Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Innhold

Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Mestringsenheten i Sandnes kommune har et variert tilbud til voksne innbyggere som har rus- eller psykiske helseutfordringer. Vi har som mål at all hjelpen vi gir skal være recovery-støttende. Derfor vil vi samarbeide med deg for at du skal nå ditt mål og støtte deg i din bedringsprosess.

Søk hjelp tidlig

Dersom du eller noen du kjenner får psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Ta kontakt med fastlegen din eller et av våre tilbud. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i Mestringsenheten.

 

Informasjon om hjelpen du kan få hos oss

Har du spørsmål eller trenger informasjon om psykisk helsehjelp, også rask psykisk helsehjelp,kan du kontakte Infohjelpen på hverdager kl. 09-14 på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke Infohjelpen i Julie Eges gate 6, 4. etasje, eller sende oss en mail:  infohjelp@sandnes.kommune.no

Har du spørsmål eller trenger informasjon om rushjelp kan du kontakte vårt mottaks- og oppfølgningssenter for rus på telefonnummer 468 95 582. MO-senteret er åpent hverdager kl. 09-14, men telefonen er døgnåpen. Du kan også besøke oss i Langgata 96 eller sende en mail til:  fagteamrusmosenter@sandnes.kommune.no.

Hjelpen som gis spenner fra botilbud til innbyggere med alvorlige og langvarige plager til kurs og behandling til innbyggere med lette til moderate plager. Lokalene vi holder til i er spredt på ulike adresser rundt i byen og du finner kontaktinformasjonen til alle avdelingene lenger nede på siden.

Kurs, work shops, aktivitetstilbud og musikkterapi

Brosjyren "Aktiv 2019" gir oversikt over alle aktivitetstilbud, gruppetilbud og kurs innen rus- og psykisk helse som Mestringsenheten kan tilby. Gjennom kursene får du hjelp til forebygging eller behandling av dine helseutfordringer. Last ned brosjyren Aktiv2019 her (PDF 288kB).  Vi har også et eget kursprogram for høsten 2019 som du kan laste ned ved å trykke her.

Vi tilbyr også musikkterapi i ulike former som du kan lese mer om i vår brosjyre (trykk her for å laste ned brosjyren om musikkterapi).

 

Informasjon om pakkeforløp

Pakkeforløp gir deg som innbygger rettigheter når du mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette kan du lese mer om ved å trykke her for å laste ned et informasjonsark.

Utfyllende informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet. Trykk på denne linken for å lese mer om pakkeforløp psykisk helse eller denne linken for å lese mer om pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 

Informasjon om avdelingene i Mestringsenheten

FACT Sandnes. Ring oss på telefonnummer 958 63 330, eller send mail til: fact@sandnes.kommune.no 

Mestringssenteret. Ring oss på telefonnummer 902 96 106.

Psykisk helseteam. Ring oss på telefonnummer 976 18 271.

Fagteam rus. Ring oss på telefonnummer 468 95 582. Du kan også besøke de i Langgata 96 eller sende en mail: fagteamrusmosenter@sandnes.kommune.no

Postveien 142. Ring oss på telefonnummer 954 90 633.

Lutsiveien 181. Ring oss på telefonnummer 951 07 883.

Sandnesveien 299. Ring oss på telefonnummer 51 68 61 10.

Håholen 18 og Langgata 92. Ring oss på telefonnummer 976 18 271.

Hanamyrveien 1. Ring oss på telefonnummer 51 60 74 97 og 950 57 966.

Administrasjonen. Ring oss på telefonnummer 976 00 832, eller send oss en mail: mestringsenheten@sandnes.kommune.no. Du kan også besøke oss i Håkon 7.gate 6, i 1. etasje.

 

Mestringsenhetens forskning og innovasjonsprogram

Vi jobber for å kunne tilby deg kvalitetssikret og virksom hjelp. Derfor har vi et FOI-program som inneholder mange forskningsprosjekter, innovasjons og utviklingstiltak. Du kan lese mer om vårt program ved å trykke på denne linken.

 

 

Publisert: 04.02.2019 13:15
Sist endret: 19.08.2019 13:06