Nytt fra mestringsenheten

Innhold

Nytt fra mestringsenheten

Vi gratulerer FACT Sandnes som et varig tilbud for innbyggere i Sandnes kommune (tekst eksempel)

Publisert 10.02.2021 av Trude Lønning

 

Hva er FACT? 

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment team. FACT er en samhandlingsmodell mellom kommune og sykehus. Modellen retter seg mot personer med psykisk helse problemer og/eller rusavhengighet med sammensatte behov som gjør at de ikke får god nok hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet hverken i kommune eller sykehus.

 

Varig drift etter fire år i prosjekt

Etter er fire års prosjektorganisering er vi nå i mål med avtale mellom Sandnes kommune og
Stavanger Universitetssykehus - Helse Stavanger om varig drift. Det er stor glede over at tilbudet vi har jobbet med å utvikle i fire år blir videreført sier leder i FACT-Sandnes Dagrunn Sømme. FACT-Sandnes har hele prosjektperioden, og blir videre, organisatorisk plassert i Sandnes kommune, Mestringsenheten.

 

Evaluering av tilbudet

FACT-Sandnes har vært med i den nasjonale evalueringen av FACT-team som ble utgitt i 2020 av
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
(NKROP), Sykehuset Innlandet HF. Evalueringen og tilbakemeldinger i FACT-Sandnes viser at de som får hjelp fra teamet opplever å få god hjelp.

 

 

 

Mestringsenheten gratulerer FACT Sandnes (bildemal)

Publisert: 16.02.2021 17:27
Sist endret: 16.02.2021 17:57