Mestringskurs

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mestringskurs

På mestringskursene lærer du metoder som kan hjelpe deg å mestre hverdagen og psykiske vansker. Kurssamlingene består av undervisning og trening i bruk av mestringsstrategier.

Hvem kan henvende seg? 

Personer over 18 år som har psykiske helseutfordringer. Det kreves ingen henvisning fra lege for å delta i på kurs.

De ulike kurstilbudene 

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Målet med kurset er å redusere nedstemthet/depresjon, redusere varigheten av depresjon, redusere de negative følgene av depresjon og forebygge tilbakefall.

Kurset består av 10 samlinger,  8 ukentlige samlinger à 2,5 timer, og 2 oppfølgingssamlinger. . Det er 8 – 12 deltakere på hvert kurs og 2 kursledere.

Kurset holdes torsdager kl 12.00 til 14.30 på Mestringssenteret, Julie Egesgate  6, 4. etg.

Pris
Kursavgift kr 700,- inkluderer arbeidshefte

Oppstart neste kurs
14 september 2017 kl 12:00-14:30.

Spørsmål om kurset kan rettes til kursleder Børge Ravndal tlf. 957 37 474
Ved mange søknader startes kurs fortløpende

 

Kurs i selvhevdelse

Målet med kurset er å øke selvtilliten og troen på hva du kan mestre. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset. 

Kurset består av 10 samlinger. Etter kurset er det et oppfølgingsmøte.

Pris
Kursavgift kr 700,- 

Oppstart neste kurs
Tirsdag 26 september kl 12:30-14:30.

Spørsmål om kurset  kan rettes til Bjørn Guttorm Halleraker tlf. 957 37 475
bjorn.guttorm.halleraker@sandnes.kommune.no

 

Kurs i selvhevdelse for kvinner med minoritetsbakggrunn

Målet er å mestre hverdagen i et nytt land. Tema: Kommunikasjon, sette egne grenser, konfliktløsning, ta vare på seg selv (egenomsorg) og følelser.

Kurset består av 10 samlinger. Etter kurset er det et oppfølgingsmøte.

Oppstart neste kurs
Mandag 4. september 13:00-15:00.

Spørsmål til Eli Bentsen tlf. 478 67 601 eli.bentsen@sandnes.kommune.no

 

Stressmestringskurs

Formålet med kurset er å gi økt innsikt og gjør deg bedre i stand til å mestre stress.  Kurset består
av fire moduler: Mindfullness, stressmestring, affektregulering og relasjonshåndtering. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset.

Kurset går over 14 ganger.

Pris
Kursavgift kr 700,- 

Oppstart neste kurs
Onsdag 6 september kl 13:00-15:00.

Spørsmål om kurset kan rettes til Lise Vold tlf. 948 49 324,
lise.vold@sandnes.kommune.no

 

Viktig å vite

Kursene har begrenset antall plasser.

 

Hva er viktig for deg? Kartlegging

Du inviteres til en kartleggingssamtale før kursstart. Vi forteller om kurset og du forteller litt om hvorfor du har lyst til å delta. Kartleggingssamtalen tar ca 30 minutt.

 

Kontaktinformasjon / søknad 

For mer informasjon 

Kontakt den enkelte kursansvarlig eller Telefon: 902 96 106. Telefonen er betjent hverdager kl 09-14.
Besøksadresse: Mestringssenteret, Julie Eges gate 6, 4. etasje. 

Søknad 

Send søknad senest to uker før kurssart. Benytt egensøknad (søknad om helse- og omsorgstjenester)
Last ned egensøknad for utskrift her.
Søknad leveres en ansatt i mestringsenheten eller sendes i post.

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 02.01.2017 14:09
Sist endret: 05.01.2017 14:45