TV aksjonen- for skoler og barnehager 2019

Innhold

TV aksjonen- for skoler og barnehager 2019

Enten du jobber på skole eller i barnehage, sitter i FAU, er rektor, lærer, elev, eller på annet vis jobber med skole og utdanning, så kan du engasjere deg og din skole/barnehage i TV-aksjonen. For at barn og unge skal få lære om TV-aksjonens tematikk har TV-aksjonen i samarbeid med Salaby (Gyldendals digitale plattform) utviklet et gratis undervisningsopplegg som tar for seg tematikken for årets TV-aksjon tilpasset hvert enkelt skoletrinn. Opplegget for ungdomstrinnene egner seg også for VGS elever. For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra. Undervisningopplegget er gratis.

CARE fikk tv aksjonen 2019. CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

Hennes penger – hennes muligheter   TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.  

Hennes kropp – hennes valg  Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.  

Hennes drømmer – hennes stemme   Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.  

til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.  

Les mer om bistandsoganisasjonen CARE her

 Tv aksjonen- hva er tv-aksjonen?

 TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk opplysnings- og innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. TV-aksjonen er en nasjonal dugnad, med lokale aksjonskomiteer som organiserer innsamlingen, i stor grad ved hjelp av frivillige bøssebærere. Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn andre bidrag og gaver fra ulike institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner, samt den norske stat.

Tildeling av TV-aksjonen skjer etter søknad til NRKs innsamlingsråd, som også følger opp aksjonene og mottar rapporter og regnskap for bruken av de innsamlede midlene.

Hva er tv aksjonen-film 

I forbindelse med TV-aksjonen lages det hvert år et gratis undervisningsopplegg for 1-10 trinn. Opplegget kan også passe for videregående skoler. Undervisningsopplegget setter fokus på årets formål med tv aksjonen og bruker eksempler barna og ungdom kan relatere seg til for å gjøre dette nært for elevene. Videre løftes barnas rettigheter frem. Det brukes spill og interaktive programmer for å gjøre læringen morsom. Det er utarbeidet en lærerveiledning som viser hvordan du som lærer raskt kommer i gang med opplegget og hvilke kompetansemål i læreplanen opplegget dekker. De nederst på siden for lenker til tidligere års undervisningsopplegg for skoler og barnehager.

 

 Det mest sentrale er rundt 100 000 bøssebærere som går fra dør til dør til alle Norges husstander. En søndag i oktober hvert år er det behov for 100.000 frivillige bøssebærere til å besøke Norges 2,3 milioner husstander. Dette gjørTV-aksjonen til landets største dugnad.

 Det offisielle tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16:00 - 18:00. Du må ha fylt 18 år for å kunne registrere deg som bøssebærer. Vi oppfordrer allikevel til å ta med barna. Dersom dere ønsker å gå to eller flere sammen, er det tilstrekkelig at èn av dere registrerer dere som bøssebærer.

 TV-aksjonen er en trygg merkevare som veldig mange kan identifisere seg med. Et samarbeid med, og et bidrag til TV-aksjon kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte. Synligheten rundt deres engasjement kan til og med ha en positiv effekt for din bedrift i aksjonsperioden.

  Næringslivsdugnad. Får her en mulighet til å mobilisere sine nettverk til å være med og støtte en god sak. Næringslivsaktører samles i et par timer hvor de ringer rundt til sine egne nettverk for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Innsamlingsaktiviteter kan brukes til å styrke lagånden og fellesskapsfølelsen i bedriften. Det er samlende å gjøre noe annerledes som kollegaer.

 Virksomheter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk. For å engasjere hele Norge trenger vi hjelp til å spre informasjon om årets sak, og hvordan man kan bidra.

 Dette er en god mulighet for bedriften til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Dessuten er det å samle in til TV-aksjonen å støtte en god sak uten at en binder seg til en enkeltorganisasjon.

 

 Tv aksjonen-tidligere års undervisningsmateriell

Tv aksjonen 2018- Kirkens bymisjon

Tv aksjonen 2017 UNICEF

 Tv-aksjonen Røde Kors 2016    Tv-aksjonen Regnskogsfondet 2015

Tv-aksjonen Kirkens Nødhjelp 2014 Tv aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013 

Tv aksjonen Amnesty International 2012

Publisert: 05.09.2017 12:28
Sist endret: 26.04.2019 13:59