Frivillighet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Frivillighet

Mange ønsker å bidra gjennom frivillig innsats. Denne frivilligheten er en viktig bærebjelke i kommunen og i nærmiljøet.

Hvordan kan jeg bidra?

Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn har.

Frivillighet bidrar til velferd, og sosial inkludering, og er en hjørnestein i et levende og velfungerende demokrati. Engasjement gir frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke evner og kompetanse.

 Frivillighetssentralen- bli frivillig

Frivillighetssentralen får jevnlig henvendelser fra folk i Sandnes med ulike behov eller et ønske om å bidra med sin innsats i nærmiljøet. Mulighetene er mange. Vil du treffe nye mennesker? Gå på besøk? Få besøk? Hjelpe andre med praktisk arbeid? Eller trenger du hjelp til noe? Har du en kompetanse du vil dele?

Frivillighetssentralen setter i gang aktiviteter på initiativ fra frivillige. Vi har blant annet ”snakkenorsk grupper” for innvandrere, trillegrupper for eldre på institusjon, dag og natteravner og datakurs for seniorer. Frivilligsentralen hjelper også lag og organisasjoner med frivillige til deres aktiviteter.

Frivilligsentralen skal ha oversikt over hvor den enkelte frivillige best kan bruke sin frivillig innsats. Vi er alltid åpne for forslag til nye aktiviteter. Spørsmålet er bare hva DU har lyst til! Ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å finne en organisasjon, aktivitet eller person du kan gjøre en frivillig innsats for. Det handler om å gjøre en forskjell i hverdagen, for deg og den eller de du hjelper som frivillig.

Les mer om frivillighetssentralen 

Kontakt oss

Sandnes Frivilligsentral

 • Eidsvollgata 48,  4370 Sandnes
 • Telefon: 95989573
 • epost

  

Frivillig blant flyktninger

 For å få til god integrering er vi avhengig av frivillige. Flyktningenheten har ulike aktiviteter som det er mulig å bli med:

 Aktiviteter på dagtid:

 •  Studiegrupper (snakke norsk-grupper)
 •  Kvinnegruppe og mannsgruppe
 •  Svømmegruppe
 •  Turgruppe

 Aktiviteter på kveldstid/helger:

 •  Leksehjelp
 • Strikkegruppe (en gang i måneden)
 • Vennekoblinger med enkeltpersoner eller familier
  Kontakt oss
 • Kristin Gilje Tune
 • Telefon: 51336490 /94289723
 • epost

 

Frivillig i avlastningsboligen

Skaaret avlastningssenter (fra mars 2019) gir tjenester til omsorgspersoner som har barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Er du kreativ, sporty eller glad i å være ute ønsker vi å ha deg som frivillig. vi har behov for frivillig i gymrom, tv/spillrom, kunst - og håndverksrom, sanserom, sykkelvert og tur/utegruppe.

Ta kontakt
 • Tone Merethe Kristiansen
 • Telefon: 51680630
 • epost

  

Frivillig blant eldre                                                                                                    

Vi har behov for frivillige til ulike aktiviteter på bo- og aktivitetssentrene våre; f. eks. turgåing, handling, kafébesøk, dugnad, avislesing, utflukter, fester.

Ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på senteret der du ønsker å være:

Lura:     Kari Aaltvedt, telefon: 51679735, epost eller Katrine B. Knutsen, telefon: 51679735, epost    

Trones:   Vivian Ulvestad, telefon: 51681542, epost   

Austrått:   Sissel Tesdal Torgersen, telefon : 91120393, epost   

Byhagen:  Miriam Helen G. Nilsen, telefon: 46809471 (8.30-14.30 mandag-fredag), epost  

Åse:   Berit A.Augland, telefon: 51973303/ 47685830, epost     

Lunde: Sisilie Assersen Jansen, telefon:  51601208/ 94879966, epost   

Riska:  Grete Lill Birkeland, telefon: 51685941/40859060, epost    

Rovik: Sissel Rostøl, telefon:51686311/ 99527174, epost   

Rundeskogen: Elin Aarre Tønnessen, telefon: 51679804/92085023, epost

Frivillig hos AKS (Aktiv Kompetansebygging i Sandnes)

AKS er kommunens tilbud til mennesker som ikke har en jobb de kan fungere i, eller ungdom som ikke har et tilbud i videregående skole. Hos AKS får deltakerne nyttig arbeidstrening. For at tilbudet skal bli enda bedre ønsker vi frivillige:

Ønsker du å hjelpe til i produksjonsaktiviteter (trearbeid eller mekanisk arbeid)?

Vil du bli koblet en til en med en deltaker?

Vil du være med i en turgruppe?

Har du ideer til andre aktiviteter? Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med oss

Henrik Hellesnes, telefon: 98287676, epost   

Frivillig innen psykisk helse- og rusarbeid

Mestringsenheten ønsker frivillige til blant annet å drive kafé (en gang i uka), være sjåfør på utflukter,  eller kobles en til en med brukere som ønsker et større nettverk. I samarbeid med frivillige kan vi gi brukerne større innhold i hverdagen!

Ta kontakt med en av frivillighetskoordinatorene:

Postveien: Eli Lode Hommersand, telefon: 51626390/ 99486844, epost               

Sandnesveien:  Stig Andre Jansen, telefon: 51686110, epost          

Mestringssenteret: Øyvind Lindland, telefon: 51338254/ 99161177, epost               

 Frivillig innen rehabilitering

Vi ønsker flere frivillige til turgåing, sosiale aktiviteter og en aktiv hverdag. Kan du avse noen timer i måneden?

Ta kontakt med Sandnes Helsesenter:

Elise Nyborg, telefon: 96093815 , epost

 

 Frivillig i bokollektiv på Lunde

Kunne du tenke deg å dele noe av din tid sammen med ett eller flere mennesker med en psykisk lidelse?

 Bokollektivet på Lunde bo- og aktivitetssenter søker frivillige!

 Kontakt oss:

Lunde: Sisilie Assersen Jansen, telefon:  51601208/ 94879966, epost  

 Tv aksjonen

 Lokalt engasjement er noe av det som gjør TV-aksjonen helt  unik. 7000 frivilige over hele landet jobber for å mobilisere nok bøssebærere og organisere innsamlingen lokalt. Som frivillig kan du bidra til å gjøre TV-aksjonen enda bedre, og du er med og støtter en viktig sak. Du velger selv hvor mye tid og ressurser du vil bruke, og på hvilke måte du ønsker å bidra

I TV-aksjonen er alle oppgaver viktige: om det er å gå med bøsse, klistre etiketter på bøssene, sørge for at det er kake på basen når bøssebærerne kommer tilbake, arrangere basar eller å gi penger

Tv aksjonen gjennomføres hvert år på en søndag i oktober.

Hva er tv aksjonen?

Bli med- om tv aksjonen 2018  

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

 Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som redder liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Les mer om hva Kirkens Bymisjon gjør

For privatpersoner er det hovedsakelig på aksjonsdagen søndag 21.oktober at man kan gi. Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan også velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på nett og få tilsendt faktura, eller ved å bruke Spleis for å starte egne kontantløse innsamlingsaktiviteter.

Les mer her om givermuligheter

 

Målet er at alle husstander skal få besøk den 21. oktober. Til det trenger vi 100 000 bøssebærere.

Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21.oktober.

 • Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen
 • Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer

 Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? Bøssebærerne er selve hjertet i TV-aksjonen og hvert år trenger vi 100.000 bøssebærere. Uten våre bøssebærere blir det ingen TV-aksjon! Link til bøssebærerregistrering vil være tilgjengelig fra august.

En veldig konkret og enkel måte å støtte TV-aksjonen er å gi et økonomisk bidrag. Alle bidragene, små og store utgjør en stor forskjell for mennesker i nød og sårbare situasjoner. Ønsker din bedrift å gi et bidrag til årets TV-aksjon? Det kan du gjøre her ved å registrere ditt bidrag på

 Registrere bidrag på TV- aksjonens giversider.

 Vi setter pris all den hjelpen vi kan få i denne nasjonale dugnaden. På giversidene våre kan du også  utfordre dine samarbeidspartnere eller konkurrenter til å være og gi et bidrag. Klarer de å matche ditt bidrag? 

Utfordre dine samarbeidspartnere eller konkurrenter

 

 

Publisert: 01.12.2016 13:15
Sist endret: 01.12.2016 13:29