Nytt fra mestringsenheten

Innhold

Nytt fra mestringsenheten

Les artikler fra mestringsenheten!

Foreldreveiledning i flyktningenheten

Publisert 12.05.2022 av Astrid Instanes

Kommunen er juridisk forpliktet til å tilby foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet gjennom integreringsloven. Flyktningenheten har derfor valgt å satse på International Child Development Programme (ICDP). Bufdir tilbyr i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) veilederopplæring for ansatte, for kommuner som ønsker å bruke ICDP som metode for å veilede foreldre i introduksjonsprogrammet.

Les artikkelen

Tilbakemelding er en viktig del av hjelpen

Publisert 05.05.2022 av Tarjei Øvrelid

Les om hvordan vi bruker tilbakemeldinger fra innbyggere i arbeidet i mestringsenheten. Tilbakemeldingene hjelper oss å jobbe systematisk og recoverystøttende. 

Les artikkelen

Bedre sammen

Publisert 29.04.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten bidro med innlegg på konferansen "Bedre sammen" som handlet om rusfeltets utvikling de siste 10 årene og fokus på veien videre. Bente Lyse og Dagrunn Sømme fortalte om hvordan mestringsenheten har jobbet med hovedmålene for opptrappingsplanen for rusfeltet og hva dette har betydd for tilbudet innen rus og psykisk helse i Sandnes. De mottok også jubileumspris, på vegne av mestringsenheten. 

Les artikkelen

Dagrunn Sømme og Bente Lyse

 

Mentaliseringsbasert terapi

Publisert 11.03.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten har i prosjektet "Ressursteam" valgt å satse på kompetanseheving av ansatte i mentaliseringsbasert terapi. Dette vil styrke våre tilbud til innbyggere i Sandnes. Mentalisering er en evne som er viktig for alle mennesker, og aller viktigst for de som strever med den. MBT er derfor rettet mot mennesker som har vært vanskelig å nå med gode behandlingstiltak og som ofte har blitt kasteballer i behandlingssystemet.

Les artikkelen

Ellinor Lindland og Cecilie Sømme

 

Migrahelse i Sandnes

Publisert 09.03.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten, ved avdeling flyktningenheten, har gjennom det spennende prosjektet Intropluss utviklet tilretteleggingsmodellen. Hovedfokus for tilretteleggingen i introduksjonsprogrammet har vært å øke graden av medbestemmelse, fellesskap og tilhørighet, og ha fokus på deltakernes iboende ressurser. Slik har flere lykkes med å nå sine mål i introduksjonsprogrammet, samtidig som økt livsmestring på sikt medfører bedre helse og livskvalitet. Det er også laget en oversikt over migrahelse-tilbudene, som flere virksomheter bidrar til, i prosjektet. Den kan du lese her.

Les artikkelen

Kari J. Widding og Marita G. Fiskebekk

 

Vi fremmer recovery nasjonalt og internasjonalt

Publisert 24.02.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten prioriterer deltagelse i ulike nettverk og konferanser, for å fremme recovery innen rus, psykisk helse og avhengighetsarbeid. Hittil i år har vi deltatt på to større konferanser. 

Opptak av Recoverykonferansen Online februar 2022 - YouTube

Prevention | Learning From Each Other EUCOMS webinar | 26 January 2022 - YouTube

Les artikkelen

 

Psykisk helse under korona

Publisert 15.09.2021 av Trude Lønning

KORONA har gitt oss både nye muligheter å gi hjelp på, og utfordringer med å gi god hjelp. Vi har gjennom registreringer fulgt utviklingen i henvendelser til vår kommunale psykisk helse hjelp (som blir kalt infohjelpen) og har nå tall som gjelder ut juni 2021. Les mer om hjelpen som er gitt under korona fra mestringsenheten i Sandnes kommune. 

Les artikkelen

 

Markering av verdens overdosedag 31. august

Publisert 31.08.2021 av Nina Stokke

For å minnes de døde og forebygge nye dødsfall markeres overdosedagen 31.august over hele verden. Dagen ble også markert på Ruten i Sandnes og mestrinsenheten stod på stand sammen med bruker - og pårørendeorganisasjoner. 

Les artikkelen

Spre kunnskap for et rausere samfunn

Publisert 27.08.2021 av Elisabeth Høyland

Å spre kunnskap om rus og psykiske helseutfordringer er viktig for å forebygge stigma. Elever fra Sandnes videregående skole har i dag fått høre om både helseutfordringer og helsehjelp i Sandnes. 

Les artikkelen

Det er en demokratisk rett å stemme ved valget!

Publisert 19.08.2021 av Nina Stokke

Innbyggere med rus og eller psykiske helseutfordringer kan møte flere utfordringer knyttet til å få gitt sin stemme i Stortingsvalget. Mestringsenheten mener at alle skal ha en reel mulighet til å bruke stemmeretten og sier at det er recoverystøttende å hjelpe innbyggere til deltagelse i samfunnet, der deres stemme blir talt med på valgdagen.

Les artikkelen

Vil du gjøre en forskjell for et medmenneske? 

Publisert 17.08.2021 av Elisabet Haarr

Å gi hjelp til å delta i samfunnet og fylle dagene med meningsfulle aktiviteter, er god rus og psykisk helsehjelp. Aktivitetskontakter jobber med innbyggere som ønsker å bryte en isolert tilværelse. Nå har du mulighet til å bli aktivitetskontakt! 

Elisabet Haarr er ansvarlig for veiledning og oppfølgning av aktivitetskontakter i mestringsenheten. 

Les artikkelen

Løpegruppa i mestringsenheten mener samhold, tilhørighet og løping er "den beste medisin".

Publisert 23.06.2021 av Nina Stokke

Løpegruppa består i dag av en gjeng som har ett felles mål: å være i fysisk aktivitet. Les mer om hvordan fysisk aktivitet påvirker psykisk helse i artikkelen. 

Les artikkelen 

Vi markerer "hva er viktig for deg?" dagen.

Publisert 09.06.2021 av Trude Lønning

Mestringsenheten er med på markeringen av "hva er viktig for deg?" dagen. Les mer om hvorfor denne dagen er viktig i artikkelen.

Les artikkelen

 

NAV Sandnes og mestringsenheten i samarbeid om nye måter å gi hjelp på!

Publisert 07.06.21 av Elisabeth Høyland

Nå kommer IPS ung til Sandnes, i tillegg til et prosjekt der vi sammen utvikler de sosiale tjenestene. 

Les artikkelen

Fortløpende digitale kurs

Publisert 07.06.2021 av Elisabeth Høyland

Kursene kan hjelpe deg å gjennomføre endringen du ønsker. Nå trenger du ikke lenger å vente på at neste kurs skal starte opp. 

Les artikkelen

Internrevisjon

Publisert 28.05.2021 av Elisabeth Høyland

Å utfordre hverandre, dele gode erfaringer og jobbe systematisk med kvalitet og fagutvikling, hjelper oss å videreutvikle god rus- og psykisk helsehjelp.

Les artikkelen

Rus og psykisk helsesjef i Sandnes, Trude Lønning, forteller hvorfor.

Oppstart av interkommunalt samarbeid

Publisert 19.05.2021 av Elisabeth Høyland

Internettbasert behandling av rus og avhengighetsutfordringer er fremtiden tenker vi. Mestringsenheten har jobbet med utvikling av digitale kurs i to år, og er nå i full drift. Vi inviterer derfor andre kommuner til også å ta kursene i bruk 

Les artikkelen

 

Samskaping av sosiale tjenester i Sandnes

Publisert 07.05.2021 av Elisabeth Høyland

 

NAV Sandnes og mestringsenheten har i samarbeid startet opp et nytt prosjekt der vi skal videreutvikle de sosiale tjenestene. I dag ble det holdt arbeidsmøte for å få aktuelle innspill og ideer fra innbyggere, bruker- og pårørendeorganisasjoner og ansatte. 

Les artikkelen

 

Evaluering av lagledelse

Publisert 06.05.2021 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten har utviklet en innovativ ledelsesmodell, som vi kaller lagledelse. Vi startet opp med den i august 2020, og nå er vi igang med evaluering, for å se om modellen fører til økt kvalitet, medvirkning for ansatte og fagutvikling.

Les artikkelen

 

Båltur i Hanamyrveien omsorgsboliger

Publisert 03.05.2021 av Karina Grimsli

Hanamyrveien omsorgsboliger har siden 2011 hatt fysisk aktivitet som satsning, og båltur er et fast innslag. Bålturer gir aktivitet, samhold og tilhørighet! 

Les artikkelen

 

IPS ung kommer til Sandnes

Publisert 25.03.2021 av Elisabeth Høyland

NAV Sandnes og mestringsenheten starter opp samarbeid om IPS ung. Modellen handler om å gi rus og psykisk helsehjelp samtidig som en jobbspesialist hjelper innbyggeren å finne den rette jobben eller skolen. IPS ung er kunnskapsbasert og viser god effekt i studier. 

Les artikkelen

 

 

Pengespill kan gjøre livet vanskelig

Publisert 03.03.2021 av Elisabeth Høyland

 

Flere aktuelle saker i media, trekker frem hvordan pengespill kan gjøre livet vanskelig. Når du mister kontrollen og får utfordringer med familie og venner, økonomi eller jobben på grunn av spillingen anbefaler vi at du starter med et kurs for å mestre utfordringer knyttet til spill. 

Kursene består av undervisning, praktiske oppgaver og hjemmeoppgaver og er basert på kognitiv terapi. Kognitiv terapi kan hjelpe oss med å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvorfor vi så lett setter oss fast i ulike mønstre. Vi er ofte ikke klare over hvor stor sammenheng det er mellom hvordan vi tenker, hva vi gjør og hvordan vi føler, og hvordan dette igjen kan skape utfordringer for oss!

Påmelding om infomasjon om kurs

Les artikkelen

Publisert: 16.02.2021 17:27
Sist endret: 12.05.2022 08:39