Medvirkning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Under utarbeidelse av planen er det avholdt et dialogmøte der representanter fra Sandnes eldreråd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Seniorsaken, Pensjonistforbundet i Sandnes, Demensforeningen i Sandnes, eldre- og seniorsentre, politikere fra utvalg for helse- og sosialtjenester og representanter fra tjenesteområdene i Levekår var invitert.

Publisert: 07.03.2018 09:23
Sist endret: 07.03.2018 09:23

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo