Aktiv kommune

Innhold

Aktiv kommune

Som et ledd i kommunens satsning på å få økt aktivitet og synliggjøre mulighetene klubber og lag har for å benytte kommunale anlegg ble det fra og med 1. januar 2020 lansert et nytt bookingsystem, Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreninger i Sandnes bestille leie av kommunens frilufts- og idrettsanlegg. I løpet av 2020 vil også kultur- og skoleanlegg innlemmes i dette systemet.

Klikk her for å komme til Aktiv kommune

I Aktiv kommune kan du:

  • Finne informasjon om bygg, anlegg og ressurser som er til utlån i kommunen.
  • Leie idrettshaller, fotballbaner, møterom, uteanlegg og friluftsanlegg av Sandnes kommune.
  • Finne treningstider og arrangementer.
  • Finne oversikt over andre lag og foreninger.
  • Finne oversikt over andre kontaktpersoner i lag og foreninger.

Lag og foreninger som har treningstider eller arrangementer i kommunens idrettsanlegg, er allerede registrert i systemet med kontaktinformasjon til leder.

Fordeler med Aktiv kommune:

  • Enkel å bruke.
  • Gir god oversikt over tilgjengelige ressurser
  • Tilgjengelig 24/7.

Hva skal registreres i Aktiv kommune?

Alle søknader om leie av bygg, anlegg og ressurser tilknyttet idrett og friluft som finner sted etter 01.01.2020 skal registreres i Aktiv kommune. 

Hvordan komme i gang

Leder av lag eller forening er allerede registrert som bruker i Aktiv kommune. Vedkommende kan gi nødvendige tilganger til andre personer i klubben slik at de kan bruke portalen.

Slik registrerer du en søknad om trening eller arrangement i Aktiv kommune (video) (PDF).

Publisert: 20.01.2020 09:54
Sist endret: 24.06.2022 12:03