Treningstider og arrangement

Innhold

Treningstider og arrangement

På denne siden vil du få en enkel oversikt over søknadsfrister, kriterier og søknadsskjema med tanke på søke om trenings- og arrangementstid på kommunale idrettsanlegg. Her vil du også til enhver tid finne oppdaterte treningstider og arrangementsplaner.


Søke om treningstider

Skjemaene åpnes ca en mnd før søknadsfrist.

Treningstider i idrettshaller og svømmehaller - søknadsfrist 1.april

Søk om treningstid i idretts- og svømmehaller her

Skjemaet åpnes for bruk i midten av mars. Søknadsfrist er 1. april. Informasjon om tildeling av treningstider sendes ut i midten av juni. Ta kontakt på mail; tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no, ved spørsmål.

 

Treningstid i gymsal og skolebasseng - søknadsfrist 1.april

Søk om tid i gymsal og skolebasseng her

Skjemaet åpnes for bruk i midten av mars. Søknadsfrist er 1. april. Informasjon om tildeling av treningstider sendes ut i midten av juni. Ta kontakt på mail; tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no, ved spørsmål.

 

Sommertreningstid i idrettshaller - medio april

Send e-post til Tormod Bjørkli

Sommertreningstid tildeles idrettslag for allerede har fått tildelt treningstid inneværende sesong. Det vil gjelde fra ca. 1. mai og til skoleslutt medio juni. Mail med informasjon om dette sendes ut i medio mars. Det er søknadsfrist medio april. Søknad sendes til tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no.

 

Treningstider ute - søknadsfrist 10.nov:

Søk om treningstid på utendørsanlegg her

 

Søke treningstid i klatreveggene og tennisbanene

Klikk her for å komme til bookingskjema

Søke om arrangementstid

Skjemaene åpnes ca. en mnd før søknadsfrist.

Arrangement i idrettshaller og svømmehaller - søknadsfrist 1.april

Søk om arrangement i idretts- og svømmehaller her

Skjemaet åpnes for bruk i midten av mars. Søknadsfrist er 1. april. Informasjon om tildeling av arrangementstid sendes ut i midten av juni. Ta kontakt på mail; tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no, ved spørsmål.

 

Arrangement ute - søknadsfrist 10.nov:

Søk om arrangement på utendørsanlegg her

Oversikt over gjeldende treningstider

Fotballbaner og friidrettsanlegg

Treningstider på fotball og friidrettsanlegg for 2019

Klikk her for å lese tildelingsbrev som sendes alle som er tildelt treningstid

 

Svømmehaller

Treningstider i Giskehallen svømmehall (oppdatert 18. juni 2019)

Treningstider Riskahallen svømmehall (oppdatert 18. juni 2019)

 

Idrettshaller

Treningstider i alle kommunale idrettshaller (oppdatert 18. juni 2019)

Sommertrening idrettshaller 2019 (oppdatert 20.05.2019)

 

Tildelingsbrev idretts- og svømmehaller 2019/2020

Klikk her for å lese tildelingsbrev som sendes alle som er tildelt treningstid i 2019/2020 (PDF)

Vedlegg 1 - Betingelser for tildeling av tid i idretts- og svømmehaller (PDF)

Vedlegg 2 - Særskilte betingelser for bruk av klister i idrettshallene (PDF)

Vedlegg 3 - Klisterreglement NHF Region SørVest (PDF)

Vedlegg 4 - Kontaktinformasjon idretts- og svømmehaller 2019/2020 (PDF)

Vedlegg 5 - Regler for bruk av Sandnes kommunes idrettshaller (PDF)

Vedlegg 6 - Betalingsregler for leie av kommunale idrettsanlegg (PDF)

Vedlegg 7 - Regler Sandnes kommunes bassengbad (PDF)

 

Oversikt over gjeldende arrangementer

Arrangementer baner/servicebygg

 Klikk her for arrangementsplan Sandnes idrettspark

Arrangementsplan Radlestuå/VIP

Klikk her for å se gjeldene arrangementsplan - øvrige baner.

 

Svømmehaller (oppdatert 18. juni 2019)

 

Giskehallen arrangementer  

Riskahallen arrangementer   

 

Idrettshaller (oppdatert 18. juni 2019)

Austråtthallen - arrangementer

Bogafjellhallen - arrangementer

Figgjohallen- arrangementer

Giskehallen - arrangement

Giskehallen 2 - arrangementer

Hanahallen - arrangementer

Lurahallen - arrangementer

Riskahallen- arrangementer

Sørbøhallen - arrangementer

Vågenhallen - arrangementer

 

Kriterier og betalingsregler


Treningstidskriterier:

Treningstidskriteriene kan lastes ned ved å klikke her (PDF) 

 

Betalingsregler for leie av kommunale idrettsanlegg

Last ned betalingsreglementet her (PDF)

 

Publisert: 11.01.2017 13:29
Sist endret: 18.06.2019 15:18