Tiltaksliste velferdsteknologi

  • Aktiv brukerinvolvering for å sikre at det fokuseres på behovet som skal dekkes, i stedet for løsninger.
  • Gi opplæring i bruk av teknologiske hjelpemidler og øke den digitale kompetansen.
  • Trygghetsalarmer skal alltid være tilgjengelig på kommunalt hjelpemiddellager, og tildeles uten venteliste til de som blir vurdert til å ha nytte av slik alarm.
  • Trygghetsalarm skal kobles til en bemannet responstjeneste som «siler» anrop.
  • Ulik trygghetsskapende sensorikk skal tilbys brukere med behov for slikt utstyr.
  • I 2017/2018 skal levekår bidra i nasjonale prosjekter knyttet til digitalisering av søknader og informasjonsutveksling mellom brukere og henholdsvis helsetjenestene i levekår og de kommunale NAV-tjenestene.
  • Kommunen skal fortsatt delta aktivt i ulike nettverk for erfaringsutveksling og samarbeid om velfersteknologi.
  • Kompetanseheving med gjennomføring av Velferdsteknologiens ABC.
  • Kartlegging av arbeidsprosesser og vurdering av gevinst vil være sentralt for at satsing på velferdsteknologi skal være en suksess. 
  • Kommunen deltar i nasjonalt velferdsteknologiprogram der målet er implementering av medisindispensere og digitalt tilsyn.
Publisert: 20.03.2018 14:01
Sist endret: 20.03.2018 14:01