Hjemmesykepleie

Innhold

Hjemmesykepleie

Hva er hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en tjeneste som primært gis i hjemmet for blant annet hjelp til medisiner/medikamenthåndtering, sykepleiefaglig hjelp som for eksempel sårstell og helsefaglige observasjoner.

Hjemmesykepleie tildeles med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg». Målet er at du bruker dine ressurser og mestrer hverdagen best mulig. Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det. Personer med rehabiliteringspotensiale får tildelt tjenesten i en periode til de er i stand til å utføre oppgaven selv.

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Personer med akutt eller kronisk sykdom og/eller funksjonshemming som medfører behov for sykepleie i eget hjem.

Hva kan tjenesten hjemmesykepleie inneholde

(eksempel på hva kommunen kan tilby, men listen er ikke utfyllende)

  • Hjelp til personlig stell, av- og påkledning, toalettbesøk, hjelp til å stå opp og legge seg. 
  • Oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling eller administrering av smertebehandling. 
  • Hjelp til tilberedning av mat og innta måltid. 
  • Hjelp og opplæring til sårbehandling til de som ikke kan benytte legekontor til dette.
  • Medisinsk oppfølging eller opplæring innen stomipleie, surstoffbehandling, sondeernæring og kateterisering.
  • Lindrende behandling og omsorg ved alvorlig sykdom eller ved livets sluttfase.
  • Elektronisk medisineringsstøtte.

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du på kommunens nettsider. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Søknader behandles fortløpende.

Pris

Hjemmesykepleie er gratis.

Utføres det praktisk bistand utover personlig stell og egenomsorg, må det søkes om tjenesten praktisk bistand, og det vil bli krevd egenbetaling etter gjeldende satser. Abonnement for middagslevering følger gjeldende satser.

Kontaktinformasjon

Ved behov for hjemmesykepleie på dagen

Hvis det haster og du trenger hjemmesykepleie samme dag, ta kontakt med hjemmetjenesten (sonen) der du bor. Du finner riktig sone ved å lete opp din bostedsadresse i dette skjema for gateregister med tilhørende sonetilhørighet (pdf).

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR), sonene/hjemmesykepleien:

Besøksadresse: Trones bolig og eldresenter Jadarveien 2 4307 Sandnes

Telefon: 51 68 15 00

EHR sone Austrått

Besøksadresse: Austrått bo- og aktivitetssenter Vindhagen 1 4306 Sandnes

Telefon sone / soneleder    Vakttelefon kveld / helg
51 60 12 1251 60 12 13

958 89 085

Sone Forsand

Besøksadresse: Forsandheimen Øyren 1 4110 Forsand

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
 51 70 03 94  51 70 03 94

EHR sone Lura

Besøksadresse: Lura bo- og aktivitetssenter Somaveien 88 4313 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg

51 67 97 15 / 51 67 97 16 / 51 67 97 17

908 73 656

EHR Riska

Besøksadresse: Riska bo- og aktivitetssenter Amboltveien 6 4311 Hommersåk

Telefon sone / soneleder   Vakttelefon kveld/helg
900 40 731 / 957 37 499

415 09 717

EHR sone Rovik

Besøksdresse: Rovik bo- og aktivitetssenter Åsveien 123 4328 Sandnes

Telefon sone / soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 63 06 / 51 68 63 51 / 51 68 63 53 913 97 187

EHR sone Trones A

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter Jadarveien 2 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 15 08 / 51 68 15 17 413 73 997

EHR sone Sentrum

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter Jadarveien 2 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
900 97 105/ 51 68 15 20 900 97 105

 EHR sone Åse A

Besøksadresse: Åse bo- og aktivitetssenter Solbakken 2 4321 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 33 7151 97 33 4851 97 33 20  906 51 074

EHR sone Åse B

Besøksadresse: Åse bo- og aktivitetssenter Solbakken 2 4321 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 33 25 / 51 97 33 22 906 51 074

 Nattpatruljen (bydekkende hjemmesykepleietjeneste om natten)

Telefon leder dagtid   Vakttelefon natt
51 60 12 1451 60 12 15 948 77 935

Tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand gis av personale som er tilknyttet soner. Sandnes er delt inn i 10 geografiske soner. For å finne ut hvilke sone du bor i kan du finne bostedsadressen din i dette skjema for gateregister med tilhørende sone.

 

Aktuelle lover

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtak du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage.

Du må sende klagen til kommunen ved Samordningsenheten som skal vurdere klagen først. Saksbehandler vil gå gjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket skal endres. Hvis klagen din ikke tas til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som behandler den for endelig avgjørelse.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon


Vi har status som Miljøfyrtårn

Vi har Miljøtårnsertifikat. Det gis til virksomheter som jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. 

Ikonet til Miljøfyrtårn 

 

 

Publisert: 02.01.2017 14:11
Sist endret: 17.08.2020 13:13