Mestringskurs

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mestringskurs

På mestringskursene lærer du metoder som kan hjelpe deg å mestre hverdagen og psykiske vansker. Kurssamlingene består av undervisning og trening i bruk av mestringsstrategier.

Hvem kan henvende seg? 

Personer over 18 år som har psykiske helseutfordringer. Det kreves ingen henvisning fra lege for å delta i på kurs.

Kurs 1: Introkurset Tankens kraft

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter til å analysere situasjoner, tanker og følelser i eget liv. Hensikten er å motvirke angst- og depresjonsplager og eventuelle søvnvansker. Kurset er undervisningsbasert (ikke gruppebehandling). Kurset går over fire samlinger á to timer. Kursheftet koster kr 300,-.
Oppstart: Kursene gjennomføres fortløpende, med oppstart av nye kurs ca. hver 4. uke. Spørsmål til Terje Stokka tlf. 957 37 467 terje.stokka@sandnes.kommune.no Kurssted: Elvegata 25, 1. etasje
Mer informasjon og oppstartsdatoer finner du her  

Kurs 2: Kurs i depresjonsmestring (KID)

KiD er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimerte på en slik måte at det går utover livskvaliteten. Målet med kurset er å redusere nedstemthet og redusere tilbakefall. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset. Kurset går over 8 uker. Etter kurset er det to oppfølgingsmøter. Kurset ledes av godkjente kursledere. Kursavgift kr 700.
Oppstart: 6. september 2018. Kursholdere Wenche Petterson og Tove Eriksen Brodal.
Oppstart: 22. november 2018. Kursholdere Berit Martinsen og Eivind Helgerud.
Spørsmål til Tove Eriksen Brodal tlf. 957 37 473 tove.e.brodal@sandnes.kommune.no  

Kurs 3: Kurs i selvhevdelse

Kurs med fokus på bevisstgjøring, innsikt og øvelse i selvhevdelse. Målet med kurset er å økt selvtilliten, og få tilbake troen på deg selv og bli mer selvhevdende. Kurset består av undervisning, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver. Kurset går over 10 ganger. Kursavgift kr 700,-
Oppstart neste kurs: Tirsdag 25. september kl 12:30-14:30 Kursholdere Guttorm Halleraker og Anne-Liv S. Drotningsvik. Spørsmål til Anne-Liv S. Drotningsvik tlf. 957 37 476 Anne-Liv.Stokkeland.Drotningsvik@sandnes.kommune.no 

Kurs 4: Stressmestringskurs

Formålet med kurset er økt innsikt i hva som gir stress og kurset gir hjelp til å mestre stress. På kurset lærer du teknikker for å håndtere livets mange utfordringer og bedre stressmestring kan bidra til at du i større grad blir sjef i eget liv. Kurset består av fire moduler: oppmerksomhetstrening (mindfullness), stressmestring, følelses-regulering og relasjonshåndtering. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset. Kurset går over 14 ganger. Kursavgift kr 700. Kurset ledes av godkjente kursledere.
Oppstart neste kurs: Tirsdag 4. september kl. 13:00 til 14:00. Kursholdere Anne Grethe Svennevik og Alf Einar Tollefsen. Spørsmål/påmelding til Alf Einar Tollefsen tlf. 941 39 231 alf.einar.tollefsen@sandnes.kommune.no  

Kurs 5: Tankestrek- kurs i angst og bekymringsmestring

Kurset har fokus på å endre holdningen til bekymringer og dermed kunne håndtere angst, uro og bekymringstanker på en mer hensiktsmessig måte. Kurset er basert på kognitiv terapi. Du får hjelp til å bli bevisst på hvordan du tenker og du lærer teknikker for å endre uhensiktsmessige tanker. Kurset består av undervisning, praktiske oppgaver og hjemmeoppgaver. Kurset består av 5 ukentlige samlinger à 1 1/2 time og ett oppfølgingsmøte 4-6 uker etter siste samling. Nye kurs starter når det er nok deltagere. Kursavgift kr 700,-.
Oppstart neste kurs: 6. februar 2019. Kursholdere Ann Helen Buseth og Terje Stokka. Spørsmål/påmelding til Terje Stokka 957 37 467 terje.stokka@sandnes.kommune.no

Kurs 6: Dari-gruppe. Kurs i selvhevdelse for kvinner med minoritetsbakgrunn

Målsetting: Mestre hverdagen i et nytt land. Tema: Kommunikasjon, sette egne grenser, konfliktløsning, ta vare på seg selv (egen- omsorg) og følelser. Kurset går over 10 ganger. Etter kurset er det et oppfølgingsmøte.
Oppstart neste kurs: 8. januar 2019.
Kursholder Eli Bentsen. Spørsmål/påmelding til Eli Bentsen tlf. 478 67 601 eli.bentsen@sandnes.kommune.no 

Kurs 7: Stressmestringskurs rus for personer med pågående eller tidligere rusutfordringer.

Formålet med kurset er at du blir bedre til å mestre stress. Du lærer å bli bevisst hva som stresser deg og teknikker for å håndtere livets mange utfordringer. Kurset holdes tirsdag og torsdag over to uker, til sammen 4 samlinger kl 13:00 til 14:45. Kurset er gratis. Vi arrangerer også påbyggingskurs.
Oppstart: Det er løpende kursoppstart når minimum seks deltakere er påmeldt. Spørsmål/påmelding til Lise vold 948 49 324 lise.vold@sandnes.kommune.no  

Kurs 8: Karatekurs for nybegynnere.

Ønsker du å bli tryggere i hverdagen, få bedre kondisjon og oppleve et godt treningsfelleskap? Da kan dette være noe for deg. I juni får du anledning til å gå opp til prøve for gult belte. Etter kurset kan du fortsette å trene karate i videregåendegruppen. Kurset er gratis,men du må betale en egenandel for karatedrakten som du kjøper.
Sted: Lura Karateklubb-Seishin Dojo, Gamleveien 25, Lura, Sandnes.
Kursledere: Gunnbjørg Bertelsen og Trond Grønnestad
Oppstart: 27 september kl. 15.00 – 16.00. Varighet: 10 måneder.
Spørsmål/påmelding: Gunnbjørg Bertelsen email: gunnbjorg.bertelsen@sandnes.kommune.no tlf: 99 51 42 42
Kurset er et samarbeid mellom Lura karateklubb, Sandnes kommune og Idrettsrådet i Sandnes.

Viktig å vite

Kursene har begrenset antall plasser.

 

Hva er viktig for deg? Kartlegging

Du inviteres til en kartleggingssamtale før kursstart. Vi forteller om kurset og du forteller litt om hvorfor du har lyst til å delta. Kartleggingssamtalen tar ca 30 minutt.

 

Kontaktinformasjon / søknad 

For mer informasjon 

Kontakt den enkelte kursansvarlig eller Telefon: 902 96 106. Telefonen er betjent hverdager kl 09-14.
Besøksadresse: Mestringssenteret, Julie Eges gate 6, 4. etasje. 

Søknad 

Send søknad senest to uker før kurssart. Benytt egensøknad (søknad om helse- og omsorgstjenester)
Last ned egensøknad for utskrift her.
Søknad leveres en ansatt i mestringsenheten eller sendes i post.

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Brosjyren Aktiv gir oversikt over alle tilbudene i mestringsenheten.   Last ned Aktiv2018 her (pdf 2,6 mB)

Last ned Aktiv2018 i lav opplsøning her (0,3 mB) (dårligere bildekvalitet, beregnet for mobil)

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 02.01.2017 14:09
Sist endret: 05.01.2017 14:45