Frivillighet

Innhold

Frivillighet

Mange ønsker å bidra gjennom frivillig innsats. Denne frivilligheten er en viktig bærebjelke i kommunen og i nærmiljøet.

Hvordan kan jeg bidra?

Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn har.

Frivillighet bidrar til velferd, og sosial inkludering, og er en hjørnestein i et levende og velfungerende demokrati. Engasjement gir frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke evner og kompetanse.

Frivillig i lag og foreninger

Foreningsregister for Sandnes i Foreningsportalen.

For mer informasjon om å starte opp forening, tilskudd for lag og foreninger, med mer, se www.sandnes.kommune.no/tilskudd

Frivillighetssentralen - bli frivillig

Frivillighetssentralen får jevnlig henvendelser fra folk i Sandnes med ulike behov eller et ønske om å bidra med sin innsats i nærmiljøet. Mulighetene er mange. Vil du treffe nye mennesker? Gå på besøk? Få besøk? Hjelpe andre med praktisk arbeid? Eller trenger du hjelp til noe? Har du en kompetanse du vil dele?

Frivillighetssentralen setter i gang aktiviteter på initiativ fra frivillige. Vi har blant annet ”snakke norsk grupper” for innvandrere, trillegrupper for eldre på institusjon, dag og natteravner og datakurs for seniorer. Frivilligsentralen hjelper også lag og organisasjoner med frivillige til deres aktiviteter.

Frivilligsentralen skal ha oversikt over hvor den enkelte frivillige best kan bruke sin frivillig innsats. Vi er alltid åpne for forslag til nye aktiviteter. Spørsmålet er bare hva DU har lyst til! Ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å finne en organisasjon, aktivitet eller person du kan gjøre en frivillig innsats for. Det handler om å gjøre en forskjell i hverdagen, for deg og den eller de du hjelper som frivillig.

Les mer om frivillighetssentralen 

Kontakt oss

Sandnes Frivilligsentral

 • Eidsvollgata 48,  4370 Sandnes
 • Telefon: 95989573
 • epost

Frivillig blant flyktninger

For å få til god integrering er vi avhengig av frivillige. Flyktningenheten har ulike aktiviteter som det er mulig å bli med:

Aktiviteter på dagtid:

 •  Studiegrupper (snakke norsk-grupper)
 •  Kvinnegruppe og mannsgruppe
 •  Svømmegruppe
 •  Turgruppe

Aktiviteter på kveldstid/helger:

 • Leksehjelp
 • Strikkegruppe (en gang i måneden)
 • Vennekoblinger med enkeltpersoner eller familier
Kontakt oss
 • Gudrun Apeland
 • Telefon: 51335283 /45223551
 • epost

Frivillig i avlastningsboligen

Skaaret avlastningssenter (fra mars 2019) gir tjenester til omsorgspersoner som har barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Er du kreativ, sporty eller glad i å være ute ønsker vi å ha deg som frivillig. vi har behov for frivillig i gymrom, tv/spillrom, kunst - og håndverksrom, sanserom, sykkelvert og tur/utegruppe.

Ta kontakt
 • Tone Merethe Kristiansen
 • Telefon: 51680630
 • epost

Frivillig blant eldre                                                                                           

Vi har behov for frivillige til ulike aktiviteter på bo- og aktivitetssentrene våre; f. eks. turgåing, handling, kafébesøk, dugnad, avislesing, utflukter, fester.

Ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på senteret der du ønsker å være:

Lura:     Kari Aaltvedt, telefon: 51679735, epost eller Katrine B. Knutsen, telefon: 51679735, epost    

Trones:   Vivian Ulvestad, telefon: 51681542, epost   

Austrått:   Sissel Tesdal Torgersen, telefon : 91120393, epost   

Byhagen:  Miriam Helen G. Nilsen, telefon: 46809471 (8.30-14.30 mandag-fredag), epost  

Åse:   Berit A.Augland, telefon: 51973303/ 47685830, epost     

Lunde: Sisilie Assersen Jansen, telefon:  51601208/ 94879966, epost   

Riska:  Grete Lill Birkeland, telefon: 51685941/40859060, epost    

Rovik: Sissel Rostøl, telefon:51686311/ 99527174, epost   

Rundeskogen: Elin Aarre Tønnessen, telefon: 51679804/92085023, epost

Frivillig hos AKS (Aktiv Kompetansebygging i Sandnes)

AKS er kommunens tilbud til mennesker som ikke har en jobb de kan fungere i, eller ungdom som ikke har et tilbud i videregående skole. Hos AKS får deltakerne nyttig arbeidstrening. For at tilbudet skal bli enda bedre ønsker vi frivillige:

Ønsker du å hjelpe til i produksjonsaktiviteter (trearbeid eller mekanisk arbeid)?

Vil du bli koblet en til en med en deltaker?

Vil du være med i en turgruppe?

Har du ideer til andre aktiviteter? Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med oss

Henrik Hellesnes, telefon: 98287676, epost   

Frivillig innen psykisk helse- og rusarbeid

Mestringsenheten ønsker frivillige til blant annet å drive kafé (en gang i uka), være sjåfør på utflukter,  eller kobles en til en med brukere som ønsker et større nettverk. I samarbeid med frivillige kan vi gi brukerne større innhold i hverdagen!

Ta kontakt med en av frivillighetskoordinatorene:

Postveien: Eli Lode Hommersand, telefon: 51626390/ 99486844, epost               

Sandnesveien:  Stig Andre Jansen, telefon: 51686110, epost          

Mestringssenteret: Øyvind Lindland, telefon: 51338254/ 99161177, epost               

Frivillig innen rehabilitering

Vi ønsker flere frivillige til turgåing, sosiale aktiviteter og en aktiv hverdag. Kan du avse noen timer i måneden?

Ta kontakt med Sandnes Helsesenter:

Elise Nyborg, telefon: 96093815 , epost

Frivillig i bokollektiv på Lunde

Kunne du tenke deg å dele noe av din tid sammen med ett eller flere mennesker med en psykisk lidelse?

Bokollektivet på Lunde bo- og aktivitetssenter søker frivillige!

 Kontakt oss:

Lunde: Sisilie Assersen Jansen, telefon:  51601208/ 94879966, epost  

TV aksjonen

 Lokalt engasjement er noe av det som gjør TV-aksjonen helt  unik. 7000 frivilige over hele landet jobber for å mobilisere nok bøssebærere og organisere innsamlingen lokalt. Som frivillig kan du bidra til å gjøre TV-aksjonen enda bedre, og du er med og støtter en viktig sak. Du velger selv hvor mye tid og ressurser du vil bruke, og på hvilke måte du ønsker å bidra

I TV-aksjonen er alle oppgaver viktige: om det er å gå med bøsse, klistre etiketter på bøssene, sørge for at det er kake på basen når bøssebærerne kommer tilbake, arrangere basar eller å gi penger

Tv aksjonen gjennomføres hvert år på en søndag i oktober.

 

Foreningsregister for Sandnes i Foreningsportalen.

For mer informasjon om å starte opp forening, tilskudd for lag og foreninger, med mer, se www.sandnes.kommune.no/tilskudd

Publisert: 01.12.2016 13:15
Sist endret: 26.08.2020 08:22