Positiv atferdsstøtte

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Enhet for funksjonshemmede (EFF) har Positiv Behaviour Support (PBS) - Positiv atferdsstøtte som verdigrunnlag og rammeverk for miljøarbeidet.

 Positiv atferdsstøtte er også en metode som kan brukes for å forebygge og redusere utfordrende atferd, og dermed også redusere bruk av makt og tvang. Målet med Positiv atferdsstøtte er at personer med nedsatt funksjonsevne skal oppnå meningsfulle liv, ha god livskvalitet og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og samfunnet.

Publisert: 07.03.2018 09:34
Sist endret: 07.03.2018 09:34

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo