Nasjonaldagsfeiring i Sandnes: 17. mai 2019

Innhold

Nasjonaldagsfeiring i Sandnes: 17. mai 2019

Her finner du alt du trenger å vite om årets nasjonaldagsfeiring.

Følg 17.mai-feiring i Sandnes på Facebook for å få de siste oppdateringer.

Støtte til 17. mai-bydelsarrangement

Send søknad om støtte til 17. mai-bydelsarrangement i skolekretsen/bydelen.

Gjelder for FAU, skolekorps, eller andre organisasjoner som har ansvar for hovedarrangement i bydelen.

Program i bydelene

Meld inn 17. mai-program fra din bydel, skole eller andre nasjonaldagsarrangement.

Aspervika

Program mangler.

Austrått og Iglemyr

Program mangler.

Bogafjell og Buggeland

Program mangler.

Figgjo skole

Program mangler.

Ganddal og Sørbø

Program mangler.

Hana

Program mangler.

Høle

Program mangler.

Malmheim skole

Program mangler.

Lura

Program mangler.

Riska

Program mangler.

Sandved skole

Program mangler.

Smeaheia skole

Program mangler.

Stangeland skole

Program mangler.

Sviland skule

Program mangler.

Trones skole

Program mangler.

Tveit bygdahus

Program mangler.

Barnetoget

Rekkefølge 2019

Rekkefølgen for barnetoget kommer.

Informasjon om barnetoget

Vi ber alle deltakere om å møte opp i god tid før kl. 09.30.

Toget begynner å gå kl. 09.45.

Når rekkefølgen for i år er klar vil dere finne det her.

Hvis dere marsjerer samlet inn på Ruten må det skje fra sør slik at vi unngår kollisjoner og større snuoperasjoner inne på plassen. Mannskaper fra Sandnes Røde Kors hjelpekorps hjelper dere med å finne rett plass i toget. Vær vennlig å følge deres anvisninger. Gruppen skal stille opp til venstre for nummerskiltet på plassen. Alle klasser går 6 i bredden og holder jevn fart slik at det ikke blir store luker i toget.

Barneappellantene taler kl. 9.30.

Vi håper alle legger ned en ekstra innsats i å øve på de tradisjonelle 17. mai sangene. Ta opp jakten og vinn årets premie for beste syngende skole!

Gjør barnetoget til en spennende og innholdsrik opplevelse både for deltakere og tilskuere.

17. mai komiteen ønsker dere en god og minnerik feiring av nasjonaldagen.

Kart over barnetog

Kart. (PDF)

Folketoget

Påmelding i folketoget

Melde inn din forening i årets folketog.

17. mai-komiteen i Sandnes har gleden av å invitere alle lag, foreninger og organisasjoner i Sandnes til å delta i folketoget.

Frist: 5. mai 2019.

Beste innslag i årets folketog premieres med 5.000,-.

17. mai-komiteen oppfordrer deltakerne til ikke å bruke motorkjøretøyer i toget. Innslag med motorkjøretøy vil uansett kjøretøyets størrelse bli henvist til togets siste seksjon, og det forutsettes at deltakerne har forberedt sikkerhetstiltak med tanke på publikum langs traseen. Det er svært viktig at dette informeres om i påmeldingsskjemaet. Det kreves at det går en person ved hvert hjul på kjøretøyet gjennom hele traseen. Motorisert kjøretøy som ikke er meldt inn på forhånd vil bli tatt ut av toget.

Seksjoner med dyr, håndkjerrer, sykler osv. kan bli plassert hvor som helst i toget.

Deltakere med hensikt å profilere kommersielle foretak vil ikke få delta i folketoget.

Vi håper på stor og bred deltakelse og ønsker dere vel møtt til et folketog som viser hele bredden.

Rekkefølge 2019

Rekkefølge for folketoget kommer.

Informasjon om Folketoget

Innmarsj/ oppmøte:

  • Oppmøte før kl.15.30. Hvis dere marsjerer samlet inn på Ruten må det skje fra sør slik at vi unngår kollisjoner og større snuoperasjoner inne på plassen.

     Obs! Traseen vil gå opp langs Jernbaneveien i år på grunn av byggearbeider i Elvegaten

  • Toget starter å gå kl.15.45
    • Mannskaper fra Sandnes Røde Kors hjelper dere med å finne rett plass i toget, vær vennlig å følge deres anvisninger.
    • Vi ber dere om mulig å stille opp med 6 personer i bredden.
    • Nummerskiltet på plassen skal være på gruppens høyre side.

Kjøretøy:

De grupper som skal ha kjøretøy, større traller, vogner eller lignende med i toget stiller kjøretøyene opp langs Vågen 33. Kjøretøy og traller merkes med samme nummer som lagets/organisasjonens plass i toget. Skiltnummeret må være godt synlig. Ved utmarsj sørger våre ordensmannskaper for at kjøretøyene blir vinket frem til rett tid. Det forventes at deltakerne har vakter som følger på hvert hjul av kjøretøyene for å sikre avstand mellom kjøretøy og publikum gjennom hele ruten.

Marsjering:

Hold flyt og jevn fart i toget.

Hold kort avstand til de som går foran. Vi vet av erfaring at det lett blir lange luker i toget fordi mange seksjoner har små oppvisninger underveis.
Gå 6 personer i bredden.
Oppnevn ”togsjef" som sørger for god avvikling av deres seksjon.
Skeiene Janitsjar står på terrassen utenfor KINOKINO og spiller for deltakerne i folketoget når det passerer opp bakken i Torggata.

Stopp ved Sandnes kirke:

Når første del av toget kommer til Sandnes kirke gjøres det holdt ved monumentet over de falne under annen verdenskrig. Flaggborgen blir senket og Sverre Sigurdsson Musikkorps spiller første vers av ”Ja, vi elsker dette landet”. Vi ber alle som går i de første seksjonene om å forholde seg rolig under denne seremonien.

For resten av toget gjelder at alle flagg og faner skal senkes når dere går forbi monumentet, men dere skal ikke gjøre holdt.

Innmarsj / avslutning:

Folketoget marsjerer inn på Ruten, via taxi-parkeringen, helt frem til skateparken før det oppløses. Vi ber om at ingen henter deltakere eller forlater gruppen sin før endepunktet er nådd.

OBS! Ingen foreldre kan stå på Ruten og vente på barna sine. Dere må avtale henting på parkeringsplassen nord for skatebanen.

Kart over folketoget

Kart. (PDF)

17. mai-komiteen 2018

Navn på medlemmer.

Leder Pål Morten Borgli, varaordfører

Nestleder Kristoffer Birkedal, Utvalg for kultur og oppvekst

Martine Andrea Borthen, Utvalg for kultur og oppvekst

Svein Tollefsen, Sandnes musikkråd

Signe Nijkamp, Kristne foreninger

Odd Bjarne Thorsen, Sandnes idrettsråd

Geir Tysseland, Sandnes speiderråd

Sander Olsen, Sandnes unge bystyre

Hamid Amiri, Sandnes innvandrerråd

Ida Pollestad Brunes, Russens representant

Børre Jacobsen, Kulturavdelingen i Sandnes kommune

Har du bilder du vil dele med oss?

Sørg for at du har tillatelse fra personer som er i bildene.

Send til epost: foto@sandnes.kommune.no

Salgsplasser i sentrum

I år vil det være mulig å leie salgsplass i Langgata mellom Kirkegata og Industrigata. For å kunne leie salgsplass må leietaker være registrert som bruker. Dette gjøres HER.

Vi åpner kjøp av salgsplasser onsdag 10. april kl. 08.00Skjema finner du her.

Prinsippet om første mann til mølla vil gjelde her. All registrering og betaling skal skje elektronisk. Alle leietakere må være registrert med organisasjonsnummer.

Kart over salgsplasser

Regler for salgsplass:

Tildelingen gjelder for salg av mat og tradisjonelle 17. mai-effekter. Salgsplassen er på 4x4 meter. Varer som tillates solgt er tradisjonelle 17. mai effekter som norske flagg, fløyter og godterier m.v.

Det er ikke tillatt å selge produkter som produserer avfall, så som skumspray og lignende. Vi gjør oppmerksom på at 17. mai-komiteen fra 2018 har vedtatt forbud mot heliumballonger på 17. mai. Salg av tradisjonelle markedseffekter som klær, t-skjorter og caps tillates heller ikke.

Det er ikke på noen måte tillatt å overdra salgsplassen til andre. Den som tildeles salgsplass skal være tilstede og kunne forevise gitt tillatelse sammen med gyldig legitimasjon til kommunens representant eller politiet. Mislighold kan i verste fall føre til at plassen blir stengt uten økonomiske konsekvenser for Sandnes kommune. Det vil også få konsekvenser for tildeling for senere år. Gebyret refunderes ikke hvis plassen ikke benyttes.

Riggingen av salgsområdet kan ikke ta til før 08.30 for å ikke forstyrre speidernes flaggheising i Langgata kl. 08.00 Overtredelse av dette fører til bortvising fra salgsområdet. Betaling vil ikke bli refundert.

Salgsplassene skal være pakket ned og søppel skal fjernes innen kl. 20.00. Det er ikke anledning til å bruke kommunens søppelspann som er plassert i gata, leietaker skal sørge for egen avfallskurv.

Prisen pr. salgsplass er fastsatt til kr 2000,- Betaling skjer kun forskuddsvis ved tildeling. Prisen inkluderer strøm.

17. mai-sanger

Gud Signe vårt dyre fedreland

Gud signe vårt dyre fedreland, 
og lat det som hagen bløma. 
Lat lysa din fred frå fjell til strand, 
og vetter for vårsol røma. 
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i mørker lenger låg, 
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu 
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen. 
Så signe då Gud den gode såd
til groren ein gong er mogen. 
Elias Blix


Gud sign vår konge god

Gud sign vår konge god! 
Sign ham med kraft og mot, 
sign hjem og slott! 
Lys for ham ved din Ånd, 
knytt med din sterke hånd 
hellige troskapsbånd 
om folk og drott.

Fagert er landet du oss gav

Fagert er landet du oss gav, 
Herre, vår Gud og vår Fader! 
Fagert det stig av blåe hav, 
Soli ho sprett og ho glader, 
Signar vårt land i nord og sud, 
Såleis di åsyn lyser, Gud, 
over vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord 
Skjelvande blomen på bøen, 
Stend utan livd i vind frå nord 
Tett innmed kanten av snøen. 
Herre, du ser med miskunn ned, 
Folket vårt giv du livd og fred, 
Er oss så kjærleg ein Fader.

Tidi ho renn som ei elv mot os, 
Fort skiftar sumar med vetter. 
Fader, ver alltid Noregs los, 
Radt til dei seinaste ætter; 
Herre, vår Gud, vårt Norges Gud, 
Varda vårt land frå fjell til flud, 
Lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land, 
Signa vårt strev og vår møde, 
Signa kvar ærleg arbeidshand, 
Signa vår åker med grøda! 
Gud, utan deg den vesle urt 
Veiknar og visnar, bleiknar burt, 
Ver du oss ljoset og livet! 
Anders Hovden
Ja vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem, - 
elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor 
og den saganatt som :,: senker :,: 
drømme på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre :,: talte:,:
Roma midt i mot

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, 
så :,: vi vant:,: vår rett.

Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for :,: dets :,: fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson


Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld 
ved fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær 
fra havets bryn med fiskevær 
og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarvet drakt, 
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer striper med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien.
Det er flagget som vaier i vind! 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå gav sin farve til breen. 
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Finn Bø, melodi: Lars-Erik Larsen

Sandnes-sangen

Gjemt ligger byen, lunt mellom bakker,
innerst ved Gannsfjordens leirede strand:
Er den enn liten, så er den dog vakker
:,:porten til Jærens forgjettede land:,:

Reiser seg «tårne», frukten av fliden,
gror mellom bakkene nøysomhets frø,
skal nok vårt Sandnes kunne med tiden
:,:by mange tusener arbeid og brød:,:

Da skal vår by mellom gresskledde bakker,hegnet og lunet på leirbunnet strand vokse seg fremad, bli stor - og så vakker,
:,:blive til ære for folk og for land!:,:

L.O.Nygård - Melodi: Thorvald Oftedal

No livnar det i lundar

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar 
no fram til sumarstid.

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan soleglad.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
Elias Blix

17. mai sang

Mel: Mot i brystet
Tenk, at nå er dagen her
Som jeg har lengtet etter:
Jeg får gå i toget, og jeg er så 
glad.
Du kan tro jeg skal nok 
synge ut av alle krefter,
Svinge flagget mitt og rope høyt
hurra!
Ser du flagget mitt,
Rødt og blått og hvitt?
Det skal vaie fritt og vise seg.
Friskt og vakkert er det
som vårt kjære gamle Norge.
Ja, det landet er vi glad i,
du og jeg.
Ågot Nickelsen

Alle fugler

Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerker jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly.
Her er sol og glede!

Blomster hvite, gule, blå
titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små, 
etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud
kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut.
Her er sol og glede!

Lille søster! Lille bror!
Kom, så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor,
Mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang!
Kråkestup og bukkesprang! 
- Takk, o Gud, som enn en gang
gav oss sol og glede!

Tysk folketone. Tekst: J Nicolaysen

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en Nation, vi med, 
vi Smaa, en Alen lange; 
vort Fædreland vi frydes ved; 
og Vi, Vi ere mange. 
Vort Hjerte ved, vort Øye ser, 
hvor godt og vakkert Norge er, 
vor Tunge kan en Sang blandt fleer 
af Norges Æressange. 
Henrik Wergeland

 

Publisert: 02.05.2017 10:48
Sist endret: 13.03.2019 12:15