Nasjonaldagsfeiring i Sandnes: 17. mai 2019

Innhold

Nasjonaldagsfeiring i Sandnes: 17. mai 2019

Her finner du alt du trenger å vite om årets nasjonaldagsfeiring.

Følg 17.mai-feiring i Sandnes på Facebook for å få de siste oppdateringer.

Program for dagen

06.30-11.15 Salutt og bekransninger av monumenter

06.30 - Salutt fra Ulvanuten

07.00 - Revelje.

 • Elim Brass går fra Stangelandsfeltet til Sandnes kirke.
 • Skolekorpsene spiller i egne kretser.

Bekransning av monumenter

07.30 - Sandnes kirke.

 • Ordfører Stanley Wirak taler.
 • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre og
 • Speiderne. Sverre Sigurdson Musikkorps og Elim Brass spiller.
 • Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.

08.00 - Kirkeklokkene i Sandnes ringer. Speiderne heiser flaggene i sentrum.

08.00 - Lutsi. Flaggheising. Flaggappell ved Torgeir Siqveland.

  • «4. april fanfare» ved Jostein Hetland.
  • Rådmann Bodil Sivertsen taler.
  • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.
  • Riska Brass Band spiller.

Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,

Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.

11.15 - Høyland kirke. Kransenedleggelse ved minnesmerket.

 • Svein Tollefsen i fra 17.mai-komiteen taler.
 • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.
 • Skeiene janitsjar spiller.
 • Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.
09.30 Barnetoget

Tale til barna av elever i fra Aspervika skole

 • Sverre Sigurdson Musikkorps spiller til allsangen.
 • Før talen synges: Ja vi elsker dette landet, første vers.
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første vers.

Den skolen som synger best i toget vil bli premiert.

 • 17.mai-komiteen ber om at alle stiller opp til togavgang 6 i bredden.
 • Foreldre må ikke ta barna ut av toget før det oppløses på Ruten ved skaterampen.

09.45 – Avmarsj

Rekkefølge, togrute og mer informasjon om barnetoget.

14.30 Konserter i sentrum.

14.30 Sverre Sigurdson Musikkorps spiller i Lanternen i Langgata.
14.30 Kvadrat musikkorps spiller i Øglændsparken.

14.30 Kirkeparken - Folkefest i grønne, blomstrende omgivelser

14.30 Åpning av folkefesten i Kirkeparken v/ konferansier Pål Morten Borgli.

Et variert program fra det kulturelle mangfoldet i Sandnes.

 • Tamilsk sang
 • Sandnes kulturskoles juniorkor
 • Sandnes kulturskoles streedance-gruppe
 • Mathilde Jørstad med band

15.00 Tale fra russen ved Ida Pollestad Brunes.

15.15 Dagens hovedtaler er daglig leder ved Sandnes kunst- og kulturhus Elisabeth Dahl.

 • Skeiene Janitsjar spiller til allsangen.
 • Før talen synges: Ja vi elsker dette landet, første vers.
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første vers.

15.30 Fallskjermhoppere fra Stavanger Fallskjermklubb hopper ut over sentrum og lander i Havneparken.

15.45 Folketoget og russetoget.

Folketoget stiller som vanlig opp på Ruten. Russetoget stiller opp i Jernbaneveien, langs Tinghuset og går i forlengelse av folketoget. Avgang kl. 15.45.

Skeiene Janitsjar spiller på balkongen utenfor Kinokino under folketoget.

Rekkefølge, togrute og mer informasjon om folketoget.

18.00 Eldrefest.

Gandsfjord seniorsenter. Tale ved varaordfører Pål Morten Borgli. Servering av snitter, kaffe og kaker, utlodning av blomsteroppsatser. Entre: kr 100,- 

09.00-20.00 Familiefester og 17. mai-fester

09.00

No.13. Erling Skjalgssonsgt 20. Åpen kafe. Kaffe , kaker, vårruller, pølser, hamburgere, is og brus. Arrangør: Hjerte for Sandnes.

18.00

Riska Misjonshus. Riska Brassband spiller. Tale for dagen ved Kåre Eidsvåg. Sang av Aleksander Olsen og Martin Lindhjem. Underholdning for barna. Bevertning. Fri entre.
19.00

Elim, Gjesdalvn. 10. Festtale av Erik Rørtveit. Elim Brass. Margun og Joleiv Salte. Varmrett m/dessert og kaffe. Entre kr. 200,-. Arrangør: Norkirken Sandnes.
   
   

Mangler deres arrangement?

Meld inn deres nasjonaldagsarrangement.

Støtte til 17. mai-bydelsarrangement

Send søknad om støtte til 17. mai-bydelsarrangement i skolekretsen/bydelen.

Gjelder for FAU, skolekorps, eller andre organisasjoner som har ansvar for hovedarrangement i bydelen.

Program i bydelene

Meld inn 17. mai-program fra din bydel, skole eller andre nasjonaldagsarrangement.

Austrått og Iglemyr

Austråtthallen
Tid: 0800 - 1400

0800
0820

0845
1130
1135

1200
1215
1400

Flaggheising hvor skolekorpset spille på Iglemy Skole.
Elever fra Iglemyr skole samles på parkeringsplassen ved Høyland ungdomskole. Herfra marsjerer de til festplassen.
Elever fra Austrått skole marsjerer fra skolen (storasidå) til festplassen.
Skolekorpset spiller inn på Austrått bo- og aktivitetssenter.
Barnetog går fra Austrått bo-aktivitetsenter via Austråttveien og Torvmyrveien til Austrått 
Bydelshus/Austråtthallen der årets 17. mai –arrangement finner sted.
Velkomsthilsen med tale for dagen. Skolekorpset spiller ja, vi elsker.
Åpner kafeteria og aktiviteter for barna starter.
Avslutning.

Den lokale 17. mai – komiteen ønsker alle bydelens beboere hjertelig velkommen til arrangementet ved Austrått bydelshus.

Parkering: Grusbanen på iglemyr (kjør ned Riarveien ved Austråttveien 55). Parkeringsplassen ved Coop prix.

Vel møtt!

Arrangør: Iglemyr og Austrått Skole.

Bogafjellhallen

Tid: 11.00-14.00

08.00

11.00-14.00

11.40

12.00

Bogafjell skolekorps spiller på vanntanken

Kafé og aktiviteter i Bogafjellhallen

Bogafjell skolekorps marsjerer fra Bogafjell skole til hallen

Tale for dagen og offisiell åpning av arrangementet

Arrangør: Bogafjell FAU

Figgjohallen

Tid: 08.00-13.30

08.00 Flaggheising ved Figgjo hallen og markering ved minnestøttene til Nils Figved og Kaspar Idland.

09.15 Familiegudstjeneste i Figgjohallen.

10.30 Barnetoget går, start er ved hallen, Tjessheimveien, Kvednaberget, Kvednaholen, Figgjoveien tilbake til hallen. Korpset spiller.

11.15 Tale for dagen 7. klasse v/ Jakub Lukasiewicz og Maria Fjelde

11.25 Kåring og premie til beste klasse i toget!

11.30 Matsalget åpner. Familiefesten starter, forskjellige aktiviteter for barn og voksne.

12.15 Figgjo barnegospel synger inne i hallen ledet av Klara Lybekk        

12.30 Utdeling av diplomer til 1. klassingene for tegning

13.30 Avslutning

Arrangør: Figgjo FAU

Ganddal og Sørbø

Tid: 0840-1400

08.00
08.40
09.00

10.00


13.30

Flaggheising
Oppmøte ved Sørbø skole
Toget går fra Sørbø skole til Ganddal skole.
Tale på Ganddal skole ved ankomst.
Offisiell åpning på Ganddal og Sørbø skole
med lek og matsalg. Salg av pølser, pizza
og kaker med mer. Det vil bli salg i
idrettshall/gymsal og skolekjøkken.
Løgnastoget

Hele programmet på Sørbø. (PDF)

Hele programmet på Ganddal / Sørbø. (PDF)

Arrangør: Fau Sørbø og Fau Ganddal

Høle

Tid: 08.00-15.00

08.00 

09.30 

09.45

10.30


11.00

11.30

12.15

12.30

15.00

Flaggheising  ved  minnestøtten i Torjå 

Korpset  spiller  på  skoleplassen 

17.mai toget  går  fra  skoleplassen 

Tale for dagen med kransnedleggelse ved minnestøtten i Torjå . Æresvakter fra KNM Harald  Haarfagre 

Gudstjeneste i Høle kyrkje

Kafeen åpner på skolen 

Korpset spiller på skoleplassen 

Lekene begynner 

Avslutning. Premieutdeling ca. 14:15

Arrangør: Høle FAU/17.mai komiteen

Lura

Lura bydelshus

Tid: 12.00-14.00

08.00

12.00

 

 

 

 

13.00

13.15

14.00

Flaggheising og appell v/Lura bydelshus

Familiefest på Lura bydelshus.

Kafe, salg av øølser, is, brus, lapskaus, kaffe, kaker m.m

Leker og konkurranser for store og små

Tombola og kransekakelotteri

Godtebod

Appell ved 10. klassing

Knøttetog for de minste. Korpset spiller

Slutt

Arrangør: Lura skolekorps i samarbeid med Lura skole og Porsholen skole

Malmheim

08.00     Flaggheising ved Malmheim skole.

10.00     Fremmøte ved Malmheim skole.

10.15     Barne- og folketoget går fra skolen.

10.45     Innslag av elever foran Julebygda kapell.

11.00     Gudstjeneste i Julebygda kapell.

11.30     Kafeteriaen åpner i Grendahuset. Reserverte bord for pensjonister.

12.30     Leker for barn og voksne.

19.00     Familiefest på Bedehuset.

Arrangør: Foreldreutvalget ved Malmheim skole, Julebygda Idrettslag, Viking 4H

Riska

Tid: 07.00-20.00.

07:00
08:00
09:30-14.30
09:30
09:40
11:00

11:15

11:00-13:30
11:30-13:30
14:00

15:00

18:00

Musikk i bygda v/Hommersåk skolekorps
Flaggheising på skolene
Salg i bodene ved Stemmen.
Avgang Barnetoget fra Riskahallen
Avgang Barnetoget fra Maudland skole
Bekransning av minnesmerket ved Riska gamle Kirke
Minnetale og Hommersåk skolekor synger
Ved Stemmen: Tale for dagen ved elever fra Hommersåk skole.
Hommersåk skolekor synger.
Salg av mat og drikke i Riskahallen
Leker og aktiviteter for alle rundt Riska Ungdomsskole og Misjonsmarka.
Latbrandstoget. Avgang fra Riskahallen.
Premieseremoni ved Stemmen umiddelbart etterpå.
Familiegudstjeneste i Riska kirke. Prest: Anne Lise Matre
Grilling etter gudstjenesten, alle er velkomne.
Familiefest for alle på Riska Misjonshus.
Taler: Kåre Eidsvåg. Bevertning

Arrangør: Kristenfolket på Riska.

Sandved Skole

Tid: 11:30 - 14:30

11:30

12:30


14:30 

Familiegudstjeneste i Gand Kirke. Sandved Skolekorps spiller. Lite 17. mai-tog fra kirken til skolen etter gudstjenesten.
Familiefesten åpnes på "festplassen" på Sandved Skole. Tale ved elevrådsleder. Sandved Skolekorps spiller. Kafè i klubbhus og gymsal, 17. mai leker (aktivitetskort fås kjøpt på arrangementet). Store og små hjertelig velkommen!
Arrangementet avsluttes

Vel møtt!

Arrangør: Sandved skolekorps og Sandved idrettslag.

Stangeland Skole

Tid: 07.15-14.00

07.15 Skolekorpset marsjerer og spiller i bydelen

08.45 Elevene samles på skolen før avmarsj

09.00 Avmarsj fra skolen til Festplassen

11.00 Kafeene, pølsebod og kiosk på Stangeland

Skole åpner

11.30 Konsert utenfor Mossiges Minde

12.00 Stangeland Skolekorps spiller i skolegården, Stangeland Skole.

Tale for dagen.

11.00-14.00 Tradisjonelt familiearrangement på skolen. Kafé, pølsebod, kiosk, 17. maileker, lykkehjul, tombola, boks og pilkast, fiskedam og kransekakelotteri.

Arrangør: Stangeland Skolekorps

Sviland skule

Tid: 11:00-14:00 

09:30

10:15

10:30

11:00

12:20

12:30

12:40

13:50

14:00

Familiegudstjeneste i Sviland kapell.

Oppmøte for barnetog bak Sviland skule.

Barnetoget går fra Sviland skule.

Matsalget starter på skolen. Star av diverse aktiviteter.

Tale for dagen.

Korpset spiller.

Aktiviteter for skolebarn.

Utdeling av premier.

Slutt for dagen.

 

Arrangør: Sviland skule

Trones skole

Tid: 08.00-13.30

08.00
08.30
09.00
09.30
11.00
11.30
13.30
Flaggheising på Trones skole
Oppstilling av elever før toget
Avmarsj fra skolen
Barnetoget starter i sentrum
Kafé og aktiviteter starter
Underholdning fra FAU-scene. Dagens taler: Sanna Rana
Slutt på arrangementet

Arrangør: FAU/17.mai-komiteen ved Trones Skole

Tveit

Tid: 11.30-14.30

Tradisjonell feiring av dagen med salg av mat samt leker for store og små.
Alle er hjertelig velkommen.

Arrangør: Tveit Bygdahus

Barnetoget

Rekkefølge 2019
1 Flaggborgen
2 Sverre Sigurdson Musikkorps
3 17.mai-komiteen
4 Utvalg for kultur og oppvekst
5 Sandnes skolekorps 100 år
6 Trones skole
7 Giske ungdomsskole
8 Austrått skolekorps
9 Austrått skole
10 Iglemyr skole
11 Høyland ungdomsskole
12 Stangeland skolekorps
13 Stangeland skole
14 Smeaheia skole
15 Vatneli skole
16 Lura skolekorps
17 Lura skole
18 Porsholen skole
19 Lurahammaren ungdomsskole
20 Bogafjell skolekorps
21 Bogafjell skole
22 Buggeland skole
23 Lundehaugen ungdomsskole
24 Tryggheim Forus
25 Sandnes friskole
26 Sandnes International School
27 Wang ungdomsskole
28 Hana skolekorps
29 Hana skole
30 Aspervika skole
31 Øygard ungdomsskole
32 Sandved skolekorps
33 Sandved skole
34 Skeiene ungdomsskole

Over 8.000 barn og unge i årets barnetog, inkl. 8 musikkorps!

Informasjon om barnetoget

Vi ber alle deltakere om å møte opp i god tid før 09.30.

Toget begynner å gå 09.45.

Når rekkefølgen for i år er klar vil dere finne det her.

Hvis dere marsjerer samlet inn på Ruten må det skje fra sør slik at vi unngår kollisjoner og større snuoperasjoner inne på plassen. Mannskaper fra Sandnes Røde Kors hjelpekorps hjelper dere med å finne rett plass i toget. Vær vennlig å følge deres anvisninger. Gruppen skal stille opp til venstre for nummerskiltet på plassen. Alle klasser går 6 i bredden og holder jevn fart slik at det ikke blir store luker i toget.

Barneappellantene taler 9.30.

Vi håper alle legger ned en ekstra innsats i å øve på de tradisjonelle 17. mai sangene. Ta opp jakten og vinn årets premie for beste syngende skole!

Gjør barnetoget til en spennende og innholdsrik opplevelse både for deltakere og tilskuere.

Etter barnetoget:

NB! Foreldre bes om å plukke opp barna utenfor oppstillingsplassen på Ruten, for eksempel ved Coffeeberry, Skateparken eller annet avtalt sted med barnet.

17. mai komiteen ønsker dere en god og minnerik feiring av nasjonaldagen.

Kart over barnetog

Kart. (PDF)

Folketoget

Rekkefølge 2019
1 Flaggborgen
2 Elim Brass - 60 år
3 17.mai-komiteen
4 Bystyret
5 Ganddal Idrettslag - 90 år
6 Teaterverkstedet Ganddal - 20 år
7 Bogafjell KFUK KFUM Speidere
8 Hana KFUK-KFUM-SPEIDERE
9 Gand KFUK-KFUM speidere
10 1. Sandnes speidergruppe
11 2. Sandnes Sjøspeidere
12 Ganddal Skolekorps
13 Sandnes Sanitetsforening
14 Sandved Turn
15 Sandnes Svømme- og Livredningsklubb
16 Riska Brassband
17 Sandnes Tempoklubb 
18 Sandnes Volleyballklubb
19 Sandnes Trekkspillorkester
20 Austrått IL
21 Aspervika trim & turn
22 Julebygda brass
23 Lura Idrettslag
24 Connect Nations
25 Lura Karateklubb-Seshin Dojo
26 Sandnes kampsportsenter
27 Sverre Sigurdsson Musikkorps 
28 Sandnes Røde Kors
29 Sandnes håndballklubb
30 Sandnes BMX
31 Sviland BMX
32 Lura skolekorps
33 Sandnes Sykleklubb
34 Bogafjell Sykleklubb
35 Friheten Rideklubb 
36 Sandnes og Jæren Rideklubb
37 Sandved IL
38 Sandved skolekorps
39 Hana Idrettslag
40 Sandnes Bluesklubb
41 Sandnes Mållag
42 Sandnes Turnforening
43 Sentrumsravnene
44 Sandnes Idrettslag
45 Austrått Skolekorps
46 Bogafjell IL
47 Riska Motorsykkelklubb
48 Sandnes Sportsdrillklubb
49 Lionsklubbene i Sandnes
50 Hana skolekorps 
51 Sandnes Innebandyklubb
52 Bogafjell Innebandyklubb
53 Sandnes kulturskole
54 Sandnes ULF
55 Russetoget
Informasjon om Folketoget

Innmarsj/ oppmøte:

 • Oppmøte før kl.15.30. Hvis dere marsjerer samlet inn på Ruten må det skje fra sør slik at vi unngår kollisjoner og større snuoperasjoner inne på plassen.

     Obs! Traseen vil gå opp langs Jernbaneveien i år på grunn av byggearbeider i Elvegaten

 • Toget starter å gå kl.15.45
  • Mannskaper fra Sandnes Røde Kors hjelper dere med å finne rett plass i toget, vær vennlig å følge deres anvisninger.
  • Vi ber dere om mulig å stille opp med 6 personer i bredden.
  • Nummerskiltet på plassen skal være på gruppens høyre side.

Kjøretøy:

De grupper som skal ha kjøretøy, større traller, vogner eller lignende med i toget stiller kjøretøyene opp langs Vågen 33. Kjøretøy og traller merkes med samme nummer som lagets/organisasjonens plass i toget. Skiltnummeret må være godt synlig. Ved utmarsj sørger våre ordensmannskaper for at kjøretøyene blir vinket frem til rett tid. Det forventes at deltakerne har vakter som følger på hvert hjul av kjøretøyene for å sikre avstand mellom kjøretøy og publikum gjennom hele ruten.

Marsjering:

Hold flyt og jevn fart i toget.

Hold kort avstand til de som går foran. Vi vet av erfaring at det lett blir lange luker i toget fordi mange seksjoner har små oppvisninger underveis.
Gå 6 personer i bredden.
Oppnevn ”togsjef" som sørger for god avvikling av deres seksjon.
Skeiene Janitsjar står på terrassen utenfor KINOKINO og spiller for deltakerne i folketoget når det passerer opp bakken i Torggata.

Stopp ved Sandnes kirke:

Når første del av toget kommer til Sandnes kirke gjøres det holdt ved monumentet over de falne under annen verdenskrig. Flaggborgen blir senket og Sverre Sigurdsson Musikkorps spiller første vers av ”Ja, vi elsker dette landet”. Vi ber alle som går i de første seksjonene om å forholde seg rolig under denne seremonien.

For resten av toget gjelder at alle flagg og faner skal senkes når dere går forbi monumentet, men dere skal ikke gjøre holdt.

Innmarsj / avslutning:

Folketoget marsjerer inn på Ruten, via taxi-parkeringen, helt frem til skateparken før det oppløses. Vi ber om at ingen henter deltakere eller forlater gruppen sin før endepunktet er nådd.

OBS! Ingen foreldre kan stå på Ruten og vente på barna sine. Foreldre bes om å plukke opp barna utenfor oppstillingsplassen på Ruten, for eksempel ved Coffeeberry, Skateparken eller annet avtalt sted med barnet.

Kart over folketoget

Kart. (PDF)

17. mai-komiteen 2019

17. mai-komiteen 2019

Navn på medlemmer.


Bak fra venstre:

Børre Jacobsen, Kulturavdelingen i Sandnes kommune
Odd Bjarne Thorsen, Sandnes idrettsråd
Geir Tysseland, Sandnes speiderråd
Ida Pollestad Brunes, Russens representant
Signe Nijkamp, kristne organisasjoner

Foran fra venstre:

Sander Olsen, Sandnes unge bystyre
Svein Tollefsen, Sandnes musikkråd
Nestleder Kristoffer Birkedal, Utvalg for kultur og oppvekst
Leder Pål Morten Borgli, varaordfører
Martine Andrea Borthen, Utvalg for kultur og oppvekst
Hamid Amiri, Sandnes innvandrerråd 

Har du bilder du vil dele med oss?

Sørg for at du har tillatelse fra personer som er i bildene.

Send til epost: foto@sandnes.kommune.no

Salgsplasser i sentrum

I år vil det være mulig å leie salgsplass i Langgata mellom Kirkegata og Industrigata. For å kunne leie salgsplass må leietaker være registrert som bruker. Dette gjøres HER.

Vi åpner kjøp av salgsplasser onsdag 10. april 08.00Skjema finner du her.

Prinsippet om første mann til mølla vil gjelde her. All registrering og betaling skal skje elektronisk. Alle leietakere må være registrert med organisasjonsnummer.

Kart over salgsplasser

Regler for salgsplass:

Tildelingen gjelder for salg av mat og tradisjonelle 17. mai-effekter. Salgsplassen er på 4x4 meter.

Varer som tillates solgt er mat og tradisjonelle 17. mai effekter som norske flagg, fløyter og godterier.

Det er ikke tillatt å selge:

 • Leketøysvåpen av noe slag.
 • Produkter som produserer avfall, så som skumspray og lignende.
 • heliumballonger
 • tradisjonelle markedseffekter som klær, t-skjorter og capser.

Det er ikke på noen måte tillatt å overdra salgsplassen til andre. Den som tildeles salgsplass skal være tilstede og kunne forevise gitt tillatelse sammen med gyldig legitimasjon til kommunens representant eller politiet. Mislighold kan i verste fall føre til at plassen blir stengt uten økonomiske konsekvenser for Sandnes kommune. Det vil også få konsekvenser for tildeling for senere år. Gebyret refunderes ikke hvis plassen ikke benyttes.

Riggingen av salgsområdet kan ikke ta til før 08.30 for å ikke forstyrre speidernes flaggheising i Langgata 08.00 Overtredelse av dette fører til bortvising fra salgsområdet. Betaling vil ikke bli refundert.

Salgsplassene skal være pakket ned og søppel skal fjernes innen 20.00. Det er ikke anledning til å bruke kommunens søppelspann som er plassert i gata, leietaker skal sørge for egen avfallskurv.

Prisen pr. salgsplass er fastsatt til kr 2000,- Betaling skjer kun forskuddsvis ved tildeling. Prisen inkluderer strøm.

17. mai-sanger

Gud Signe vårt dyre fedreland

Gud signe vårt dyre fedreland, 
og lat det som hagen bløma. 
Lat lysa din fred frå fjell til strand, 
og vetter for vårsol røma. 
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i mørker lenger låg, 
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu 
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen. 
Så signe då Gud den gode såd
til groren ein gong er mogen. 
Elias Blix


Gud sign vår konge god

Gud sign vår konge god! 
Sign ham med kraft og mot, 
sign hjem og slott! 
Lys for ham ved din Ånd, 
knytt med din sterke hånd 
hellige troskapsbånd 
om folk og drott.

Fagert er landet du oss gav

Fagert er landet du oss gav, 
Herre, vår Gud og vår Fader! 
Fagert det stig av blåe hav, 
Soli ho sprett og ho glader, 
Signar vårt land i nord og sud, 
Såleis di åsyn lyser, Gud, 
over vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord 
Skjelvande blomen på bøen, 
Stend utan livd i vind frå nord 
Tett innmed kanten av snøen. 
Herre, du ser med miskunn ned, 
Folket vårt giv du livd og fred, 
Er oss så kjærleg ein Fader.

Tidi ho renn som ei elv mot os, 
Fort skiftar sumar med vetter. 
Fader, ver alltid Noregs los, 
Radt til dei seinaste ætter; 
Herre, vår Gud, vårt Norges Gud, 
Varda vårt land frå fjell til flud, 
Lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land, 
Signa vårt strev og vår møde, 
Signa kvar ærleg arbeidshand, 
Signa vår åker med grøda! 
Gud, utan deg den vesle urt 
Veiknar og visnar, bleiknar burt, 
Ver du oss ljoset og livet! 
Anders Hovden

Ja vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem, - 
elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor 
og den saganatt som :,: senker :,: 
drømme på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre :,: talte:,:
Roma midt i mot

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, 
så :,: vi vant:,: vår rett.

Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for :,: dets :,: fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson


Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld 
ved fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær 
fra havets bryn med fiskevær 
og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarvet drakt, 
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer striper med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien.
Det er flagget som vaier i vind! 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå gav sin farve til breen. 
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Finn Bø, melodi: Lars-Erik Larsen

Sandnes-sangen

Gjemt ligger byen, lunt mellom bakker,
innerst ved Gannsfjordens leirede strand:
Er den enn liten, så er den dog vakker
:,:porten til Jærens forgjettede land:,:

Reiser seg «tårne», frukten av fliden,
gror mellom bakkene nøysomhets frø,
skal nok vårt Sandnes kunne med tiden
:,:by mange tusener arbeid og brød:,:

Da skal vår by mellom gresskledde bakker,hegnet og lunet på leirbunnet strand vokse seg fremad, bli stor - og så vakker,
:,:blive til ære for folk og for land!:,:

L.O.Nygård - Melodi: Thorvald Oftedal

No livnar det i lundar

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar 
no fram til sumarstid.

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan soleglad.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
Elias Blix

17. mai sang

Mel: Mot i brystet
Tenk, at nå er dagen her
Som jeg har lengtet etter:
Jeg får gå i toget, og jeg er så 
glad.
Du kan tro jeg skal nok 
synge ut av alle krefter,
Svinge flagget mitt og rope høyt
hurra!
Ser du flagget mitt,
Rødt og blått og hvitt?
Det skal vaie fritt og vise seg.
Friskt og vakkert er det
som vårt kjære gamle Norge.
Ja, det landet er vi glad i,
du og jeg.
Ågot Nickelsen

Alle fugler

Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerker jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly.
Her er sol og glede!

Blomster hvite, gule, blå
titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små, 
etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud
kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut.
Her er sol og glede!

Lille søster! Lille bror!
Kom, så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor,
Mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang!
Kråkestup og bukkesprang! 
- Takk, o Gud, som enn en gang
gav oss sol og glede!

Tysk folketone. Tekst: J Nicolaysen

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en Nation, vi med, 
vi Smaa, en Alen lange; 
vort Fædreland vi frydes ved; 
og Vi, Vi ere mange. 
Vort Hjerte ved, vort Øye ser, 
hvor godt og vakkert Norge er, 
vor Tunge kan en Sang blandt fleer 
af Norges Æressange. 
Henrik Wergeland

 

Cecilie Wettergreen Petersen 

Publisert: 02.05.2017 10:48
Sist endret: 04.06.2019 11:02