Frivillighet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Frivillighet

Mange ønsker å bidra gjennom frivillig innsats. Denne frivilligheten er en viktig bærebjelke i kommunen og i nærmiljøet.

Hvordan kan jeg bidra?

Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn har.

Frivillighet bidrar til velferd, og sosial inkludering, og er en hjørnestein i et levende og velfungerende demokrati. Engasjement gir frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke evner og kompetanse.

 Frivillighetssentralen- bli frivillig

Frivillighetssentralen får jevnlig henvendelser fra folk i Sandnes med ulike behov eller et ønske om å bidra med sin innsats i nærmiljøet. Mulighetene er mange. Vil du treffe nye mennesker? Gå på besøk? Få besøk? Hjelpe andre med praktisk arbeid? Eller trenger du hjelp til noe? Har du en kompetanse du vil dele?

Frivillighetssentralen setter i gang aktiviteter på initiativ fra frivillige. Vi har blant annet ”snakkenorsk grupper” for innvandrere, trillegrupper for eldre på institusjon, dag og natteravner og datakurs for seniorer. Frivilligsentralen hjelper også lag og organisasjoner med frivillige til deres aktiviteter.

Frivilligsentralen skal ha oversikt over hvor den enkelte frivillige best kan bruke sin frivillig innsats. Vi er alltid åpne for forslag til nye aktiviteter. Spørsmålet er bare hva DU har lyst til! Ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å finne en organisasjon, aktivitet eller person du kan gjøre en frivillig innsats for. Det handler om å gjøre en forskjell i hverdagen, for deg og den eller de du hjelper som frivillig.

Les mer om frivillighetssentralen 

Kontakt oss

Sandnes Frivilligsentral

 • Eidsvollgata 48,  4370 Sandnes
 • Telefon: 95989573
 • epost

  

Frivillig blant flyktninger

 For å få til god integrering er vi avhengig av frivillige. Flyktningenheten har ulike aktiviteter som det er mulig å bli med på:

 Aktiviteter på dagtid:

 •  Studiegrupper (snakke norsk-grupper)
 •  Kvinnegruppe og mannsgruppe
 •  Svømmegruppe
 •  Datagruppe
 •  Barselgruppe

 Aktiviteter på kveldstid/helger:

 •  Leksehjelp
 • Strikkegruppe
 • Vennefamilie for enslige mindreårige flyktninger
 • Vennekoblinger med enkeltpersoner eller familier
  Kontakt
 • Bodhild Løberg
 • Telefon: 51335994
 • epost

 

Frivillig i avlastningsboligen

Avlastningsboligen gir tjenester til foresatte som har særs tyngende omsorgsoppgaver.

Vil du bidra til at våre beboere får en mer aktiv hverdag? Liker du å leke, synge, tegne, eller bake? Liker du å bli kjent med nye mennesker?

Ta kontakt
 • Tone Merethe Kristiansen
 • Telefon: 51680630
 • epost

  

Frivillig blant eldre                                                                                                    

Vi har behov for frivillige til ulike aktiviteter på bo- og aktivitetssentrene våre; f. eks. turgåing, handling, kafébesøk, dugnad, avislesing, utflukter, fester.

Ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på senteret der du ønsker å være:

Lura:     Kari Aaltvedt, telefon: 51679735, epost     

Trones:   Vivian Ulvestad, telefon: 51681542, epost   

Austrått:   Sissel Tesdal Torgersern, telefon : 51601276/91120393, epost   

Byhagen:  Miriam Helen G. Nilsen, telefon: 46809471, epost  

Åse:   Berit A.Augland, telefon:  47685830, epost     

Lunde: Berit A.Augland, telefon:  47685830, epost   

Riska:  Grete Lill Birkeland, telefon: 51685941/40859060, epost    

Rovik: Sissel Rostøl; epost    

Frivillig hos AKS (Aktiv Kompetansebygging i Sandnes)

AKS er kommunens tilbud til mennesker som ikke har en jobb de kan fungere i, eller ungdom som ikke har et tilbud i videregående skole. Hos AKS får deltakerne nyttig arbeidstrening. For at tilbudet skal bli enda bedre ønsker vi frivillige:

Ønsker du å hjelpe til i produksjonsaktiviteter (trearbeid eller mekanisk arbeid)?

Vil du bli koblet en til en med en deltaker?

Vil du være med i en turgruppe?

Har du ideer til andre aktiviteter? Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med oss

Henrik Hellesnes, telefon: 98287676, epost   

Frivillig innen psykisk helse- og rusarbeid

Mestringsenheten ønsker frivillige til å drive kafé (en gang i uka), være sjåfør på utflukter, delta i gruppeaktiviteter (f. eks. ballsport), eller kobles en til en med brukere som ønsker et større nettverk. I samarbeid med frivillige kan vi gi brukerne større innhold i hverdagen!

Ta kontakt med oss

Postveien 142: Eli Lode Hommersand, telefon: 99486844, epost               

Sandnesveien 299:  Stig Andre Jansen, telefon: 51686110, epost          

Mestringssenteret: Øyvind Lindland, telefon: 99161177, epost               

 Frivillig innen rehabilitering

Vi ønsker flere frivillige til turgåing, sosiale aktiviteter og en aktiv hverdag. Kan du avse noen timer i måneden?

Ta kontakt med Sandnes Helsesenter:

Elise Nyborg, telefon: 96093800 , epost

 

 Frivillig i bokollektiv på Lunde boas

Kunne du tenke deg å dele noe av din tid sammen med ett eller flere mennesker med en psykisk lidelse?

 Bokollektivet på Lunde bo- og aktivitetssenter søker frivillige!

 Kontakt oss:

Berit A.Augland, telefon: 47685830 akt, epost

 Tv aksjonen

 Lokalt engasjement er noe av det som gjør TV-aksjonen helt  unik. 7000 frivilige over hele landet jobber for å mobilisere nok bøssebærere og organisere innsamlingen lokalt. Som frivillig kan du bidra til å gjøre TV-aksjonen enda bedre, og du er med og støtter en viktig sak. Du velger selv hvor mye tid og ressurser du vil bruke, og på hvilke måte du ønsker å bidra

I TV-aksjonen er alle oppgaver viktige: om det er å gå med bøsse, klistre etiketter på bøssene, sørge for at det er kake på basen når bøssebærerne kommer tilbake, arrangere basar eller å gi penger

Tv aksjonen gjennomføres hvert år på en søndag i oktober.

UNICEF er blitt tildelt TV-aksjonen for 2017. TV-aksjonen skal sikre skolegang for barn i land hvor det er krig.

Hva er tv aksjonen-film

 Les mer om årets tv aksjon her        Hjerteslag sang tv aksjonen 2017(Video)

Da Norge var i krig    Tv-aksjonen skolemateriell

 

Publisert: 01.12.2016 13:15
Sist endret: 01.12.2016 13:29