Tiltaksliste kunnskap og kompetanse

  • Tilby kompetansehevende tiltak tilpasset arbeidsoppgavene/arbeidsplassen.
  • Samarbeide med nærliggende utdanningsinstitusjoner om kompetanseheving, utvikling og forskning.
  • Erfaringer fra læringsnettverk skal innarbeides i praksis.
  • Systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem.
  • Kommunen skal kontinuerlig arbeide for å kunne tilby en konkurransedyktig lønn.
  • Fortsette med stipendordning for sykepleierstudenter/nyutdannede sykepleiere.
  • Vurdere å prøve ut trainee stillinger for nyutdannede sykepleiere.
  • Samarbeide med NAV og KS om ulike ordninger for omskolering eksempelvis som prosjektet «menn i helse».
  • Kommunen skal bidra til at lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter ferdig utdanning.
  • Sandnes skal være en heltidskultur kommune. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene for å utarbeide tiltak for å nå målsettingen om å redusere ufrivillig deltid og få flere over i hele stillinger.
Publisert: 20.03.2018 15:00
Sist endret: 20.03.2018 15:00