Tv aksjonen NRK- blimed.no- privatpersoner

Innhold

Tv aksjonen NRK- blimed.no- privatpersoner

Tv aksjonen er en dugnad og informasjonskampanje for en spesiell valgt sak hvert år. Den involverer alle samfunnslag av mennesker, skoler, barnehager og virksomheter av alle størrelser. Det er en innføring i dugnad, frivillig arbeid og samfunnsansvar for både nye og gamle skoler, virksomheter og innbyggere. Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne. Den enkleste måten for en privatperson å engasjere seg på er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå med bøsse. Du kan registrere deg som bøssebærer fra august. Ønsker du å bidra mer enn de to timene finnes det mange andre muligheter også.

Tv aksjonen 2020- Plast i havet

Havet fylles med 15 tonn plast i minuttet. I år går NRKs store innsamlingsaksjon til WWF og kampen mot plast i havet. Bli med på årets største og mest meningsfylte dugnad søndag 18. oktober!

Plasten brukes gjerne bare én gang. Så blir den borte fra våre liv. Men plasten fordufter ikke. I naturen har plasten en levetid på flere hundre år. Og nå er den er i ferd med å ta over havet.

Hvert år havner 8 millioner tonn med plast i havet. Det er ufattelige mengder med søppel. Hele 80 prosent av plasten kommer fra land, og det aller meste synker til havets bunn. Derfra er det ikke lett å fjerne den igjen. Det er viktig å rydde plast som allerede har havnet i havet eller på strender. Men aller først må vi stanse ny søppel fra å havne der.

Og da må vi angripe problemet der det starter. Det er formålet med Norges største innsamling, TV-aksjonen, i 2020. Bli med!

WWF skal begynne der problemet er størst; i Sørøst-Asia. Folk i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand bruker ikke nødvendigvis mer plast enn andre. Men ofte har ikke folk noe sted å gjøre av søppelet sitt.  Det finnes rett og slett ikke systemer for avfallshåndtering. Søppelet kastes på gaten og ender opp i elver og vannveier. Og elvene skyller det til havs.

Den gode nyheten er at du som bidrar til TV-aksjonen med innsats eller penger, kan være med å stanse 25-35 prosent av plastforsøplingen til havet. Det er nemlig så mye plastutslippene fra disse fire landene utgjør. 

Pengene fra TV-aksjonen skal gå til å gi mennesker, som ikke har noe sted å gjøre av søppelet sitt, ordentlige avfallssystemer. Det skal bygges infrastruktur for å hindre at plastsøppel ender opp i elver og hav.

WWF skal jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land, og for at det lages bedre planer for avfallshåndtering. I tillegg skal vi gi innbyggerne kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.

Dette er første spadetak mot en hverdag fri for plastforsøpling for millioner av mennesker og dyr. Vi mener det er en framtid alle fortjener og har rett til. Plastforsøpling skaper sult, fattigdom og helseproblemer. Plastforsøpling utrydder dyrene i vannet dag for dag, og sakte, men sikkert flyter plasten også til våre hav, elver og vannforsyninger.

 • Mat: Fisk er den klart største delen av kostholdet og den viktigste proteinkilden for mennesker over hele verden. Dersom fisk og annen sjømat blir farlig å spise, trues matfatet til millioner av folk.
 • Ren luft: Mange mennesker i Asia må brenne sitt eget søppel siden avfallet ikke hentes inn av lokalmyndighetene. Når plast brennes på for svak varme, frigjøres stoffer i lufta som er ekstremt helseskadelige, særlig for barn og eldre mennesker med dårlig immunforsvar.
 • Rent vann: Mange mennesker tvinges til å bruke sterkt forurensede elver som drikkevannskilde og for å vaske seg. I Thailand er det gjennomsnittlig 325 plastpartikler i hver liter drikkevann.
 • Helse: Mennesker i Asia spiser gjennomsnittlig 5 gram plast hver uke. Det forskes nå på om plasten går rundt i blodet. Dette kan potensielt være en stor trussel mot kroppen.
 • Jobb: Millioner av mennesker lever av fiskeri. Når det marine dyrelivet forurenses og ødelegges, mister de det eneste yrket de kjenner til, og risikerer et liv i fattigdom. Det samme gjelder alle med jobb i turistnæringen, som trues av plastforsøpling på strender og i badevannet.
 • Hjem: Plastforsøpling fører til flom i mange byer og urbane områder, siden søppelet tetter igjen avløpsrør og dreneringssystemer. Når boligområdene ødelegges av flom, mister fattige mennesker et sted å bo.
 • Dyr: Plastpartikler er funnet i fordøyelsen hos en rekke sjøfugler, marine pattedyr, skilpadder, fisk og virvelløse dyr. Dyr dør både fra å spise plast, som blokkerer opptak av annen næring, og av å sette seg fast i plasten.

Bli bøssebærer i Sandes kommune for Norges største dugnad

 Bøssebærerne er selve hjertet i TV-aksjonen. Vi trenger totalt 6000 bøssebærere i Rogaland, og 800 av disse trenger vi i Sandnes kommune. Vil du være med på å gå årets viktigste søndagstur? Vi har behov for at du registrerer deg som bøssebærer.

100.000 bøssebærere over hele Norge skal banke på 2,5 millioner dører søndag 20. oktober! I tillegg skal over 7000 fantastiske frivillige jobbe for å mobilisere bøssebærere og organisere TV-aksjonen lokalt. Ved å gi litt av din tid bidrar du til å gjøre verden til et bedre sted.

Få med familie, venner, kolleger til å gå med bøsse to timer søndag 20. oktober. Vi vil ha deg med på laget!

Bli med på dugnad

Meld deg på som bøssebærer

Det er utarbeidet 522 rodekart for alle 13 bydeler i Sandnes kommune, til bruk for Tv aksjonen, lag og foreninger som har bruk for detaljerte kart i forbindelse med innsamlingsaksjoner, utdelinger og liknende.  Størrelsen på roden skal tilsi 1- 2 timer i innsamlingstid, men det vil kunne være store forskjeller fra dette i enkelte områder. Noen rodegrenser kan gå midt i en vei. Med mindre annet er planlagt/avtalt, bør hver innsamler samle inn kun på den side av veien som faller innenfor sin respektive rode.  Lokalkjennskap vil være viktig. Lenke til rodekart

Det offisielle tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16:00 - 18:00. Du må ha fylt 18 år for å kunne registrere deg som bøssebærer. Vi oppfordrer allikevel til å ta med barna. Dersom dere ønsker å gå to eller flere sammen, er det tilstrekkelig at èn av dere registrerer dere som bøssebærer.

 Givermuligheter

Privatpersoner: På selve dagen, den 3.søndagen i oktober, kommer bøssebærerne på døra mellom klokken 16 og 18, og samler inn kontanter. Dersom du ikke har kontanter kan du nå også betale med VIPPS mens bøssebæreren venter – på den måten registreres bidraget ditt på din kommune.

Klokken 18 på aksjonsdagen åpnes alle giverkanaler. Da kan du gi på telefon, bank og med kort.

Start din egen innsamlingsaktivitet på Spleis – dette kan du gjøre allerede nå, uansett om du er privatperson eller virksomhet.

Bedrifter, organisasjoner, skoler, barnehager, trossamfunn og stiftelser kan gi allerede nå, gjennom våre giversider.

Gamle sedler – Har du gamle 50-, 100-, 200- eller 500- lapper liggende? TV-aksjonen tar imot gamle sedler også.

Mer om NRK TV aksjonen:

I forbindelse med TV-aksjonen lages det hvert år et gratis undervisningsopplegg for 1-10 trinn. Opplegget kan også passe for videregående skoler. Undervisningsopplegget setter fokus på årets formål med tv aksjonen og bruker eksempler barna og ungdom kan relatere seg til for å gjøre dette nært for elevene. Videre løftes barnas rettigheter frem. Det brukes spill og interaktive programmer for å gjøre læringen morsom. Det er utarbeidet en lærerveiledning som viser hvordan du som lærer raskt kommer i gang med opplegget og hvilke kompetansemål i læreplanen opplegget dekker. De nederst på siden for lenker til tidligere års undervisningsopplegg for skoler og barnehager.

Les mer om TV aksjonen og barn og unge her

 

NRK TV aksjonen for næringslivet

TV-aksjonen er en trygg merkevare som veldig mange kan identifisere seg med. Et samarbeid med, og et bidrag til TV-aksjon kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte. Synligheten rundt deres engasjement kan til og med ha en positiv effekt for din virksomhet i aksjonsperioden.

Dette er en god mulighet for virksomheten til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Dessuten er det å samle in til TV-aksjonen å støtte en god sak uten at en binder seg til en enkeltorganisasjon.

Les mer om næringslivet og tv aksjonen her

 

Mer om NRK TV aksjonen:
 • TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn. 
 • TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974, men innsamlingsaksjonen er mye eldre. Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt». Flyvåpenet sendte et Catalina-fly og folk fra Nasjonalhjelpen reiste landet rundt for å mobilisere folket til å gi.  
 • TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge. 
 • NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes 

Les mer om TV aksjonen NRK her      Read more about TV-aksjonen NRK – a Norwegian phenomenon

Publisert: 12.08.2019 14:05
Sist endret: 10.02.2020 11:27