Dagtilbud - aktivitetstilbud

Innhold

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Hva er dagaktivitetstilbud?

Et dagtilbud er ulike aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, mestring og trygghet.

Hvem kan søke?

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning?  Eldre, personer med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelser eller yngre personer med demenssykdom kan ha nytte av denne tjenesten.

Pris

Dagaktivitetstilbud for eldre har en egenandel for opphold, mat og transport. Betalingssatser fastsettes årlig av Kommunestyret.

Satser per 01.01.2021

UTEN transportMED transport
150 240

Dagaktivitetstilbud gitt som avlastning er gratis.

Dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede er organisert slik at bruker betaler transport og mat selv. Der tjenesten inkluderer spesialtransport til/fra aktivitetssenteret skal det betales egenandel etter gjeldende satser.

 

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du på kommunens nettsider. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Søknader behandles fortløpende.

Type dagaktivitetstilbud:

Tilbudet ytes vanligvis på dagtid i ukedager.
Det gis ulike aktivitets- og kulturtilbud.
Det er tilbud om faste måltider.
Transport til og fra dagsenteret organiseres for de som har behov.
For personer med demens finnes et tilrettelagt dagtilbud.

For eldre som klarer seg selv, uten betydelig hjelp fra andre, kan seniorsenter være et godt alternativ. Her finner du en oversikt over seniorsentrene

Tilbudet ytes på dagtid i ukedager.
Det er tilrettelagte aktivitets- og kulturtilbud.
Det er tilbud om faste måltider.
Transport til og fra dagsenteret organiseres for de som har behov.

Tilrettelagt aktivitetstilbud på et aktivitetssenter.
Tilbudet ytes på dagtid i ukedager.
Ulike aktiviteter og rehabiliteringstiltak. 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

Aktuelle lover

Dagaktivitetstilbud er ikke en lovpålagt tjeneste. Kommunen kan likevel dekke sitt ansvar om å sikre innbygger nødvendige helse og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 ved å tilby tjenestene som dagaktivitetstilbud.

Fra 1.1.2020 har kommunen plikt til å kunne tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtak du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage.

Du må sende klagen til kommunen ved Samordningsenheten som skal vurdere klagen først. Saksbehandler vil gå gjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket skal endres. Hvis klagen din ikke tas til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som behandler den for endelig avgjørelse.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

 

Publisert: 15.12.2016 10:35
Sist endret: 13.02.2020 11:10