Innledning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planen En god hverdag – for alle! er en revidering av eksisterende Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-20130, Den gode og aktive omsorg. Det har vært en dreining i samfunnet fra passiv omsorg til en mer aktiv rettet helse- og omsorgstjeneste. Dette medfører at det tradisjonelle omsorgsplanbegrepet er for snevert og ikke dekkende for de tjenester som faktisk gis. Planen dekker en bred brukergruppe og skal bygge opp om at brukerne opplever en god hverdag.

Publisert: 02.02.2018 11:49
Sist endret: 02.02.2018 11:49

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo