Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Innhold

Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Sandnes kommune har et variert tilbud til voksne innbyggere som har rus- eller psykiske helseutfordringer. Tilbudet gis av Mestringsenheten og på denne siden finner du informasjon om hjelpen vi tilbyr.

Søk hjelp tidlig

Dersom du eller noen du kjenner får psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Ta kontakt med fastlegen din eller et av våre tilbud. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i Mestringsenheten.

 

Informasjon om hjelpen du kan få hos oss

De ulike avdelingene i Mestringsenheten gir hjelp med rus- og psykiske helseutfordringer til innbyggere i Sandnes kommune. Har du spørsmål eller trenger informasjon kan du ringe administrasjonen hverdager kl. 08-15.30 på telefonnummer 976 00 832, eller sende oss en mail: mestringsenheten@sandnes.kommune.no. Du kan også besøke oss i Håkon 7.gate 6, i 1. etasje.

Du kan få hjelp i form av blant annet:

 • rask psykisk helsehjelp (ring telefonnummer 902 96 106)
 • samtaler hjemme eller på kontor
 • kognitiv terapi
 • hjelp til å mestre vanskelige situasjoner
 • ansvarsgruppemøter
 • individuell plan
 • nettverksmøte
 • samtaler for deg som er i familie eller venn med noen som har rus- eller psykiske helseutfordringer
 • aktivitetskontakt
 • ruskonsulent
 • musikkterapi (trykk her for å laste ned brosjyren om musikkterapi)
 • fysisk aktivitet eller trening
 • samtaler med psykolog
 • legemiddelassistert rehabilitering LAR

Noen av disse tjenestene må en søke om for å få. Trykk her for å laste ned egensøknad for utskrift. Om fastlegen din eller andre har tilleggsopplysninger som du tenker er viktig, er det fint du legger de ved søknaden. Søknaden kan leveres til en ansatt i mestringsenheten, eller sendes i posten til: Sandnes kommune, mestringsenheten, postboks 583, 4302 Sandnes. Du kan også bare møte opp.

 

Oversikt over aktivitetstilbud

Brosjyren "Aktiv 2019" gir oversikt over alle aktivitetstilbud, gruppetilbud og kurs innen rus- og psykisk helse som Mestringsenheten kan tilby. Gjennom kursene får du hjelp til forebygging eller behandling av dine helseutfordringer. Last ned brosjyren Aktiv2019 her (PDF 288kB).

 

Informasjon om pakkeforløp

01.01.2019 startet pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pakkeforløp betyr at du først blir henvist til utredning og behandling, av fastlegen din, ruskonsulenten eller en annen behandler. Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer at du har rett på helsehjelp så får du det på samme måte som tidligere. Det nye er at spesialisthelsetjensten skal la deg medvirke mer og de skal samarbeide mer med de du ønsker av familie og venner, fastlege, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Målet er at du skal medvirke mer og å unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. Alle som er med i samarbeidet skal få god informasjon underveis.

Pakkeforløp psykisk helse for voksne

Hos oss i Sandnes kommune tar Infohjelpen imot henvendelser om pakkeforløp psykisk helse for voksne på hverdager kl. 09-14 på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke Infohjelpen i Julie Eges gate 6, 4. etasje, eller sende oss en mail:  infohjelp@sandnes.kommune.no

Pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Hvis du har spørsmål eller trenger informasjon om pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan du kontakte vårt mottaks- og oppfølgningssenter for rus på telefonnummer 468 95 582. MO-senteret er åpent hverdager kl. 09-14, men telefonen er døgnåpen. Du kan også besøke oss i Langgata 96 eller sende en mail til:  fagteamrusmosenter@sandnes.kommune.no

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet. Trykk på denne linken for å lese mer om pakkeforløp psykisk helse eller denne linken for å lese mer om pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 

Informasjon om avdelingene i Mestringsenheten

FACT gir behandling til innbyggere med alvorlige psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer over tid, med nedsatt funksjon på flere livsområder.  FACT jobber oppsøkende og treffer deg der du ønsker det. Oppfølgings- og behandlingstilbudet gis på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste. Trykk her for å laste ned FACT-teamets brosjyre (PDF 567 kB). FACT-teamet har åpent hverdager kl. 08-15 og du kan ringe de på telefonnummer 958 63 330, sende mail til: fact@sandnes.kommune.no eller møte opp på deres kontor i Julie Eges gate 6, 2.etasje.

 

Mestringssenteret gir rask psykisk helsehjelp, kognitiv terapi og holder mye kurs, grupper og aktiviteter. Dersom du har angst, depresjon eller søvnvansker kan du få hjelp her. Vil du komme i kontakt med Mestringssenteret er de åpne hverdager kl. 09-14 og du når de på telefonnummer 902 96 106 eller du kan møte opp i Julie Eges gate 6, 4. etasje.

 

Psykisk helseteam gir oppfølgning til innbyggere som trenger hjelp med psykiske helseutfordringer over tid. De kan komme hjem til deg, møtes ute eller du kan komme på kontoret deres. Psykisk helseteam når du på telefonnummer 976 18 271 og de har åpent alle dager mellom kl. 08-20. Du kan også besøke de i Håkon 7s gate 6, 1. etasje.

 

Fagteam rus gir oppfølgning til innbyggere som ønsker hjelp til å mestre rusutfordringer. Denne hjelpen kan bestå av hjemmebesøk, samtaler, praktisk hjelp, aktivitet, trening, musikkterapi, legemiddelassistert rehabilitering eller annet. Fagteam rus har åpent hverdager mellom kl. 09-15 og kan nås på telefonnummer 468 95 582. Du kan også besøke de i Langgata 96 eller sende en mail: fagteamrusmosenter@sandnes.kommune.no

 

Mestringsenheten har også flere botilbud som er tilknyttet en personalbase.

Postveien 142. Ring oss på telefonnummer 954 90 633.

Lutsiveien 181. Ring oss på telefonnummer 951 07 883.

Sandnesveien 299. Ring oss på telefonnummer 51 68 61 10.

Håholen 18 og Langgata 92. Ring oss på telefonnummer 976 18 271.

Hanamyrveien 1. Ring oss på telefonnummer 51 60 74 97 og 950 57 966.

 

Søknad om bolig skjer gjennom boligtjenesten i kommunen. Trykk her for å laste ned et søknadsskjema om kommunal bolig. Alle kommunale boliger har faste satser for husleie.

 

 

Publisert: 04.02.2019 13:15
Sist endret: 20.03.2019 15:22