Tv aksjonen -for skoler og barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tv aksjonen -for skoler og barnehager

Enten du jobber på skole eller i barnehage, sitter i FAU, er rektor, lærer, elev, eller på annet vis jobber med skole og utdanning, så kan du engasjere deg og din skole/barnehage i TV-aksjonen. Opplegget for barnehage og skole blir utarbeidet i et samarbeid mellom organisasjonen som har årets aksjon og undervisningsnettstedet Salsaby. Forbarnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra. Opplegget er gratis.
  • NRKs TV-aksjon ble gjennomført første gang i 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.
  • TV-aksjonen i NRKs regi regnes som verdens største dugnad . I  løpet av årene har NRKs TV-aksjon utviklet seg til et nasjonalt løft hvor unge som eldre, private som bedrifter, kongehuset, regjeringen, politikere, lag og foreninger over hele landet trår til.
  • Organisasjonen som tildeles aksjonen, mobiliserer et storstilt apparat på aksjonsdagen. Målet er at alle landets husstander skal få besøk av en bøssebærer.
  • NRK bruker hver høst en hel søndag til en egen TV-aksjonssending.

Hva er tv aksjonen-film

Tv aksjonen 2018- Kirkens bymisjon

Tv aksjonen 2018

 

Norge er et Samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller relegion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å stå utenfor velferdstatens rettigheter og mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv, familieliv eller lokalsamfunnenes sosial fellesskap.

Et liv utenfor kan starte allerede som barn. Når du ser i statistikken som forteller at en av fire er ensomme i Norge, eller kjenner skam over å være barn av fattige foreldre i verdens rikeste land. Eller at du oppdager at et ferskt statsborgerskap i realiteten er et utenforskap. Formelle rettigheter gir deg ikke jobb og venner.

Kirkens Bymisjon har valgt aksjonsnavnet «Kom inn» når de skal avholde TV-aksjonen i NRK i 2018

Formålet er formulert som «Et møtested kan endre liv. Flere møter kan endre et helt samfunn». Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap – og få ly for natten.

Resultatmål- Flere møtesteder som motvirker utenforskap, redder liv og forbedrer livskvalitet. Ett møte kan møte kan endre et liv.

Effektmål- Et mer inkluderende samfunn, som åpner dører fremfor å lukke dem. Flere møter kan endre et helt samfunn.

Kom inn for natten: Akutte behov

Møtesteder som ivaretar de akutte behovene for de hjemløse. Alle mennesker som oppholder seg i byene våre skal få dekket basisbehov som mat, søvn, sanitærtilbud og helse- uavhengig av rettighetsstatus. Kirkens bymisjon ønsker derfor å etablere tiltak som kan dekke basisbehov, men følge av informasjons- og rådgivningstjenester

Kom inn i hverdagslivet: Deltakelse

Kafeer, arbeidsplasser og aktivitetstilbud for voksne og barn som ofte holdes utenfor. Gjennom å komme til våre kafeer eller arbeidstilbud kan mennesker oppleve mestering, og oppnå nye hverdagsrytmer ved å ha noe å gå til. Ikke minst øsnker Kirkens bymisjon å gi utsatte barn flere muligheter til å få delta i et trygt fellesskap

Kom inn i Samfunnet

Møte der nye innvandrere blir en del av inkluderende fellesskap, lærer norsk, blir kjent med det norske samfunnet og er en ressurs i sitt eget nærmiljø. Gjennom organiserte møter på tvers av generasjoner, og møter mellom norske frivillige og innvandrere som har vært kort eller lang tid i Norge.

Les hele søknaden til Kirkens bymisjon

 Tv aksjonen-tidligere års undervisningsmateriell

Tv aksjonen 2017 UNICEF

 Tv-aksjonen Røde Kors 2016    Tv-aksjonen Regnskogsfondet 2015

Tv-aksjonen Kirkens Nødhjelp 2014 Tv aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013 

Tv aksjonen Amnesty International 2012

Publisert: 05.09.2017 12:28
Sist endret: 05.09.2017 12:28