Tv aksjonen NRK- blimed.no- privatpersoner

Innhold

Tv aksjonen NRK- blimed.no- privatpersoner

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne. Den enkleste måten for en privatperson å engasjere seg på er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå med bøsse. Du kan registrere deg som bøssebærer fra august. Ønsker du å bidra mer enn de to timene finnes det mange andre muligheter også.

TV aksjonen NRK 2019- CARE

CARE fikk tv aksjonen 2019. CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter. Les mer om bistandsoganisasjonen CARE her

Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. 

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. De tre tiltakene i innsamlingsaksjonen er:

Hennes penger – hennes muligheter  

TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.  

Hennes kropp – hennes valg 

Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.  

Hennes drømmer – hennes stemme  

Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.  

 

Mer om hva innsamlede midler går til her

 

Bli bøssebærer

Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? Bøssebærerne er selve hjertet i TV-aksjonen og hvert år trenger vi 100.000 bøssebærere. Uten våre bøssebærere blir det ingen TV-aksjon! Vi i Sandnes kommune øsnker mer enn 800 bøssebærere i Sandnes kommune.

Påmeldingsskjema legge ut her i august.

Det er utarbeidet 521 rodekart for alle 13 bydeler i Sandnes kommune, til bruk for Tv aksjonen, lag og foreninger som har bruk for detaljerte kart i forbindelse med innsamlingsaksjoner, utdelinger og liknende.  Størrelsen på roden skal tilsi 1- 2 timer i innsamlingstid, men det vil kunne være store forskjeller fra dette i enkelte områder. Noen rodegrenser kan gå midt i en vei. Med mindre annet er planlagt/avtalt, bør hver innsamler samle inn kun på den side av veien som faller innenfor sin respektive rode.  Lokalkjennskap vil være viktig. Lenke til rodekart

Det offisielle tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16:00 - 18:00. Du må ha fylt 18 år for å kunne registrere deg som bøssebærer. Vi oppfordrer allikevel til å ta med barna. Dersom dere ønsker å gå to eller flere sammen, er det tilstrekkelig at èn av dere registrerer dere som bøssebærer.

Mer om NRK TV aksjonen:

I forbindelse med TV-aksjonen lages det hvert år et gratis undervisningsopplegg for 1-10 trinn. Opplegget kan også passe for videregående skoler. Undervisningsopplegget setter fokus på årets formål med tv aksjonen og bruker eksempler barna og ungdom kan relatere seg til for å gjøre dette nært for elevene. Videre løftes barnas rettigheter frem. Det brukes spill og interaktive programmer for å gjøre læringen morsom. Det er utarbeidet en lærerveiledning som viser hvordan du som lærer raskt kommer i gang med opplegget og hvilke kompetansemål i læreplanen opplegget dekker. De nederst på siden for lenker til tidligere års undervisningsopplegg for skoler og barnehager.

Les mer om TV aksjonen og barn og unge her

 

NRK TV aksjonen for næringslivet

TV-aksjonen er en trygg merkevare som veldig mange kan identifisere seg med. Et samarbeid med, og et bidrag til TV-aksjon kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte. Synligheten rundt deres engasjement kan til og med ha en positiv effekt for din virksomhet i aksjonsperioden.

Dette er en god mulighet for virksomheten til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Dessuten er det å samle in til TV-aksjonen å støtte en god sak uten at en binder seg til en enkeltorganisasjon.

Les mer om næringslivet og tv aksjonen her

 

Mer om NRK TV aksjonen:
  • TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn. 
  • TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974, men innsamlingsaksjonen er mye eldre. Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt». Flyvåpenet sendte et Catalina-fly og folk fra Nasjonalhjelpen reiste landet rundt for å mobilisere folket til å gi.  
  • TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge. 
  • NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes 

Les mer om TV aksjonen NRK her      Read more about TV-aksjonen NRK – a Norwegian phenomenon

Publisert: 12.08.2019 14:05
Sist endret: 12.08.2019 15:17