TV aksjonen NRK- for skoler og barnehager

Innhold

TV aksjonen NRK- for skoler og barnehager

Enten du jobber på skole eller i barnehage, sitter i FAU, er rektor, lærer, elev, eller på annet vis jobber med skole og utdanning, så kan du engasjere deg og din skole/barnehage i TV-aksjonen. For at barn og unge skal få lære om TV-aksjonens tematikk har TV-aksjonen i samarbeid med Salaby (Gyldendals digitale plattform) utviklet et gratis undervisningsopplegg som tar for seg tematikken for årets TV-aksjon tilpasset hvert enkelt skoletrinn. Opplegget for ungdomstrinnene egner seg også for VGS elever. For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra. Undervisningopplegget er gratis.

Tv aksjonen 2021

TV-aksjonen til NRK 2021 går til Plan Internationals arbeid for å bekjempe barneekteskap i fem av de landene der problemet er størst. Disse landene er Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali. I år går TV-aksjonen av stabelen 24. oktober.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort. Det hindrer en hel generasjon i å nå sine drømmer og mål, og skape en god framtid.     

Jenter som giftes bort som barn må ofte slutte på skolen, og sjansene for at de utsettes for vold og overgrep øker. De mister også retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap.     

Mer om tv aksjonen 2021

Undervisningsopplegg 2021

Hvorfor blir barn giftet bort? Og hva kan vi gjøre for å få slutt på det? Lær om årets TV-aksjon og Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

I år gir undervisningsopplegget elevene mulighet til å lære om hvorfor barneekteskap er så ødeleggende, og hva vi kan gjøre for å stoppe det. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det er ikke bare en personlig tragedie for jenta, men det stopper hele utviklingen vår.

Gjennom bilder, film og spill kan elever på alle klassetrinn lære mer om hvorfor barneekteskap skjer, konsekvensene det har, og hva vi kan gjøre med problemet.

  • Se kampanjefilm her
  • Møt Amala her
  • Se musikk video her
  • Undervisningsopplegg 2021 her

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Det er gratis.Dette egner seg også for VGS- og folkehøgskoleelever. For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra.

Gjennom arbeid med opplegget til TV-aksjonen «Barn, ikke brud» i Salaby, vil elevene tilegne seg kunnskap innenfor  kompetansemål i fagene samfunnsfag, norsk og KRLE for 1.-2. trinn, samt de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraig utvikling. Les mer i lærerveiledningen i hvert trinn.

Lærerveiledninger for hvert trinn kan lastes ned her

Andre aktiviteter

Et skoleløp er med på å bevisstgjøre elevene om tematikken i årets TV-aksjon, og kan for eksempel gjennomføres etter å ha brukt undervisningsopplegget til TV-aksjonen.

Les mer om skoleløp her

For barn og ungdom er det uendelig mange måter å samle inn penger til TV-aksjonen på. Mange steder velger barn og ungdom å lage en basar hvor de selger kaker, gamle leker eller annet til inntekt for TV-aksjonen.

Les mer om basar og markedsdag her

Fakta om TV-aksjonen NRK

Dette er tv aksjonen
  • TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn. 

  • TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974, men innsamlingsaksjonen er mye eldre. Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt». Flyvåpenet sendte et Catalina-fly og folk fra Nasjonalhjelpen reiste landet rundt for å mobilisere folket til å gi.  

  • TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge. 
  •  NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes 

Les mer om TV aksjonen NRK her

 

Undervisningopplegg 2020

 Undervisningsopplegget for 2019

Tv aksjonen 2018- Kirkens bymisjon

Tv aksjonen 2017 UNICEF

 Tv-aksjonen Røde Kors 2016    Tv-aksjonen Regnskogsfondet 2015

Tv-aksjonen Kirkens Nødhjelp 2014 Tv aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013 

Publisert: 05.09.2017 12:28
Sist endret: 16.09.2021 06:50