Krisesenter

Innhold

Krisesenter

Sandnes kommune deltar i samarbeid om Krisesentertilbud som er driftet og lokalisert i Stavanger Kommune. Innbyggerne i Sandnes kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Stavanger og få hjelp her.

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Dette gjelder fysisk, psykisk eller annen vold som rammer kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Krisesentertilbudet for kvinner er fysisk adskilt fra krisesentertilbudet til menn.

Krisesenteret tilbyr

Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler Bistand til å ordne praktiske utfordringer Foreldreveiledning Et midlertidig bosted når dette er nødvendig. Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre. Krisesenteret er et gratis. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Krisesenteret er døgnbemannet.

Målgrupper

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.

Kontaktinformasjon

Krisesenteret i Stavanger

Telefon: 51 53 06 23

E-post: ksis@stavanger.kommune.no

Mer informasjon

 Finn nærmeste krisesenter

Politiet - hvor lite skal du finne deg i?

Aktuelle lover

 Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova les mer Lov om kommunale krisesentertilbod

 

 

Publisert: 15.12.2016 10:49
Sist endret: 22.02.2017 08:37