Forebygging av selvmord

Innhold

Forebygging av selvmord

  • Trenger du eller noen du kjenner psykisk helsehjelp raskt?
  • Har du selvmordstanker?
  • Er det fare for akutt selvmord?

Det finnes hjelp.

Her er informasjon om ulike tilbud:

Akutt fare for liv og helse ring 113 - hele døgnet – gjelder voksne og barn/unge.

Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegen din. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Gjelder voksne og barn/unge.

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116 117. Gjelder voksne og barn/unge.

Adresse: Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes (Den nye hovedbrannstasjonen på Stangeland)

Når problemet ikke er akutt, men du ønsker snarlig hjelp eller informasjon om psykisk helsehjelp kan du kontakte Infohjelpen i Sandnes kommune, Mestringsenheten. Her får du snakke med noen på hverdager kl. 09-14 på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke Infohjelpen i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller sende oss en e-post:  infohjelp@sandnes.kommune.no.

Når problemet ikke er akutt, men du ønsker snarlig hjelp eller informasjon om psykisk helsehjelp for barn og unge kan du kontakte:

Skolehelsesykepleier – du finner slik info om både skolehelsesykepleierne på barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler samt helsestasjon for ungdom på kommunens nettsider:

 https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsesykepleier-i-skolene/

Ressurssenter for barn og familier gir informasjon og hjelp om psykisk helsehjelp. Ressurssenteret gir veiledningshjelp til foreldre, og direkte hjelp til barn og ungdom. Ressurssenteret består av 3 team. Du kan selv lett ta kontakt med Ressurssenteret for å få informasjon og avtale time. Informasjon om tjenestene og kontaktinformasjon finner du her:

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/barn-og-familie/ressurssenter-for-barn-og-familie/

Foresatte, pårørende og nærstående kan kontakte de samme instansene ved bekymring.

Link til kommunens tilbud for rus og psykisk helse for voksne:

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/rus-og-psykisk-helsehjelp-for-voksne/

Frivillige organisasjoner

I tillegg til det offentlige hjelpeapparatet finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte, informasjon og hjelp til mennesker som har selvmordstanker. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper.

Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Telefon 22 40 00 40

Telefon, SOS melding og SOS – Chat. https://www.kirkens-sos.no/

Hjelpetelefonen 116 123 drives av interesseorganisasjonen Mental Helse.

Sidetmedord.no er en nettjeneste som drives av Hjelpetelefonen 116 123. https://www.sidetmedord.no/

Kors på halsen er driftet av Røde Kors. Her kan alle opp til 18 år ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem. https://korspaahalsen.rodekors.no/

Alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold overgrep og omsorgssvikt er et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. https://www.116111.no/

 

 

 

Publisert: 01.12.2020 11:01
Sist endret: 01.12.2020 11:01