Rent idrettslag

Innhold

Rent idrettslag

Rent Idrettslag er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som er en del av Norges idrettsforbund. For idrettslaget er det en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Det er i Bystyret vedtatt at i løpet av 2016 skal alle idrettslag som tildeles tid i kommunale anlegg og/eller tildeles kommunalt driftstilskudd gjennomgå Antidoping Norges program for Rent Idrettslag. Link til Rent idrettslag finner dere her (ekstern lenke)

Doping er noe vi alle bør ta ta sterk avstand fra. Bruk av dopingmidler kan på kortere og lengre sikt medføre både fysiske, psykiske og sosiale problemer.

For mange kan det være fristende å bruke dopingmidler for å få rask fremgang. Problemet er at det å bruke dopingmidler alltid har bivirkninger. Noen ganger også svært alvorlige bivirkninger.

For de som driver idrett har det å benytte doping en moralsk og etisk side. Når vi konkurrerer skal vi selvsagt konkurrere på like vilkår. Å vinne med fusk er ikke det samme.

Ønsker du å lese mer om dette temaet, kan du klikke deg inn på sidene til Antidoping Norge her. Her finner du svar på en rekke områder om dette emnet. 

Dopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. Her kan du ringe gratis å spørre om det du måtte lure på når det gjelder doping. Tlf: 800 50 200

Straffeloven

Det er forbudt ifølge Straffeloven å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra dopingmidler. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er også straffbart.

Les Straffelovens §162B her. 

Hva som regnes som doping i forhold til denne loven reguleres i:
Forskrift om hva som ansees som dopingmidler kan leses her.

Listen over stoffer finnes i Straffelovens dopingliste kan leses her.

Publisert: 11.01.2017 13:57
Sist endret: 12.01.2017 10:15