Næringsliv -Tv-aksjonen 2019- gi et bidrag

Innhold

Næringsliv -Tv-aksjonen 2019- gi et bidrag

NRK TV-aksjonen er en lang, nasjonal tradisjon i Norge og er verdens største dugnad der «hele Norge» deltar. Næringslivet bidrar på ulike måter til TV-aksjonen, enten det er med penger, bøssebærere eller synlighet. Tv aksjonen 2019 går til CARE som er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

 TV aksjonen 2019- CARE FIKK TV AKSJONEN 2019

CARE fikk tv aksjonen 2019. CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

Hennes penger – hennes muligheter   TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.  

Hennes kropp – hennes valg  Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.  

Hennes drømmer – hennes stemme   Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.  

til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.  

 Les mer om bistandsorganisasjonen CARE her

 Fakta om TV-aksjonen NRK:

 • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning
 • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer
 • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
 • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker
 • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her
 • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon
 • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld

 

Hva er tv-aksjonen?      

Tv aksjonen for næringslivet

Et samarbeid med, og et bidrag til TV-aksjon kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte. Synligheten rundt deres engasjement kan til og med ha en positiv effekt for din bedrift i aksjonsperioden.

Hvordan bidra?

Gi et bidrag

En veldig konkret og enkel måte å støtte TV-aksjonen er å gi et økonomisk bidrag. Alle bidragene, små og store utgjør en stor forskjell for mennesker i nød og sårbare situasjoner.

Vi setter pris all den hjelpen vi kan få i denne nasjonale dugnaden. På giversidene våre kan du også  til å være og gi et bidrag. Klarer de å matche ditt bidrag?

Overalt i Norge samles det lokale bedrifter til næringslivsdugnad. Her får næringslivet en mulighet til å mobilisere sine nettverk til å være med og støtte en god sak. Næringslivsaktører samles i et par timer hvor de ringer rundt til sine egne nettverk for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Dette er en god mulighet for bedriften til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Mange næringslivsdugnader får også god mediedekning lokalt og er et engasjerende event å få meg seg.

Ditt engasjement og nettverk er utrolig verdifullt for TV-aksjonen! Engasjer deg i en næringslivsdugnad og fortell de som er i ditt nettverk at du kommer til å ta kontakt. Deg kan de kanskje ikke si nei til!       

Innsamlingsaktiviteter kan brukes til å styrke lagånden og fellesskapsfølelsen i bedriften. Det er samlende å gjøre noe annerledes som kollegaer. Dessuten er det å samle in til TV-aksjonen å støtte en god sak uten at en binder seg til en enkeltorganisasjon. TV-aksjonen går til ulike mottakerorganisasjoner hvert år. Det beste er om bedriften selv lager sitt eget konsept for å samle inn penger, men her har vi et lite utvalg tips som kan være til inspirasjon.

Hvordan kan min bedrift bidra?

 • For restauranter/spisesteder: "Gi så det svir." All tips fra en kvelds omsetning går til TV-aksjonen, restauranten matcher eller overgår gjerne beløpet.
 • For treningssentre: Arrangere spinning eller en annen aktivitet og inviterer bedrifter til aktiviteten til inntekt for TV-aksjonen. Les hvordan et senter har gjort dette i over 11 år: 3T Rosten lar bedrifter "kjøpe" spinningsykkel til bruk i ett døgn
 • Varehandel/butikk: Inntekt fra salg av en bestemt vare eller overskuddet på en bestemt dag eller uke går til TV-aksjonen.
 •  Frisørsalonger: La inntekten fra en stol i en periode gå uavkortet til TV-aksjonen.
 • Støtte lokale lotterier og initiativ for TV-aksjonen med gevinster (barnehager, skoler, sanitetsforeninger).
 • Arrangere seminar for kunder hvor overskuddet går til TV-aksjonen.
 • Bidra med unike auksjonsobjekt eller by på spennende auksjonsobjekter som bedriften kan bruke internt (teambuilding, kunst osv.)

Spre Informasjon

 Bedrifter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk. For å engasjere hele Norge trenger vi hjelp til å spre informasjon om årets sak, og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan din bedrift kan være med å spre informasjon:

 • Annonser om "Bli bøssebærer" på nettsider og i deres kanaler på sosiale medier.
 • Sende e-post eller nyhetsbrev til ansatte og partnere og informere om at deres bedrift støtter TV-aksjonen
 • Bordkort i kantinen med TV-aksjonens logo og informasjon
 • Kampanjefilmen og/eller fakta på skjermer internt (produseres av sekretariatet og fås ved henvendelse til post@tvaksjonen.no)
 • Alle ansatte kan endre profilbilde (dette kommer fra sekretariatet de siste ukene før selve aksjonsdagen i oktober)
 • Bruke bedriftens Twitter-konto eller blogger til å skrive om TV-aksjonen og årets tematikk
 • Profilering i egne utsalgssteder at deres bedrift støtter TV-aksjonen
Publisert: 19.06.2018 12:55
Sist endret: 26.04.2019 13:56