Hva er viktig for deg?

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Brukers behov skal være fokus i møtet mellom bruker og kommunes helse- og omsorgstjeneste. Kommunens ansatte må invitere til dialog og innspill, og være tilgjengelig.  Forskning viser at brukere som er med å utforme tjenestene opplever bedre pasientforløp.

Når en bruker kommer i kontakt med tjenesteapparatet må de få gi uttrykk for sine verdier, tanker og behov knyttet til sine helse- og omsorgsutfordringer. Bruker og pårørende må derfor få delta i utformingen av tilbudet som skal gis. Brukers mål og hva som er viktig for den enkelte skal være basis i tjenesteutøvingen.

 

Publisert: 07.03.2018 09:33
Sist endret: 07.03.2018 09:33

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo