Tv aksjonen NRK- blimed.no- privatpersoner

Innhold

Tv aksjonen NRK- blimed.no- privatpersoner

Tv aksjonen er en dugnad og informasjonskampanje for en spesiell valgt sak hvert år. Den involverer alle samfunnslag av mennesker, skoler, barnehager og virksomheter av alle størrelser. Det er en innføring i dugnad, frivillig arbeid og samfunnsansvar for både nye og gamle skoler, virksomheter og innbyggere. Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne. På grunn av koronapandemien skal bøssebærerne våre i år samle inn penger digitalt. Det betyr at du i år kan bli digital bøssebærer.

TV aksjonen 2021

Plan Norge har TV-aksjonen i 2021. "Barn - ikke brud. Frihet og likeverd for jenter" vil være mottoet og Plan Norge ønsker å ta opp kampen mot barneekteskap når de skal ha TV-aksjonen i NRK i 2021. I år går TV-aksjonen av stabelen 24. oktober.  

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort. Det hindrer en hel generasjon i å nå sine drømmer og mål, og skape en god framtid.     

Jenter som giftes bort som barn må ofte slutte på skolen, og sjansene for at de utsettes for vold og overgrep øker. De mister også retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap.   

Formålet er å hindre at jenter giftes bort som mindreårige i fem land der barneekteskap er utbredt praksis. Disse landene er Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

Mer om tv aksjonen 2021

Mer om tv aksjonen og frivillighet

Andre innsamlingsaktiviteter

Hvert år engasjerer privatpersoner seg i TV-aksjonen gjennom å organisere egne innsamlingsaktiviteter. Gjennom Spleis kan du starte din egen innsamling og gi et samlet beløp til TV-aksjonen, uten at du selv trenger å håndtere kontanter. 

 Mer om NRK TV aksjonen:

I forbindelse med TV-aksjonen lages det hvert år et gratis undervisningsopplegg for 1-10 trinn. Opplegget kan også passe for videregående skoler. Undervisningsopplegget setter fokus på årets formål med tv aksjonen og bruker eksempler barna og ungdom kan relatere seg til for å gjøre dette nært for elevene. Videre løftes barnas rettigheter frem. Det brukes spill og interaktive programmer for å gjøre læringen morsom. Det er utarbeidet en lærerveiledning som viser hvordan du som lærer raskt kommer i gang med opplegget og hvilke kompetansemål i læreplanen opplegget dekker. De nederst på siden for lenker til tidligere års undervisningsopplegg for skoler og barnehager.

Les mer om TV aksjonen og barn og unge her

 

NRK TV aksjonen for næringslivet

TV-aksjonen er en trygg merkevare som veldig mange kan identifisere seg med. Et samarbeid med, og et bidrag til TV-aksjon kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte. Synligheten rundt deres engasjement kan til og med ha en positiv effekt for din virksomhet i aksjonsperioden.

Dette er en god mulighet for virksomheten til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Dessuten er det å samle in til TV-aksjonen å støtte en god sak uten at en binder seg til en enkeltorganisasjon.

Les mer om næringslivet og tv aksjonen her

 

Mer om NRK TV aksjonen:
  • TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn. 
  • TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974, men innsamlingsaksjonen er mye eldre. Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt». Flyvåpenet sendte et Catalina-fly og folk fra Nasjonalhjelpen reiste landet rundt for å mobilisere folket til å gi.  
  • TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge. 
  • NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes 

Les mer om TV aksjonen NRK her      Read more about TV-aksjonen NRK – a Norwegian phenomenon

Publisert: 12.08.2019 14:05
Sist endret: 19.08.2021 10:59