Sandnes Gaukeorkester
• The Mixtape (streetdance)
• Indisk dans
• Afrikanske trommer

Kl 15.00 Russepresident Terje Hetland taler fra scenen i Kirkeparken.

Kl. 15.15 Dagens hovedtaler: Ivar Braut, biskop.

 • Skeiene Janitsjar spiller til allsangen.
 • Før talen synges: Ja vi elsker dette landet, første vers.
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første vers.

15.30 Fallskjermhoppere fra Stavanger Fallskjermklubb hopper ut over sentrum og lander i Havneparken.

Folketoget og russetoget kl. 15.45

Folketoget stiller som vanlig opp på Festplassen. Russetoget stiller opp i Jernbaneveien, langs Tinghuset og går i forlengelse av folketoget. Avgang kl. 15.45.

Skeiene Janitsjar spiller på balkongen utenfor Kinokino under folketoget.

 1. Flaggborgen
 2. Sverre Sigurdson Musikkorps
 3. 17.maikomiteen
 4. Bystyret
 5. Lions Clubs International 100 år
 6. Sandnes Svømme og Livredningsklubb 90 år
 7. Hana KFUK KFUM Speiderne 50 år
 8. Gand KFUK-KFUM speidere
 9. Bogafjell KFUK KFUM speidere
 10. Lura KFUK-KFUM speidere
 11. 2. Sandnes sjøspeidergruppe
 12. 1.Sandnes Speidergruppe
 13. Sandnes Karateklubb 40 år
 14. Lura Karateklubb
 15. Sandnes kampsportsenter
 16. Austrått skolekorps
 17. Austrått idrettslag 40 år
 18. Sandnes BMX 35 år
 19. Sviland BMX
 20. Julebygda brass
 21. Forus travskole 5 år
 22. Friheten Rideklubb
 23. Sandnes og Jæren rideklubb
 24. Sandnes Sportsdrillklubb
 25. Sandnes volleyballklubb
 26. Aspervika trim og turn
 27. Sandnes Sanitetsforening
 28. Voksne med medfødt hjertefeil, region vest
 29. NVIO. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
 30. Sandved turn
 31. Hana skolekorps
 32. Hana Idrettslag
 33. Sandnes Turnforening
 34. Lura skolekorps
 35. Lura IL
 36. Bogafjell IL
 37. Sandnes Innebandyklubb
 38. Stangeland Skolekorps
 39. Natteravnene
 40. Sandnes trekkspillorkester
 41. Sandnes Folkedanslag
 42. Sandved skolekorps
 43. Sandved Idrettslag
 44. Riska brassband
 45. Sandnes Røde Kors
 46. Kvadrat musikkorps
 47. Sandnes IL
 48. Ganddal Skolekorps
 49. Teaterverkstedet Ganddal
 50. Vinneren av Løgnastoget på Ganddal
 51. Ganddal Idrettslag
 52. Internasjonalt miljø
 53. Bogafjell Sykleklubb
 54. Sandnes Sykleklubb
 55. Norsk Tempo klubb
 56. Sandnes mållag
 57. Elim brass
 58. Menighetene i Sandnes
 59. Sandnes håndballklubb
 60. House of Dance
 61. Sandnes Ulf
 62. Riska Motorsykkelklubb
 63. Russetoget

Familiefester og 17. mai-fester

09.30 Hjerte for Sandnes kafeen. Sted: No 13, Erling Skjalgsonsgate 13.
-16.00 Rømmegrøt, pølser og masse annet godt. Alle er hjertelig velkommen!

18.00 Eldrefest. Mossiges Minde.
Tale ved ordfører Stanley Wirak. Servering av snitter, kaffe og kaker, utlodning av blomsteroppsatser. Entre: kr 100,-
Arrangør: Sandnes Røde Kors Ungdom og 17. maikomiteen.

18.00 Riska Misjonshus.
Familiefest med tale for dagen av Anders Olsen. Sang av Fredlines. Riska Brass Band spiller. Underholdning og servering for liten og stor. Fri entré

19.00 Norkirken Sandnes. Elim, Gjesdalveien 10.
- 21.45 Nasjonalfest. Festtale av Kjell Børge Tjemsland. Elim Brass. Børge Ravndal sang. Varmrett med dessert og kaffe. Entre: kr. 200,-.

11.00 - 20.00 MS «Sandnes» Norges fineste kystveteran ligger til kai i Havneparken.
Mat og underholdning ombord. Arrangør: Nattrutenes venner. www.mssandnes.no

17. mai-sanger

Gud Signe vårt dyre fedreland

Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand,
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i mørker lenger låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud den gode såd
til groren ein gong er mogen.
Elias Blix


Gud sign vår konge god

Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot,
sign hjem og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott.

Fagert er landet du oss gav

Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
Soli ho sprett og ho glader,
Signar vårt land i nord og sud,
Såleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord
Skjelvande blomen på bøen,
Stend utan livd i vind frå nord
Tett innmed kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned,
Folket vårt giv du livd og fred,
Er oss så kjærleg ein Fader.

Tidi ho renn som ei elv mot os,
Fort skiftar sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los,
Radt til dei seinaste ætter;
Herre, vår Gud, vårt Norges Gud,
Varda vårt land frå fjell til flud,
Lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land,
Signa vårt strev og vår møde,
Signa kvar ærleg arbeidshand,
Signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt
Veiknar og visnar, bleiknar burt,
Ver du oss ljoset og livet!
Anders Hovden
Ja vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem, -
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som :,: senker :,:
drømme på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre :,: talte:,:
Roma midt i mot

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så :,: vi vant:,: vår rett.

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for :,: dets :,: fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson


Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld
ved fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær
fra havets bryn med fiskevær
og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
rammer striper med blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien.
Det er flagget som vaier i vind!
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
og det blå gav sin farve til breen.
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Finn Bø, melodi: Lars-Erik Larsen

Sandnes-sangen

Gjemt ligger byen, lunt mellom bakker,
innerst ved Gannsfjordens leirede strand:
Er den enn liten, så er den dog vakker
:,:porten til Jærens forgjettede land:,:

Reiser seg «tårne», frukten av fliden,
gror mellom bakkene nøysomhets frø,
skal nok vårt Sandnes kunne med tiden
:,:by mange tusener arbeid og brød:,:

Da skal vår by mellom gresskledde bakker,hegnet og lunet på leirbunnet strand vokse seg fremad, bli stor - og så vakker,
:,:blive til ære for folk og for land!:,:

L.O.Nygård - Melodi: Thorvald Oftedal

No livnar det i lundar

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumarstid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan soleglad.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
Elias Blix

17. mai sang

Mel: Mot i brystet
Tenk, at nå er dagen her
Som jeg har lengtet etter:
Jeg får gå i toget, og jeg er så
glad.
Du kan tro jeg skal nok
synge ut av alle krefter,
Svinge flagget mitt og rope høyt
hurra!
Ser du flagget mitt,
Rødt og blått og hvitt?
Det skal vaie fritt og vise seg.
Friskt og vakkert er det
som vårt kjære gamle Norge.
Ja, det landet er vi glad i,
du og jeg.
Ågot Nickelsen

Alle fugler

Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerker jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly.
Her er sol og glede!

Blomster hvite, gule, blå
titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små,
etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud
kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut.
Her er sol og glede!

Lille søster! Lille bror!
Kom, så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor,
Mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang!
Kråkestup og bukkesprang!
- Takk, o Gud, som enn en gang
gav oss sol og glede!

Tysk folketone. Tekst: J Nicolaysen

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en Nation, vi med,
vi Smaa, en Alen lange;
vort Fædreland vi frydes ved;
og Vi, Vi ere mange.
Vort Hjerte ved, vort Øye ser,
hvor godt og vakkert Norge er,
vor Tunge kan en Sang blandt fleer
af Norges Æressange.
Henrik Wergeland

Kart for barne- og folketoget

Barnetoget: Avmarsj kl 09.45
Folketoget: Avmarsj kl 15.45

 

 

Mer informasjon om 17. mai

Informasjon om parkering:

Politiet ber bilistene om å unngå kjøring i sentrum, spesielt i gatene der togene skal gå. Det er forbudt å parkere i disse gatene. Feilparkerte biler vil bli tauet bort.

Skiltplan om parkering 2017. (pdf)

Informasjon fra Kolumbus:

Man må regne med trasé-endringer og forsinkelser på grunn av dagens arrangement.

Ruteinformasjon: Telefon 177 eller www.kolumbus.no

Informasjon om utendørs salg i Sandnes sentrum 17.mai:

Salg kan kun skje etter skriftlig tillatelse fra Sandnes kommune eller huseiere i Langgata. Rigging av salgsbord/boder først etter kl 09.00 Enhver selger må kunne fremvise skriftlig tillatelse.
Overtredelse vil medføre bortvisning.


Sandnes kirke:

Benker blir satt ut til eldre og funksjonshemmede. Togene stopper og hilser minnesmerket over de falne under annen verdenskrig. Vi ber publikum respektere sperringene slik at flaggborgen og fanene kan hilse minnesmerket.

Traséending Folketoget:

Folketoget går i år via Jernbaneveien.

Programbladet:

I år er programbladet i papirutgave tilgjengelig for avhenting på Servicekontoret,
(Haakon7’s gate 8).

Oppdatert program med mobilvennlig løsning finner du på vår hjemmeside:
www.sandnes.kommune.no/17mai

Har du bilder du vil dele med oss?

Sørg for at du har tillatelse fra personer som er i bildene.

Send til epost: foto@sandnes.kommune.no

Publisert: 02.05.2017 10:48
Sist endret: 02.05.2017 10:48