Idrettsanlegg

Innhold

Idrettsanlegg

Svømmehaller

Klikk her for å komme til svømmeanlegg 

Idretthaller

Sandnes kommune har 9 kommunale idrettshaller, inkl. Forsand. I tillegg leier Sandnes kommune tid i Vågen Idrettshall og Figgjohallen. Sandneshallen er en interkommunal friidrettshall inkludert en flerbruksdel. Denne hallen benyttes også til trening, men Sandnes kommune tildeler ikke treningstid i denne hallen.

 

Informasjon om idrettshallene og oversikt over tildelt trenings- og arrangementstid finnes på Aktiv kommune.

 

Møterom i idrettshaller

Alle kommunale idrettshaller og Sandnes Stadion har et eller flere møterom/kafeteria/sosialt rom. Disse kan bookes av lag og foreninger til møter, sosiale sammenkomster etc. Dette gjøres også i Aktiv kommune

 

Klatrevegg

Sandnes kommune har en klatrevegg i Bogafjellhallen som er tilgjengelig for publikum. Det er gratis å benytte den innenfor klatreveggens åpningstid. Det er også tilbud om leie av klatreseler og -sko til barn i hallen.

 

Åpningstider

Mandag - fredag 16:30 - 21:30

(stengt hver fredag i oddetallsuker grunnet Endelig Fredag-arrangement)

Lørdag - søndag 10:30 - 17:30

 

Klatreveggen er nå stengt for sommeren. Den vil åpne igjen til skolestart. onsdag 17. august.

 

Det finnes flere klatremuligheter i Sandnes og Stavanger i sommer. Sandneshalle, Sørmarka Arena og Air by Boulder er noen av alternativene.

 

Det må bookes tid i forkant før bruk av klatreveggen. Klatreveggen må bookes i Aktiv kommune før den tas i bruk.

 

Informasjon om booking av klatrevegger i Aktiv kommune (PDF)

 

Fotballbaner

Informasjon om fotballbanene (kunstgress-, gress- og grusbanene) og oversikt over tildelt trenings- og arrangementstid finnes på Aktiv kommune

 

Friidrettsanlegget i Sandnes idrettspark

Informasjon om friidrettsanlegget i Sandnes idrettspark og oversikt over tildelt trenings- og arrangementstid finnes på Aktiv kommune

 

Tennisanlegg

Sandnes kommune har tre tennisbaner som er tilgjengelig for publikum. Tennisbanene kan bookes i Aktiv kommune.

 

Informasjon om booking av tennisbaner i Aktiv kommune (PDF).

 

Skateanlegg

Sandnes Sentrum v/Rutebilstasjonen

Inneholder: Seks ulike ramper.
Adresse: Vågsgata, 4306 Sandnes

Denne skateparkern er for tiden stengt. Ny skatepark åpnes i forbindelse med parken på Ruten. 

 

Austrått bydelshus

Inneholder: Bowl
Adresse: Iglemyrveien 3, 4325 Sandnes

 

Lura Bydelshus

Inneholder: Små ramper og boxer
Adresse: Prinsens vei 14A, 4315 Sandnes

 

Bogafjell skatepark

Inneholder: Ramp, boxer, rails

Adresse: Lyngholen

 

Felles regler for bruk av skateanleggene

  • All bruk er på eget ansvar
  • Utøverne må bruke hjelm
  • Hold orden på området

 

Gjeldende lov- og regleverk for idrettsanlegg Sandnes kommune

Sandnes idrettspark

Brann og rømning

Lys

Nødnummer og kontaktpersoner

Sertifikater og godkjenninger

Tegninger

Trafikkforhold

Regleverk for idrettshallene

 

Tildelingsbrev idretts- og svømmehaller 2021/2022

Klikk her for å lese tildelingsbrev som sendes alle som er tildelt treningstid i 2021/2022 (PDF)

Vedlegg 1 - Betingelser for tildeling av tid i idretts- og svømmehaller (PDF)

Vedlegg 2 - Særskilte betingelser for bruk av klister i idrettshallene (PDF)

Vedlegg 3 - Klisterreglement NHF Region SørVest (PDF)

Vedlegg 4 - Kontaktinformasjon idretts- og svømmehaller 2021/2022 (PDF)

Vedlegg 5 - Regler for bruk av Sandnes kommunes idrettshaller (PDF)

Vedlegg 6 - Betalingsregler for leie av kommunale idrettsanlegg (PDF)

Vedlegg 7 - Regler Sandnes kommunes bassengbad (PDF)

Betalingsreglement og tildelingskriterier

Treningstidskriteriene kan lastes ned ved å klikke her (PDF) 

Last ned betalingsreglementet her (PDF)

 

Andre avtaler og regler

Treningstider og arrangement

Her finner du treningstider og arrangement.

Publisert: 11.01.2017 13:28
Sist endret: 04.07.2022 09:37