Aktivitet i friluft

Innhold

Aktivitet i friluft

Hund i Sandnes

Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august.

I Sandnes kommune er det helårlig båndtvang på følgende steder:

  • Parkdraget langs Storåna fra sentrum til Ganddal
  • Turområdet rundt:
    • Stokkalandsvatnet
    • Arboretet
    • Melsheia
    • Vagleskogen
    • Gisketjernet
  • Kirkegårder
  • Grav- og urnelunder
  • Skoler
  • Barnehager
  • Lekeplasser
  • Areal for idrett og sport
  • Torg eller annet offentlig sted hvor det handles matvarer

Plukk opp etter hunden din

Har du ansvar for hund skal du straks fjerne ekskrementer fra hunden på fortau, gater, veier, plasser, rabatter, lekeplasser, parker og andre offentlige steder.

Unntak fra båndtvangsbestemmelsene

Det er unntak fra båndtvangsbestemmelsene hele året for hund som er godkjent som:

Forskrift

Last ned Forskrift om hundehold i Sandnes kommune her.

Grilling

I Sandnes kommune finnes det flere steder som er tilrettelagt for grilling. Alle stedene er lett tilgjengelige fra vei med unntak av grillstedene i Vagleskogen og på Maudland som krever 1-2 km gange fra nærmeste parkeringsplass. Det er rister på alle grillsteder.

Regler om bruk av åpen ild skal følges ved alle grillsteder. I Norge er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i perioden fra 15. april til 15. september. Likevel er det lov å gjøre opp ild på steder som tilrettelagt av kommunen. Hvis brannvesenet har gått ut med et totalforbud mot åpen ild utendørs blir unntaket overstyrt. Lese mer om opptenning av åpen ild utendørs på Rogaland Brann og redning IKS nettsider.

Alsvik natursenter

Grillanlegget består av en åpen overbygd plass inne på tunet ved Alvik. Det er utplassert to store griller under taket, samt en grill utenfor. Det er benker og sitteplasser under tak til ca. 50 personer.

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 1MB)

Bråstein

Grillstedet ligger på badeplassen i nordre ende av vannet, rett nedenfor heimevernets bygninger. Her er det gode parkeringsmuligheter, i tillegg er området egnet for barnevogn. Det er også etablert en fotballbane i området. Våren 2020 åpnet vi dørene til et flott toalettbygg her som ble bygd med tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. 

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 5MB)

Holmavika

Holmavika finnes ved å følge fylkesvei 317 innover mot Dale. På stranden er det tilrettelagt med en brygge, miljøstasjon og et enkelt grillsted. Stedet egner seg også for barnevogner.

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 2MB)

Stemmen

Grillstedet ligger i Hommersåk sentrum og er veldig lett tilgjengelig for både barnevogner og rullestolbrukere. Grillstedet finnes på lekeplassen i nordre del av tjernet, Stemmen. Det er også tilrettelagt volleyballbane i området.

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 5MB)

Sandvedparken

I Sandveparken finnes det to grillsteder som begge er lett tilgjengelige med barnevogn. Det ene er etablert i den japanske hagen ved nær kvelluren bru, og det andre finnes på hovedlekeplassen i Sandvedparken. Ved den japanske hagen er det også etablert fotballbane. Det finnes molok og avfallsbeholder for engangsgriller ved begge grillstedene.

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 9MB)

Stokkelandsvannet

På Hadelandsmarka, i sørenden av Stokkalandsvatnet det satt ut griller. I området er det enkelt å ta seg frem med barnevogn. Her finnes det også en volleyballbane og fotballbane.

Sommeren 2015 ble tilbudet utvidet da det ble etablert nytt grindabygg med grillsted om lag 300 meter bortenfor det eksisterende grillstedet på sørsiden av vannet.

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 9MB)

Ulsneset

Ulsneset ligger nordvest for Hommersåk sentrum. Det er muligheter for parkering i Breivikveien. Stien til gapahuken er tilrettelagt for bruk av barnevogn og rullestol. Gapahuken er ca. 5-10 minutters gange fra parkeringsplassene.

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 1MB)

Vagleskogen

Ved Vagleskogen er det parkeringsmuligheter både i nord for skogen og øst for skogen. Fra parkeringsplassene er det bare å følge lysløypa så langt sør i skogen som det er mulig å komme for deretter å ta av på ridestien videre sør. Grillstedet er en gapahuk som brukes av speiderne og går under navnet "Speiderkoia Zulu". I kartet omtales dette som "Speideranlegget".

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 1MB)

Tingholmen

Tingholmen er en lun holme som ligger ytterst i Høgsfjorden.  Holmen er på ca. 90 dekar. Landskapet består stort sett av fine svaberg, strender, noen graskledde åpne områder og noe skog. Tingholmen er velegnet for småbarnsfamilier. Holmen er et regionalt tilrettelagt båtutfartsområde. Jæren og Ryfylke friluftsråd har tilrettelagt området med toalett, brygge, fast grill, bord og benker, båtfester og renovasjon.

Link til Tingholmen finner du ved å klikke her (ekstern lenke)

Vadholmen

Vadholmen ligger mellom Usken og Uskakalven, rett nord for Hommersåk. Holmen er et regionalt tilrettelagt båtutfartsområde. Det er tilrettelagt med en 70 meter lang brygge og gode havneforhold. Holmen ligger skjermet for de fleste vindretninger. Det er tilrettelagt toalett, fast grill og renovasjon. Vadholmen er godt egnet for barnefamilier.

Link til Vadhomen finner du ved på klikke her (ekstern lenke) 

Bading 

I Sandnes kommune finnes det mange steder som er allment tilrettelagt for bading. Noen er naturlige svaberg, og noen er sandstrender. Badeplasser med universelt utformet baderampe finnes i Hogstadvika og ved Tengesdalsvatnet. Badeplassene finnes på følgende steder i Sandnes kommune:

 Alsvik

Det foregår for tiden en oppgradering av Alsvik friluftsområde. Det vil være mulig å ferdes i området, men fremkomstheten er begrenset. Les om oppgraderingsarbeidet og ferdsel i området her.

Badeplassen har en naturlig utforming, med svaberg og et lite område med sandstrand ned til ferskvannet. Det er også etablert en brygge som det kan hoppes fra. Badeplassen på Alsvik kommer du til ved å følge turkart for Alsvik til Kyllesvatnet.

Last ned kartved å klikke her (PDF, 3MB)

Breivik

Breivik er en lun vik på Hommersåk, og er en saltvannsbadeplass. Det finnes både svaberg og sandstrand på badeplassen. Det er plassert ut benkebord på badeplassen. 

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 1MB)


Bråsteinsvatnet

Ved Bråsteinsvatnet ligger badeplassen i nordenden av vannet, nær parkeringsplassen på Osli. Ferskvannsbadeplassen har brygge, og sandstrand. Det er også tilrettelagt grillplass her. Badeplassen vises sør i turkartet for Melshei.

Last ned ned kart ved å klikke her (PDF, 4MB)

Dalsvågen

Dalsvågen er en saltvannsbadeplass og ligger nord for Dale. Det er parkeringsmuligheter på Dale. Badeplassen er en naturlig steinstrand.

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 3MB)

Frøylandsvannet

Frøylandsvatnet ligger sør for Hommersåk. Ferskvannsbadeplassen finnes i nordenden av vannet. Det er sandstrand og steinstrand på badeplassen.

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 2MB)

Handelandsmarka (Stokkelandsvatnet)

På Handelandsmarka er det tilrettelagt for bading i ferskvann med sandstrand. Området er også tilrettelagt for grilling og aktivteter.

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 9MB)

Hogstadvika

Badeplassen i Hogstadvika ligger ved siden av campingplassen og er skiltet som badeplass på RV13. Hogstadvika ligger på nordsiden av Lutsivatnet. Det er tilrettelagt to badeplasser her. Den ene Ferskvannsbadeplassen har sandstrand og er tilrettelagt med rullestolrampe, benk, benkebord, grill og renovasjon. HC-rampe har moderat tilgjengelighet. Den andre ligger ca. 300 meter vest for hoved badeplassen har enklere opparbeidelse med et benkebord. Lutsivatnet.

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 2MB)

Holmavika

Holmavika ligger ut mot Gandsfjorden, nær Daleveien nord for Strondavika, se turkart for Hana-Dalsnuten. I Holmavika er det gresslette, sandstrand og en brygge. Området er tilrettelagt med renovasjon. Grusstien ned til stranden har slak helning og gir enkel fremkommelighet for barnevogn og rullestol.

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 1MB)

Kalvaskogen

Kalvaskogen badeplass ligger på øst på Høle, ut mot Høgsfjorden. Badeplassen er et svaberg som er tilrettelagt med benkebord.

Litle Teistholmen

På litle Testholmen finnes en nyetablert naturhavn med 23 meter brygge, toalett og renovasjon. Området er tilrettelagt av Jæren og ryfylke friluftsråd som regionalt båtutfartsområde. Det er gode bademuligheter på holmen, både fra svaberg, brygge og fra sandstranden.

Klikk her for å finne mer info (ekstern lenke)

Nothagen

Nothagen badeplass ligger på Eskeland, ut mot Hølefjorden. Badeplassen ligger nedenfor turistforeningshytta som ligger her. Det er turkart og god parkeringsmulighet tilknyttet anlegget. Nothagen badeplass er tilrettelagt med sandstrand og brygge.

Klikk her for å finne mer info (ekstern lenke)

Prestebryggja

Prestebryggja ligger på Høle, ut mot Hølefjorden. På brygga er det stupemuligheter. Brygga er tilrettelagt med badestige og benkebord. Følger man den bratte turstien gjennom friområdet Høleneset, eller går gjennom den gamle prestegården, kommer man ut til en offentlig sandstrand nord for prestebrygga.

Rissebærstraen

Rissebærstraen ligger ut mot Gandsfjorden, inntil turveien som går fra Lura til Stavanger langs sjøkanten. Det er både sandstrand og steinstrand i området.

Sandvika

Sandvika ligger ut mot Gandsfjorden, nær Daleveien. Sandvika er en naturlig sandstrand og det finnes svaberg å bade fra her.

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 1MB)

Stokkalandsvatnet nord

Badeplassen ligger på nordsiden av Stokkalandsvatnet. Ferskvannsbadeplassen er en liten sandstrand. Det er tilrettelagt med benk og livbøye på badeplassen.

Last ned kart ved å klikke her (PDF, 9MB)

Tengesdalsvatnet

Ferskvannsbadeplassen ligger i østenden av i Tengesdalsvannet. Badeplassen har sandstrand og brygge, og er tilrettelagt med rullestolrampe. Området nyttes ofte for camping, da det er tilrettelagt med benkebord, renovasjon og toalett på stedet.

Tingholmen

Tingholmen er en lun holme som ligger ytterst i Høgsfjorden. Holmen er på ca. 90 dekar. Landskapet består stort sett av fine svaberg, strender, noen graskledde åpne områder og noe skog. Tingholmen er velegnet for småbarnsfamilier. Holmen er et regionalt tilrettelagt båtutfartsområde. Jæren og Ryfylke friluftsråd har tilrettelagt området med toalett, brygge, fast grill, bord og benker, båtfester og renovasjon.

Klikk her for å finne mer info (ekstern lenke)

Vadholmen

Vadholmen ligger mellom Usken og Uskakalven, rett nord for Hommersåk. Holmen er et regionalt tilrettelagt båtutfartsområde. Det er tilrettelagt med en 70 meter lang brygge og gode havneforhold. Holmen ligger skjermet for de fleste vindretninger. Det er tilrettelagt toalett, fast grill og renovasjon. Vadholmen er godt egnet for barnefamilier.

Klikk her for å finne mer info (ekstern lenke)

Motorisert ferdsel i utmark

 

Les mer om lover og regler som gjelder

Badevann

Sandnes kommune tar prøver fire ganger gjennom badesesongen på 32 badeplasser. Det tas i tillegg prøver i Vågen og Indre Vågen selv om disse ikke regnes som badeplasser. Prøvene analyseres for tarmbakterier. 

Resultatene av prøvene vil være klare et par dager etter. Viser en prøve ikke akseptabel vannkvalitet, tar vi en kontrollprøve før vi eventuelt setter opp skilt der vi fraråder bading på stedet.

Verdiene fra målingene finner du under tabellene.

Prøvetakingssted

Kvalitet

Stokkelandsvannet

God

Stokkelandsvannet v/ ballplass 

God

Foss-Eikeland

God

Bråsteinsvatnet

God

Flassavatnet

God

Tengesdalsvatnet

God

Horvevatnet

God

Eikelidvatnet

God

Frøylandsvatnet

God

Furenes aktivitetssenter

God

Alsvik, Kyllesvatnet

God

Lutsivatnet (Hogstad)

God

Espedalsvannet

Prøvesvar foreligger ikke enda

Haukalidvannet Prøvesvar foreligger ikke enda

 

Prøvetakingssted

Kvalitet

Trodalsvågen, Høle

God

Selesvika, Høle

God

Prestebrygga, Høle

God

Eskeland, Engjaviga

Mindre god

Bersagel, Dreggjavika

Mindre god

Vier v/ leirskole

God

Breivik, Hommersåk

God

Riskastranden

God

Holmavika

God

Sandvika

Mindre god

Vågen (ikke en badeplass)

Ikke akseptabel

Indre Vågen (ikke en badeplass)

Ikke akseptabel

Luravika

Mindre god

Luravika strand

God

Rissebærstranden

Ikke akseptabel

Bergevik brygge

Prøvesvar foreligger ikke enda

Dørvika Prøvesvar foreligger ikke enda
Fossanhagen Prøvesvar foreligger ikke enda

 

Verdier fra målingene:

 

Hva er (TKB)?
Badevannkvaliteten testes på 32 badeplasser i Sandnes kommune. Badevannet analyseres for såkalte termostabile koliforme bakterier (TKB). Dette er tarmbakterier fra mennesker og dyr, men de overlever ikke lenge i naturen og er derfor en god indikatorbakterie. Dersom det blir påvist slike bakterier i vannprøven er det tegn på fersk fekal forurensning.

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper
God:
Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon.

Mindre god:
Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene.

Ikke akseptabel:
Over 1000 TKB/100 ml. Helsemyndighetene forbyr ikke bading, men vil likevel frarå bading.

Fiske

Sandnes kommune har gode plasser for sjøfiske, og fiske med stang er fritt hele året. Kommunens mange vatn og vassdrag gir også rike muligheter for innlandsfiske med stang. Sandnes kommune tilbyr gratis fiske fra offentlig grunn. I kommunens turområder er  offentlige fiskeplasser inntegnet med blå strek. Direktelink til fiskevann finner du ved å klikke markeringene i kartet nedenfor. Fiskeplassene er presentert i nettløsningen til www.mittfiske.no. Her finner dere også oversikt over mange andre fiskemuligheter i regionen. Registrer deg som bruker for å få full utnyttelse av løsningen.

Innlandsfiske

Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar - 20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørrett og sjørøye.

Du kan fiske innlandsfisk fra båt og fra land i utmark hvis du har kjøpt fiskekort av grunneier. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort. På offentlige områder markert i kartet nedenfor tilbyr Sandnes kommune gratis fiskekort for alle.

Du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen hvis du har betalt fiskeravgift og kjøpt fiskekort. Barn under 18 år betaler ikke fiskeravgift. Du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

Mange plasser har også lokale fiskeregler, for eksempel i vassdrag med storørret.

Mer informasjon om fiskeregler finner du på https://www.miljodirektoratet.no/for-private/friluftsliv-og-allemannsretten/fiske/

Sjøfiske

Du kan fiske fra land i utmark og fra land i områder åpne for alminnelig ferdsel, for eksempel åpen kai eller offentlig molo.

Du kan fiske fra båt, med garn, ruser og lignende, unntatt etter laks, sjøørret og sjørøye. Du kan feste garn, ruser og lignende i land i utmark. Du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter.

Vær oppmerksom på at det gjelder flere regler for fiske i sjøen. For noen fiskearter er det regler om minstemål. Det betyr at du ikke har lov å fange småfisk som er under en bestemt størrelse. Husk at enkelte arter kan være freda eller ha strenge restriksjoner. Gjør deg kjent med reglene for fritidsfiske.

Hva som er tillatt og hva som er forbudt

Der det ikke går laks eller sjøaure, kan du fiske etter innlandsfisk hele året. Det er ikke tillatt å fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter. For bruk av garn og oter ved innlandsfiske må du ha tillatelse fra grunneieren. Vær oppmerksom på at det ikke er lov å stenge bekker med garn uten særskilt tillatelse. Stikking av fisk (lystring) er ikke tillatt.

Når du skal kose deg på fisketur så husk å:

 • ta med deg søppelet ditt hjem.
 • ha tillatelse til å fiske eller ha legitimasjon som viser at du er under 16 år når du fisker i ferskvann som ikke er tilknyttet Sandnes kommune.
 • ikke bruke levende fisk som agn.
 • ikke sette ut eller flytte levende fisk til annet vassdrag.
 • sløye og vaske fisken i det vannet du fanget den i.
 • tørke fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og fiskesykdom.
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv. Vær særlig oppmerksom i yngle- og hekketiden 15. april til 15. juli.
Fiskevann i kommunens turområder

Padling

Utleie av kano og kajakk:

 • Kano - Mer informasjon på Kronen Gaard Hotell eller tlf. 51 60 83 00
 • Kajakk - Du kan leie kajakker i butikklokalene til Ut i Naturen AS, Støperigata 2, 4014 Stavanger, Tlf. 51 56 19 10.
 • Kajakk - Rogaland Aktiv AS tilbyr kajakkutleie i Hafrsfjord, Møllebukta. De har utleie fra sin base, en grå container, sin som ligger ca. 200 m fra kiosken i Møllebukta. De har utleie av både plast- og glassfiberkajakker. Tlf. 91 71 81 57
 • Padlekart kan du laste ned ved å klikke på denne linken (PDF, 6MB).
 • Det er også mulig å leie kano og kajakk, pluss annet utstyr ved å klikke på denne linken til Frilager.no.
Områdebeskrivelse

Ims-Lutsivassdraget ligger sentralt plassert i Sandnes kommune i Rogaland, kun et par kilometer fra tettbebyggelsen i Sandnes. I luftlinje strekker det seg om lag 10 km i nordøstlig retning  fram til tettstedet Ims. Her munner vassdraget ut i Høgsfjorden.

Vassdraget består av flere større vann forbundet av trange sund. Området er rikt på holmer og bukter, i tillegg til større åpne vannflater. På dager med sterk vind kan det oppstå en del  bølger, men det er ellers et lettpadlet område som passer for alle. Flere av kommunens merkede turstier er også tilgjengelige fra vassdraget. Området har en del hyttebebyggelse, men her er også rikelig med uberørte områder for den som vil stikke seg vekk. Det er også et område med rikt fugleliv og gode muligheter for fiske.

Adkomst med bil via riksvei 13 som følger nordre delen av vassdraget fra Vatne til Ims, eller langs Furenesveien som tar av fra riksvei 13 rett nord for Dybingen. På veien fra Ims mot Dansen kan man nå vassdraget via Liavatnet (Imsvatnet) eller man kan starte turen i sørenden av Kyllesvatnet via Svilandsåna. Hvor langt opp i elva man kan padle avhenger av vannføringen. Ved stor vannføring kan det være tungt å padle motstrøms.

Det er mulig å padle sammenhengende mellom Lutsivatnet, Forenesvatnet,  Storavatnet og Kyllesvatnet. I utløpet av Storavatnet er det bygd en terskel som skal regulere nivået på vannstanden i vassdraget. Det er derfor merket en sti over land hvor man kan bære kano/kajakk for å komme over i Straumatjørn. Videre er det merket en sti ned til Liavatnet, da elva ned til dette vatnet også kan være vanskelig å padle i. Fra Liavatnet og ned til Ims og Høgsfjorden anbefales det å transportere kano eller kajakk langs veien. Mellom Dybingen og Lutsivatnet må farkost og utstyr bæres/trilles ca. 200m langs vei.

Tilrettelagt parkering finnes ved utsettingsrampen ved Lutsi/Haga, ved badeplassene i Hogstadvika og ved Alsvik natursenter. LINK

Området er et populært utfarts- og rekreasjonsområde og passer både for dagsturer og overnattingsturer. Jæren friluftsråd eier Breiholmen i Lutsivatnet og her er det gode muligheter for telting og opphold. Det finnes mange andre steder som også egner seg til leirplass. Ta kontakt med grunneier ved lengre opphold og respekter alminnelige ferdselsregler.

Vannkvaliteten i vassdraget varierer sterkt, særlig i forbindelse med algeoppblomstringer og anbefales derfor ikke som drikkevann.

Sikkerhetstips i forbindelse med padling og kano

Noen sikkerhetstips

 • Bruk godkjent rednings- eller svømmevest.
 • Kle deg etter vanntemperaturen.
 • Tren på velt/berging og bruk av redningsutstyr. Ha utstyret lett tilgjengelig.
 • Padle nært land og helst sammen med andre.
 • Ha alltid med reserveklær i vanntett pose.
 • Gi beskjed om hvor turen skal gå og hold avtaler.
 • Ha med kart og kompass, eventuelt GPS.
 • Ha nødvendige svømme- og livredningskunnskaper.
 • Pakk tyngre utstyr nederst og mot midten av båten.
 • Sitt rolig i båten og vær ekstra aktsom ved inn- og utstigning.
 • Gjør alltid synfaring av stryk og andre usikre områder.
 • Vis hensyn til annen båttrafikk. Vær synlig.

Norges padleforbund har gitt ut brosjyre med Råd og tips til kajakk- og kanopadlere.

Vannscooter

Vannscootere er nå likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket, og må følge de samme reglene som andre båter.

Dette er et sammendrag av de viktigste bestemmelsene i gjeldende lovverk, kort oppsummert:

 • I praksis kun lov å bruke i sjø/saltvann i Sandnes
 • Kjør forsiktig og avpass farten, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer, strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.
 • Forbudt å ferdes innenfor avmerka badeområder
 • Max. 5 knop innenfor 50 meter fra badende,
 • Max. 5 knop Gandsfjorden (fra Dyrnesodden til innerst i Vågen)
 • Sakte fart i Hommersåkvågen og Høllen
 • Krav til fører: minimum 16 år (fartøy med mer enn 10 hk, eller som kan gå over 10 knop)
 • Krav om båtførerprøve for personer født etter 1.1.1980 (for fartøy som har mer enn 25 hk)
 • Ta hensyn til natur- og dyreliv, friluftsutøvere og andre som ferdes på og i nærheten av sjøen
 • Det er ferdsels- og ilandstigningsforbud på Lauvikholmen, og 50 m sjøsone rundt denne i tidsrommet 15. april-1. august. Ferdsel resten av året skal ikke forstyrre, eller skade plante- og dyreliv.

Her er en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene:

Motorferdselloven

Motorferdselloven gjelder også for vannscootere, og hovedregelen er at motorisert ferdsel i utmark og i vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av samme lov, eller vedtak med hjemmel i loven.
Motorferdsel, herunder bruk av vannscootere er ikke tillatt i innsjøer mindre enn 2 km2.
I Sandnes er har vi ett vassdrag som er større enn 2 km2 – Ims-Lutsi. For dette gjelder egen forskrift: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1995-10-17-993. Her er det kun tillatt å bruke båt med inntil 5 hk, noe som i praksis betyr at det er forbudt med vannscooter i dette vassdraget.

Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven regulerer vannscooterbruk på lik linje med andre fartøy. Under denne loven ligger forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Her stilles det krav om at alle fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.
Det er i tillegg forbud mot å kjøre fortere enn 5 knop nærmere enn 50 meter fra steder det det pågår bading. Det hvor det er utlagt merkebøyer for badeplasser er det forbudt å ankre og ferdes med motordrevne fartøyer.

Loven hjemler også lokale fartsforsskrifter. Ny fartsforskrift for Sandnes har vært på høring. Den forventes vedtatt i løpet av høsten.

Gjeldende fartsregler i Sandnes:

I Gandsfjorden - fra Dyrnesodden (Gramstad) og helt inn til gjestehavna i Vågen: max. 5 knop
Hommersåkvågen og Høllen (mellom Ådnøy og Høle): sakte fart

Sjøvegsreglene (Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen) har også krav om så tilpasse farten. Forskriften hjemles i småbåtloven, som også gjelder vannscootere, ettersom disse regnes som småbåter og fritidsbåter.
Regel nummer 6 omhandler sikker fart: «Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold». Videre defineres faktorer som skal vurderes når sikker fart skal fastsettes:

 • Siktforholdene.
 • Trafikktettheten innbefattet konsentrasjoner av fiskefartøy eller hvilke som helst andre fartøy.
 • Fartøyets manøvreringsevne spesielt med hensyn til stoppedistanse og svingeevne under de rådende forhold.
 • Om natten mulig bakgrunnsbelysning slik som lys på land eller atmosfærisk refleks fra fartøyets egne lanterner.
 • Vind-, sjø- og strømforhold samt nærliggende farer for seilasen.

For fartøy som bruker radar gjelder også andre bestemmelsesfaktorer

Småbåtloven og forskrifter under denne

Småbåtloven og forskrifter under denne stiller også krav til at fører av vannscooter skal være fylt 16 år (dersom vannscooteren kan gå fortere enn 10 knop, eller har mer enn 10 hk), ha båtførerbevis (dersom født etter 1. januar 1980, og vannscooteren har mer enn 25 hk), og være i en tilstand som er skikket til å føre en småbåt (vannscooter). Dette gjelder uansett om tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, sykdom, tretthet eller andre omstendigheter.

Eier/Utleier av en vannscooter plikter å forvisse seg om at den som han eller hun lar bruke båten, fyller vilkårene for å føre den. Det samme gjelder for den som har rådigheten over båten på eierens vegne.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven har en generell aktsomhetsplikt, der alle plikter til å opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. I dette ligger det også at en skal ta hensyn og kjøre forsiktig i, eller styre utenom områder langs strandsonen, områder med sjøfugl og annet vilt (f.eks. sjøpattedyr), etc.

Forskriften hjemler lokale forskrifter for de ulike verneområdene. I Sandnes har vi forskrift om fredning for Lauvikholmen naturreservat, Sandnes kommune, Rogaland, som setter forbud mot ilandstigning og ferdsel på holmen og i en 50 m sjøsone omkring denne i tiden 15. april og 1. august. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres.

Husk at all ferdsel på is er på eget ansvar.

Måling av is på vann i Sandnes kommune er en orientering om den generelle issituasjonen. Sandnes kommune kan aldri garantere at et vann er 100 % trygt, selv på vann hvor vi foretar måling. Når målingen viser at isen er over 13 cm tykk. fjernes utplasserte skilt om usikker is.

Så snart isen legger seg, vil kommunen som en service ovenfor innbyggerne foreta målinger av istykkelse på følgende vann:

 

 Vann

Måledato 

Tykkelse 

 Usikker is

 Bråsteinvatnet

18.02.2021

  x

 Stokkalandsvatnet

18.02.2021

-

x

 Gisketjern

18.02.2021

  x

Isvettreglene i forkortet versjon 

 1. Ha respekt for isen
 2. Ikke gå ut på is uten å kunne svømme
 3. Hold deg på sikker is
 4. Vær spesielt oppmerksom på høstis, snødekket is og våris
 5. Bruk alle sansene når du går på isen
 6. Gå flere i følge
 7. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr
 8. Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk
 9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand

Isvettreglene er utarbeidet av Tryg Forsikring og Norges Livredningsselskap. For nærmere innsyn, se full versjon HER.

Ismåling, rutiner og anbefalinger

Når isen har lagt seg vil kommunen plassere ut skilt med "usikker is". Plassering av skilt finner du ved å klikke på aktuelt vann. Når ismålinger viser at isen er minst 13 cm, fjernes skiltene om usikker is. Kommunen vil ikke foreta avstenging av partier i nærheten av inn- og utløp med unntak av de to store åpne og mest farlige osene på Stokkelandsvatnet. Stemmen i Hommersåk er kunstig regulert tjern. Dette vannet vil alltid være usikkert. Skilt om usikker is vil derfor være permanent utplassert.

Når en ferdes på islagte vann må en alltid forholde seg til at det kan være svake punkter på isen som:

 • områder nær elveutløp og elveinnløp
 • ved odder og nes
 • langs myrer og siv
 • trange sund og ved grunner
 • isen bør være minimum 13 cm tykk

Husk å ta med nødvendig sikkerhetsutstyr som ispigger rundt halsen og tilgjengelig kasteline eller tau. Følg isvettreglene og husk at selv om det kan være farer forbundet med med å ferdes på isen skal du ikke la dette ta fra deg lysten til å dra på skøytetur på islagte vann.

All ferdsel på is er på eget ansvar

For å lese mer om sikker ferdsel på is så kan du gå inn på NVE sine nettsider. Her finner du også utdypende informasjon om de forskjellige istypene, ferdsel på islagte vann og isvarsel for område du ønsker å benytte.

Motorisert ferdsel på islagte vassdrag

Islagte vann kan friste med mange slags aktiviteter. Sandnes kommune vil minne om at motorisert ferdsel på islagte vann i utgangpunktet er forbudt. Les mer i Lov om motorfedsel i utmark og vassdrag.

Publisert: 15.02.2017 13:24
Sist endret: 19.02.2021 09:27