Målgruppe

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omsorgstjenestene omfatter brukere og pasienter i alle aldersgrupper og med svært ulike behov og funksjonsnivå. Det er en bred variasjon av diagnoser og helse- og omsorgsutfordringer. Denne planen omhandler primært mottakere av tjenester fra omsorgsdistriktene, Enhet for funksjonshemmede og Samordningsenheten. De kan også sekundært være mottakere av tjenester fra Mestringsenheten og fysio- ergoterapienheten. Fysio- ergoterapienheten er viktig medspiller for å forhindre/forebygge behov for omsorgstjenester.

Planen har mange tangeringspunkt til andre tema- og kvalitetsplaner, som for eksempel Plan for psykisk helsearbeid 2017-2022, Boligsosial handlingsplan, strategi for frivillighet i Levekår, strategi for velferdsteknologi med mer.

 

Publisert: 07.03.2018 09:22
Sist endret: 07.03.2018 09:22

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo