Rask psykisk helsehjelp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud for voksne som opplever mild eller moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer.

Rask psykisk helsehjelp inngangsparti Elvegata 25

Hvem kan henvende seg?

Voksne over 18 år, bosatt i Sandnes,  med ulike angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske vansker.

Hvilken hjelp kan du få?

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp følger en trappetrinns-modell og har følgende trinn: •Veiledet selvhjelp •Kurs •Samtale terapi

Hvis Rask Psykisk Helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjeneste/behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være til andre tjenestetilbud i Mestringsenheten, Sandnes kommune. Det kan også være hjelp via fastlege til henvisning poliklinisk oppfølging eller døgnopphold ved Sandnes Distriktpsykiatriske Senter. RPH gir ikke akutt hjelp, men tar kontakt med deg innen 14 dager etter henvendelse. Har du akutt behov for psykisk helsehjelp, ta kontakt med Sandnes Legevakt på telefon: 51 97 10 97.

Viktig å vite

Deltagelse i forskningssudie

Alle som henvender seg til rask psykis helsehjelp, og som er i målgruppen, må velge om de vil delta i en forskningsstudie eller ikke. De som ønsker å delta i forskningsstudien blir tilfeldig fordelt i to grupper:

Gruppe 1: De som kommer i denne gruppen får ordinær oppfølging fra fastlege og evt andre som en selv søker hjelp hos (30 prosent av de som henvender seg). 

Gruppe 2: De som kommer i denne gruppen får oppfølging ved Rask Psykisk Helsehjelp (70 prosent av de som henvender seg). 

Dersom du ikke ønsker å delta i studien, eller blir trukket ut til å være i gruppe 1, vil Rask Psykisk Helsehjelp dessverre ikke kunne gi deg et tilbud.

Du finner mer informasjon om forskningsprosjektet (PDF) her

Du kan logge deg på portal for utfylling av spørreskjemaene i studien her

Kontaktinformasjon

Telefon: 904 09 557 Telefonen er betjent hverdager kl 08.30-13.30
Besøksadresse: Elvegata 25, 4. etasje. adressen vises i kart her

Last ned kontaktskjema her (pdf)

Du kan fylle ut et kontaktskjema å sende det til Mestringsenheten med post eller levere i resepsjonen i Haakon 7`s gate 6. Det beste er om du fyller ut kontaktskjemaet selv, men du kan også få hjelp av ansatte i resepsjonen i Haakon 7`s gate 6 eller fra din fastlege.

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten RPH, postboks 583, 4302 Sandnes

E-post: raskpsykisk(at)sandnes.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Bilde av ansatte i rask psykisk helsehjelp Ansatte i rask psykisk helsehjelp

Pris

Tilbudet er gratis

 

Rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Elvegata 25
4306 Sandnes

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 15.12.2016 10:52
Sist endret: 15.12.2016 10:52