Private og ideelle organisasjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Private og ideelle organisasjoner

Private og ideelle organisasjoner som arbeider innen rus- eller psykisk helsefeltet i Sandnes eller omegn.

(Helt nederst på denne siden finner du diverse informasjon fra mestringsenheten; organisasjonskart, lovhjemling av kommunens rus- og psykiske helsetjenester, samtaleguiden vi benytter ved nye henvendelser og hva vi gjør når tjenestemottaker har mindreårlige barn )

Private og idelle samarbeidspartnere

Lista er sortert alfabetisk og er ikke fullstendig. Er det en lenke som ikke virker, eller du savner noen i lista,  er vi takknemlige for tilbakemelding. Send mail til mestringsenheten@sandnes.kommune.no eller ring 976 00 832


Samlebrosjyre fra noen av de som er listet opp under: Brosjyren kan du laste ned her (pdf. 1,5Mb)

AA Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

A-larm. Bruker- og pårøredneorganisasjon for åpenhet om rus og behandling. Sandvikveien 6, Stavanger. Tilbud: Snugruppe, Kaffepraten, Kreativt verksted, Styrke mødre sammen, Aktivitetskarusell, Turgruppe. For mer informasjon om tilbudene og kontaktinformasjon klikk her.  
Telefon leder: 950 44 659

Alternativ til vold - Personer som har vært utsatt for vold i nære relasasjoner eller som utover vold mot partner eller barn kan få bistand fra ATVs støtte- og behandlingssenter Tlf 51 93 43 43 Se også: Konsultasjonsteamet.

Barn av... gruppetilbud barn 8-13 år. For barn som er pårørende der mor eller far har rusproblem, soner i fengsel eller har psykiske helseutfordringer. Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes, Tlf 51 66 42 02

"Både og" – Kafè. Har ordningen kjøp 1, betal for 2. Tilbyr også samtaler, veiledning, sjelesorg, seminar/tema-møter og kurs. I tillegg arrangeres enkelte diakonale aktiviteter. Tlf 467 46 670

Byprestene i Sandnes driver oppsøkende og oppfølgende arbeid blant rusavhengige, på gatenivå, på husbesøk, og med oppfølging i ulike sammenhenger. Bl a har de også ansvaret for distribusjonsleddet av Gatemagasinet ASFALT. Det er 3 byprester som jobber fulltid med dette.

Crux oppfølgingssenter - for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og
kriminalitet. Tlf 51 21 01 91

Familievernkontoret - Tilbyr parsamtaler, familiesamtaler og individualsamtaler.Mekling. Konsultasjon, veiledning, undervisning og kurs. Tlf 51 53 81 50

Funkishuset – helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige. Tlf 51 68 13 50

Hjerte for Sandnes. Hjerteverksted- sosialt fellesskap og krativ aktivitet. Erling Skjalgsonsgate 13, Sandnes. Torsdager kl 11-14. Kontakttelefon 930 63 282

Kompasset - tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tlf 51 66 44 44

Konsultasjonsteamt mot vold og seksuelle overgrep i Sandnes. tlf 51 79 63 00. E-post

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) Kontaktinfo Rogaland

Landsforbundet mot stoff (LMS) Kontaktinfo Sandnes

Mental Helse Sandnes driver brukerstyrt senter i Sandvehuset på Skeianetunet

Musikkafè. Lavterksletilbud for alle med åpen scene, kafè og tilbud om å låne instrumenter. Erling Skjalgsonsgate 13, Sandnes. Onsdager kl 18-21. Kontakttelefon 930 63 282

NA Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie

proLAR er en brukerorganisasjon for LAR-brukere. proLAR arbeider for en mer optimalisert behandling, og en mer individuell tilrettelagt rehabilitering i LAR. Prolar har kontor i Funkishuset Sandnes.

Pårørendesenteret - Et lavterskeltilbud til barn og voksne som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et alkohol-/rusmisbruk. Tlf 51 53 11 11

Recoverykompetanse, foredrag, kurs og seminar, velfersteknologi og gøy med recovery!

Rådgivning om spiseforstyrrelser (tidligere senter for spiseforstyrrelser)- et tilbud til deg som sliter med spiseforstyrrelser, er pårørende eller venn samt andre som ønsker eller trenger råd og veiledning.
Tlf: 948 17 818 (innvalg 4), E-post: rogaland@nettros.no

Sandnes Frivillighetssentral - for frivillige og brukere som i større grad kan hjelpe/få hjelp av hverandre for på den måten å bidra til at hverdagen blir mer positiv, meningsfylt og lettere for flere. Tlf 51 97 50 90 / 959 89 573

TIPS - tidlig oppdagelse og behanlding av psykoser. Tlf 51 51 59 59

Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes - En hjelpe- og støtteinstans for pårørende til rusmisbrukere og pårørende til innsatte i fengsel/politiet er i kontakt med. Tlf 51 66 42 02

Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland ved Stavanger legevakt. Døgnåpent. tlf 902 40 200

 

Diverse informasjon fra mestringsenheten

Felles verdigrunnlag for rus- og psykisk helsearbeid i Rogaland og Sunnhordland

Organisasjonskart

Lovhjemling og vilkår for tjenester fra mestringsenheten. Politisk vedtatt i 2017

Samtaleguide (kartlegging) som benyttes ved nye henvendelser om tjenester fra mestringsenheten

Forvaltningsbrev - velkomment til mestringsenheten

Dokumenter som benyttes av ansatte når barn er pårørende

Publisert: 02.01.2017 14:08
Sist endret: 02.01.2017 14:08