Aktivitetstilbud

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktivitetstilbud

Her gis en oversikt over aktivitetstilbud, treningstilbud, Kafè Julie og ulike kreative og sosiale tilbud for voksne med psykiske helseutfordringer

Cafe Julie mestringssenteret

Hvem kan henvende seg?

Målgruppe er voksne fra 16 år som har psykiske vansker.

Mestringssenteret - Kafè Julie

Midtpunktet i senteret er Kafé Julie. På kafeen kan du ta en kopp kaffe, kjøpe lunsj og treffe andre. Her er det mulig å få god mat til en billig penge. Mestringssenteret er base for en rekke aktivitettilbud.

Besøksadresse: Julie Eges gate 6, 4. etasje.
Telefon: 902 96 106

Aktivitetstilbud 

Brosjyren AKTIV2018 gir oversikt over alle tilbud innen rus og psykisk helse til voksne i Sandnes kommune
AKTIV2018 stor fil for PC og utskrift (pdf 2,6 mB) klikk her
AKTIV2018 liten fil for mobil (pdf 0,3 mB) klikk her

Aktivitets- og treningstilbud

Tilbudene er på mestringssenteret eller har oppmøte på mestringssenteret. Spørsmål om de ulike aktivitetene - tlf 902 96 106 - eller stikk innom senteret!

 • Bowlinggruppe
 • Volleyballtrening, åpent tilbud på Trones skole, mandager
 • Fysisk aktiv i byhagen
 • Fotballgruppe
 • Pilates for nybegynnere, fredager, oppstart ved nok deltagere
 • Pilates, åpent tilbud onsdager
 • Styrketrening, åpent tilbud onsdager
 • Bassenggruppe for kvinner
 • Lørdagsturer
 • Medio Yoga nybegynnere - oppstart 13. september
 • Medio Yoga videregående - oppstart 11. september
 • Karate, torsdager (krever nybegynnerkurset først)

 

Kreative og sosiale grupper

De ulike tilbudene vi har i grupper er

 • Ung arena, onsdags ettermiddag
 • Aktivitetsgruppe for menn, torsdager kl 12
 • Aktivitetsgruppe for kvinner, mandager kl 11.30
 • Musikk og sang
 • Ulike formingsaktiviteter
 • Dekorasjoner til jul eller påske, etc

Matlaging

 • Matkurs for unge voksne, for 3-5 personer, lager en rett etter oppskrift og spiser i lagt - oppstart 3. september
 • Knaskekurs

Aktivitetskontakt (tilsvarer støttekontakt).

Tilbudet er for personer som er avhengig av individuell oppfølging og tilrettelegging for å bryte isolasjon og delta i aktiviteter. Aktivitetskontakt gis individuelt eller i gruppe. For noen vil målet være å delta i åpne aktivitetstibud i regi av mestringssenteret eller andre.

Søknad: Benytt egensøknad (søknad om helse- og omsorgstjenester)
Last ned egensøknad her. Søknad leveres på mestringssenteret eller sendes i post:

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Frivillighet

Ønsker du å delta som frivillig eller er du en frivillig som har lyst å være til hjelp for personer som sliter med psykisk helse eller rus? Les mer om frivilliget i Sandnes kommune her 

Pris

Tilbudene er gratis. Hvis du lager ting må materialer betales for.

Se også...

Ulike tilbud innen trening, kosthold og livsstil på Frisklivssentralen (Sandnes helsesenter, Parkveien 2).

Ulike mestringskurs på Mestringssenteret (Julie Eges gate 6).

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 02.01.2017 14:08
Sist endret: 05.01.2017 13:04