TV aksjonen- for skoler og barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


TV aksjonen- for skoler og barnehager

Enten du jobber på skole eller i barnehage, sitter i FAU, er rektor, lærer, elev, eller på annet vis jobber med skole og utdanning, så kan du engasjere deg og din skole/barnehage i TV-aksjonen. Opplegget for barnehage og skole blir utarbeidet i et samarbeid mellom organisasjonen som har årets aksjon og undervisningsnettstedet Salsaby. For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra. Opplegget er gratis.

Hva er tv aksjonen-film 

TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk opplysnings- og innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. TV-aksjonen er en nasjonal dugnad, med lokale aksjonskomiteer som organiserer innsamlingen, i stor grad ved hjelp av frivillige bøssebærere. Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn andre bidrag og gaver fra ulike institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner, samt den norske stat.

Tildeling av TV-aksjonen skjer etter søknad til NRKs innsamlingsråd, som også følger opp aksjonene og mottar rapporter og regnskap for bruken av de innsamlede midlene.

I forbindelse med TV-aksjonen lages det hvert år et gratis undervisningsopplegg for 1-10 trinn. Opplegget kan også passe for videregående skoler. Undervisningsopplegget setter fokus på årets formål med tv aksjonen og bruker eksempler barna og ungdom kan relatere seg til for å gjøre dette nært for elevene. Videre løftes barnas rettigheter frem. Det brukes spill og interaktive programmer for å gjøre læringen morsom. Det er utarbeidet en lærerveiledning som viser hvordan du som lærer raskt kommer i gang med opplegget og hvilke kompetansemål i læreplanen opplegget dekker. De nederst på siden for lenker til tidligere års undervisningsopplegg for skoler og barnehager.

 Det mest sentrale er rundt 100 000 bøssebærere som går fra dør til dør til alle Norges husstander. En søndag i oktober hvert år er det behov for 100.000 frivillige bøssebærere til å besøke Norges 2,3 milioner husstander. Dette gjørTV-aksjonen til landets største dugnad.

 Det offisielle tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16:00 - 18:00. Du må ha fylt 18 år for å kunne registrere deg som bøssebærer. Vi oppfordrer allikevel til å ta med barna. Dersom dere ønsker å gå to eller flere sammen, er det tilstrekkelig at èn av dere registrerer dere som bøssebærer.

 TV-aksjonen er en trygg merkevare som veldig mange kan identifisere seg med. Et samarbeid med, og et bidrag til TV-aksjon kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte. Synligheten rundt deres engasjement kan til og med ha en positiv effekt for din bedrift i aksjonsperioden.

  Næringslivsdugnad. Får her en mulighet til å mobilisere sine nettverk til å være med og støtte en god sak. Næringslivsaktører samles i et par timer hvor de ringer rundt til sine egne nettverk for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Innsamlingsaktiviteter kan brukes til å styrke lagånden og fellesskapsfølelsen i bedriften. Det er samlende å gjøre noe annerledes som kollegaer.

 Virksomheter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk. For å engasjere hele Norge trenger vi hjelp til å spre informasjon om årets sak, og hvordan man kan bidra.

 Dette er en god mulighet for bedriften til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Dessuten er det å samle in til TV-aksjonen å støtte en god sak uten at en binder seg til en enkeltorganisasjon.

 

 Tv aksjonen-tidligere års undervisningsmateriell

Tv aksjonen 2018- Kirkens bymisjon

Tv aksjonen 2017 UNICEF

 Tv-aksjonen Røde Kors 2016    Tv-aksjonen Regnskogsfondet 2015

Tv-aksjonen Kirkens Nødhjelp 2014 Tv aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013 

Tv aksjonen Amnesty International 2012

Publisert: 05.09.2017 12:28
Sist endret: 05.09.2017 12:28