Næringsliv -Tv-aksjonen 2018 - gi et bidrag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Næringsliv -Tv-aksjonen 2018 - gi et bidrag

NRK TV-aksjonen er en lang, nasjonal tradisjon i Norge og er verdens største dugnad der «hele Norge» deltar. Næringslivet bidrar på ulike måter til TV-aksjonen, enten det er med penger, bøssebærere eller synlighet. TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

  Om Tv aksjonen 2018

 

 

 

 

 

Hva er tv-aksjonen?          Til deg (om tv-aksjonen 2018)

Kirken Bymisjon sine arbeidsområder

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Tv aksjonen 2018 skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Et samarbeid med, og et bidrag til TV-aksjon kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte. Synligheten rundt deres engasjement kan til og med ha en positiv effekt for din bedrift i aksjonsperioden.

Hvordan bidra?

En veldig konkret og enkel måte å støtte TV-aksjonen er å gi et økonomisk bidrag. Alle bidragene, små og store utgjør en stor forskjell for mennesker i nød og sårbare situasjoner. Ønsker din bedrift å gi et bidrag til årets TV-aksjon? Det kan du gjøre her ved å registrere ditt bidrag på

 Gi et bidrag på TV-aksjonens giversider.

Vi setter pris all den hjelpen vi kan få i denne nasjonale dugnaden. På giversidene våre kan du også  til å være og gi et bidrag. Klarer de å matche ditt bidrag?

 Gi en utfordring til dine samarbeidspartnere eller konkurrenter

Overalt i Norge samles det lokale bedrifter til næringslivsdugnad. Her får næringslivet en mulighet til å mobilisere sine nettverk til å være med og støtte en god sak. Næringslivsaktører samles i et par timer hvor de ringer rundt til sine egne nettverk for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Dette er en god mulighet for bedriften til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Mange næringslivsdugnader får også god mediedekning lokalt og er et engasjerende event å få meg seg.

Ditt engasjement og nettverk er utrolig verdifullt for TV-aksjonen! Engasjer deg i en næringslivsdugnad og fortell de som er i ditt nettverk at du kommer til å ta kontakt. Deg kan de kanskje ikke si nei til!       

Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å finne ut hvordan næringslivsdugnader organiseres i ditt fylke. 

Innsamlingsaktiviteter kan brukes til å styrke lagånden og fellesskapsfølelsen i bedriften. Det er samlende å gjøre noe annerledes som kollegaer. Dessuten er det å samle in til TV-aksjonen å støtte en god sak uten at en binder seg til en enkeltorganisasjon. TV-aksjonen går til ulike mottakerorganisasjoner hvert år. Det beste er om bedriften selv lager sitt eget konsept for å samle inn penger, men her har vi et lite utvalg tips som kan være til inspirasjon.

Hvordan kan min bedrift bidra?

 • For restauranter/spisesteder: "Gi så det svir." All tips fra en kvelds omsetning går til TV-aksjonen, restauranten matcher eller overgår gjerne beløpet.
 • For treningssentre: Arrangere spinning eller en annen aktivitet og inviterer bedrifter til aktiviteten til inntekt for TV-aksjonen. Les hvordan et senter har gjort dette i over 11 år: 3T Rosten lar bedrifter "kjøpe" spinningsykkel til bruk i ett døgn
 • Varehandel/butikk: Inntekt fra salg av en bestemt vare eller overskuddet på en bestemt dag eller uke går til TV-aksjonen.
 •  Frisørsalonger: La inntekten fra en stol i en periode gå uavkortet til TV-aksjonen.
 • Støtte lokale lotterier og initiativ for TV-aksjonen med gevinster (barnehager, skoler, sanitetsforeninger).
 • Arrangere seminar for kunder hvor overskuddet går til TV-aksjonen.
 • Bidra med unike auksjonsobjekt eller by på spennende auksjonsobjekter som bedriften kan bruke internt (teambuilding, kunst osv.)

Ønsker bedriften å bidra kan man gjøre det på eget initiativ eller ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder.

 Bedrifter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk. For å engasjere hele Norge trenger vi hjelp til å spre informasjon om årets sak, og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan din bedrift kan være med å spre informasjon:

 • Annonser om "Bli bøssebærer" på nettsider og i deres kanaler på sosiale medier.
 • Sende e-post eller nyhetsbrev til ansatte og partnere og informere om at deres bedrift støtter TV-aksjonen
 • Bordkort i kantinen med TV-aksjonens logo og informasjon
 • Kampanjefilmen og/eller fakta på skjermer internt (produseres av sekretariatet og fås ved henvendelse til post@tvaksjonen.no)
 • Alle ansatte kan endre profilbilde (dette kommer fra sekretariatet de siste ukene før selve aksjonsdagen i oktober)
 • Bruke bedriftens Twitter-konto eller blogger til å skrive om TV-aksjonen og årets tematikk
 • Profilering i egne utsalgssteder at deres bedrift støtter TV-aksjonen

Fakta om TV-aksjonen NRK:

 • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning
 • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer
 • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
 • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker
 • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her
 • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon
 • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld

 

Publisert: 19.06.2018 12:55
Sist endret: 19.06.2018 12:55