Mestringskurs og kognitiv terapi

Innhold

Mestringskurs og kognitiv terapi

Vårt rask psykisk helsehjelp og aktivitetstilbud består av veiledet selvhjelp, ulike kurs, workshops, aktivitet og samtaleterapi. Tilbudet tar i bruk kognitiv terapi som metode og er virksom hjelp mot angst, depresjon og søvnproblemer.

Søk hjelp tidlig

Dersom du eller noen du kjenner får psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Du kan ta kontakt med fastlegen din eller et av våre tilbud. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i mestringsenheten. Dersom du har behov for hjelp i en akutt situasjon kontakter du Sandnes legevakt eller ringer 113. 

 

Hvem passer rask psykisk helsehjelp og aktivitet for?

Tilbudet gis til innbyggere over i Sandnes kommune som er over 18 år. Rask psykisk helsehjelp og aktivitet viser god effekt for mennesker med lette eller moderate symptomer på: 

 • Angst

 • Depresjon 

 • Søvnproblemer

 • Livskriser

Tilbudet passer ikke deg som ønsker støttesamtaler​, har alvorlige psykiske lidelser​, har komplekse og sammensatte utfordringer som har vart over tid eller allerede mottar tjenestetilbud i forhold til psykisk helse.

 

Slik tar du kontakt 

Ring oss på 902 96 106 eller møt opp i Julie Eges gate 6, 4 etg. Da treffer du oss i Infohjelpen. Vår jobb er å sammen med deg finne ut hvilket tilbud du kan ha mest nytte av. 

Du trenger ikke henvisning fra fastlege.

 

Tilbudet består av

​Veiledet selvhjelp er digitale behandlingsprogram som du arbeider med hjemme. Parallelt vil du få veiledning av en behandler. På nettsiden, www.assistertselvhjelp.no,​ kan du lese mer om veiledet selvhjelp og hvordan det kan være til hjelp i din situasjon.

 

Målet med kurset er å gi deg kunnskap og ferdigheter til å analysere situasjoner, tanker og følelser i ditt liv. Hensikten er å motvirke angst- og depresjonsplager og eventuelle søvnvansker. Kurset er undervisningsbasert (ikke gruppe-behandling). Kurset går over 4 samlinger á to timer.

Pris kr 300,-

 

Workshopens målgruppe er deg som nylig har hatt angst- og panikkanfall, som frykter for å få nye anfall og gjerne utvikler det vi kaller for angst for angsten. Viktige tema i workshopen er hva angst er, forventingsangst, eksponeringsøvelser, atferds-eksperimenter og avspennings-teknikker. Workshopen går over 4 ganger. 

 

Pris kr 300,-

 

 

KiD er utarbeidet for deg som i perioder kjenner deg nedstemt eller er deprimert på en slik måte at det går utover livskvaliteten. Målet med kurset er å redusere nedstemthet og redusere tilbakefall. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset. Kurset går over 8 uker. Etter kurset er det to oppfølgingsmøter. 

Pris kr 700,-.

 

Kurset er for deg som opplever negativt stress og belastninger i hverdagen. Hensikten er å lære ferdigheter og metoder for å bli i bedre stand til å mestre ytre og indre krav, og forstå hva som skaper stress. Workshopen går over 4 ganger. Etter kursets slutt får alle kursdeltakerne tilbud om 4 samlinger Mindful restorative yoga. 

Pris kr 300,-.

 

 

Kurset er for deg som trenger hjelp til å endre holdningen til bekymringer og dermed kunne håndtere angst, uro og bekymringstanker på en mer hensiktsmessig måte. Du får hjelp til å bli bevisst på hvordan du tenker, og du lærer teknikker for å endre uhensiktsmessige tanker. Kurset går over 7 samlinger.

 

Pris kr 700,-

 

Aktivitet

Aktiviteter som knyttes opp til behandling er:

 • Styrketrening, 4 ganger

 • Klatring, 4 ganger

 • Joggegruppe

 • Turgruppe, 6 ganger

 • Restorativ yoga, 4 ganger

 • Mediyoga, 8 ganger kr 400,-

 • Pilates, 5 ganger kr 300,-

 

Samtaleterapi

Det vurderes underveis om du er i behov av samtaleterapi av kort varighet. Terapien består av kognitiv terapi og hjelp til bruk og forståelse av terapeutiske verktøy.

Det er et mål at behandlingen skal fremme arbeids- og studiedeltakelse.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeut, og det er et sentralt mål at du skal lære deg verktøy som du selv kan bruke i hverdagen. Vi forventer at du jobber med de oppgavene som gis og gir tilbakemelding på hva du er i behov av. 

Behandlingen som tilbys er basert på kognitiv atferdsterapi. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler finner du på

under fanen veiledet selvhjelp.

Publisert: 01.11.2021 14:15
Sist endret: 17.12.2021 16:04