Rask psykisk helsehjelp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rask psykisk helsehjelp

Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud for voksne som opplever mild eller moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer.

Hvem kan henvende seg?

Voksne over 18 år, bosatt i Sandnes,  med ulike angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske vansker.

Hvilken hjelp kan du få?

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer.

Tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp følger en trappetrinns-modell og har følgende trinn: •Veiledet selvhjelp •Kurs •Samtale terapi

Hvis Rask Psykisk Helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjenester eller behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være til andre tjenestetilbud i Mestringsenheten, Sandnes kommune. Det kan også være hjelp via fastlege til henvisning poliklinisk oppfølging eller døgnopphold ved Sandnes Distriktpsykiatriske Senter. RPH gir ikke akutt hjelp, men tar kontakt med deg innen 14 dager etter henvendelse. Har du akutt behov for psykisk helsehjelp, ta kontakt med Sandnes Legevakt på telefon: 51 97 10 97.

Henvendelse/ kontaktinformasjon

Telefon: InfoHjelpen 902 96 106. Vi ringer alltid tilbake om vi ikke kan svare  med en gang.
InfoHjelpen er åpen hverdager kl 09-14
E-post: infohjelp(at)sandnes.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.
Besøksadresse: Elvegata 25, 4. etasje. adressen vises i kart her

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten RPH, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Bilde av ansatte i rask psykisk helsehjelp Ansatte i rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp inngangsparti Elvegata 25

Informasjon om forskningsstudie

Datainnsamlingen er avsluttet. Det vil si at ingen nye skal rekrutteres til å delta. Dere som er med i studien kan logge inn her for nærmere informasjon.

Pris

Tilbudet er gratis. 

Introkurset- tankens kraft

Dette er et kurs og ikke et gruppetilbud. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset. Alle kursholderne er kognitiver terapeuter.

Kursets formål
Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om kognitiv terapi slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer.

Praktisk informasjon
Kurset går over fire samlinger a 2 timer.  Alle samlinger kl 09.00-11.00
Antall deltakerne er mellom 10 og 20.
Kurset holdes i Elvegata 25, i undervisningsrom i 1.etasje, inngang fra parkeringsplassen.
Du betaler kr 300 for kursmateriale (kompedium med lysark, selvhjelpsartikler- og teknikker).
Er du påmeldt på et tidligere kurs, men mangler en samling, kan du droppe inn og delta på en av disse datoene.

Nytt kurs starter 10. januar 2019

Kurs 1/19:
1. samling 10. januar
2. samling  17. januar
3. samling 24. januar
4. samling 31. januar
Kursholdere: Terje Stokka og Stig Erlend Midtgård

Pågående kurs
Kurs 52/18:

1. samling 29. november
2. samling  6. desember
3. samling 13. desember
4. samling 20. desember
Kursholdere:  Tover Eriksen Brodal, Terje Stokka og Stig Erlend Midtgård

Kursinnhold

Samling 1
Kva er kognitiv terapi?
Depresjon: kjennetegn, forekomst og årsaker.
Bekjempe depresjon? verktøy og metoder, del 1

Samling 2
Bekjempe depresjon: verktøy og metoder, del 2
Angst: kjennetegn, forekomst og årsaker

Samling 3
Bekjempe angst: verktøy og metoder
Søvn: Fakta og myter om søvnhygiene- og behandling
Avspenning: Autogen trening

Samling 4
Selvhevelse: Rettigheter, sette grenser.
Tilbakefallsplan: Forebygging og mestring av tilbakefall.
Veien videre

Last ned komplett lysarksamling fra introkurset Tankens Kraft her (Pdf 17,6 Mb)

 

Samtaleterapi

Psykoterapeutiske samtaler er forskjellige fra vanlige samtaler. De har som mål å hjelpe pasienten med å endre psykiske reaksjoner og atferdsmønstre som er forbundet med lidelse og/eller hemmet fungering.

I arbeidet med endring er det nyttig med en modell som forteller oss årsaker som opprettholder negative følelser og uhensiktsmessig atferd. Dernest trenger vi metoder for å endre disse årsakene. Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. På nettsiden til Norsk Forening for Kognitiv Terapi finner du informasjon om kognitiv terapi. I Rask Psykisk Helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter. Omfanget av samtaleterapi er fra 2 til 15 terapitimer, hvor gjennomsnittet ligger på mellom 6 og 8 timer.

Terapi som samarbeid
Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom pasient og terapeut. Terapeutens bidrag handler om hvilken stil og væremåte vedkommende har eller om hvordan "terapeuten er som person". Terapeuter som oppnår gode resultater blir gjerne beskrevet av pasientene som varme, oppmerksomme, forståelsesfulle, erfarne og aktive. Pasientens engasjement og involvering i forhold til sitt eget endringsarbeid, vil også være helt avgjørende for resultatet av behandlingen. Hvis pasienten er aktiv og åpent diskuterer tanker og følelser, vil dette kunne ha positiv innvirkning i terapien.

Hjemmeoppgaver
De pasientene som gjennomfører en form for hjemmearbeid mellom avtalene, får generelt best utbytte av terapien. Hjemmeoppgaver- også kalt selvhjelp, egenterapi eller hjemmeterapi - kan øke pasientens innsats og håp i forhold til sine vansker, og styrke den terapeutiske alliansen i samarbeidet mot felles mål.

Strukturen i en time
I kognitiv terapi vil de terapeutiske samtalene i hovedtrekk ha en fastlagt struktur som blant annet inneholder:

 • Overgang fra sist time
 • Sette dagsorden
 • Gjennomgang av hjemmeoppgave
 • Diskusjon av ett eller flere tema
 • Finne ny hjemmeoppgave
 • Oppsummering og feedback.

 

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp er å få hjelp til å bruke selvhjelpsmateriell, enten i form av brosjyrer, arbeidshefter, selvhjelpsbøker eller internettbaserte programmer.

Veiledet selvhjelp gis over telefon eller ansikt til ansikt.
Hensikten med veiledet selvhjelp, er å diskutere og dele erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriale. Du får støtte og oppmuntring for å finne motivasjon til å bruke selvhjelpsmatriellet systematisk. Veiledet selvhjelp har en pasient-fokusert «her og nå» tilnærming hvor pasient og terapeut i fellesskap blir enige om hvilke(t) mål det skal jobbes mot i terapien.

Samtaler
Rådgivende samtaler kan være et godt utgangspunkt for selvhjelp. Her vil samtalen bære preg av undervisning, rådgiving og aktiv anbefaling av selvhjelpslitteratur. Samtale, undervsinin og informasjon vil handle om angst, depresjon og eventuelt søvnproblemer.

Modeller og skjema
I kognitiv terapi brukes en del modeller og skjema. For at du skal kunne ha best mulig utbytte av veiledet selvhjelp, anbefaler vi disse hjelpemidlene:

Internett
Via internett har du tilgang til flere selvhjelpsprogrammer for å mestre depresjon og angst. BluePages og MoodGYM er nettsteder i forhold til internettbasert informasjon om- og forebygging av depresjon. På disse nettstedene kan du velge å få all informasjon på norsk. For å kunne bruke MoodGYM må du registrere deg som bruker av programmet. BluePages er åpent for alle.

Kilde: Berge & Repål (2008)

Anbefalt selvhjelpslitteratur


Å benytte litteratur handler om alt fra å finne trøstens ord i skjønnlitteraturen (romaner, biografier, poesi) til brosjyrer, arbeidshefter, selvhjelpsbøker med systematiske råd til hvordan mestre psykiske plager. Kursledere har liste over anbefalt litteratur.

 

Om angst, depresjon og søvnvansker

På disse sidene hos kognitiv.no finner du informasjon om ulike typer angst, depresjon og søvnvansker, selvhjelp, treningsmåter og behandling

Oppdatert informasjon om angst og uilke former for angst

Oppdatert informasjon om depresjon

Oppdatert informasjon om søvnproblemer

Film: I had a black dog, his name was depression

Film: Søvnrestriksjonsbehandling (engelsk tale)

Sov godt - brosjyre fra Helsedirektoratet.

Ofte stilte spørsmål (klikk på plusstegnet)

Hvor lenge varer en depresjon?
Vanligvis i flere uker eller måneder. Alvorlige depresjoner fører ofte til lange sykdomsperioder, men rett behandling kan forkorte denne tiden betydelig.

Vil depressive episoder alltid komme tilbake?
Flere enn halvparten av alle som rammes av depresjon vil oppleve at den kommer tilbake. Behandling kan forebygge at depresjonen kommer tilbake

Når bør jeg søke hjelp?

 • Når du eller noen i din familie har hatt depressive perioder.
 • Når du opplever å ha lite støtte i familie og venner.
 • Når du synes det er vanskelig å gjennomføre enkle oppgaver i hverdagen.
 • Når du ikke lenger tar vare på deg selv og din familie slik du gjorde.
 • Når du har en følelse av håpløshet og pessimisme for framtiden

Loshjelp videre

Hvis Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjenester og behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være:

Har du akutt behov for psykisk helsehjelp, kontakt med Sandnes Legevakt på telefon: 51 97 10 97.
Les mer om akutt psykisk helsehjelp her.

Rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Elvegata 25
4306 Sandnes

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 15.12.2016 10:52
Sist endret: 15.12.2016 10:52