Tiltaksliste fremtidens boformer

  • Støtte opp om private initiativ fra næringslivet om å etablere allsidige bomiljø og boliger med universell utforming. Boligløsningene skal være et mellomledd mellom Nivå 1 og 2 i boligkjeden.
  • Tilby næringslivet opplæring og informasjon om demensvennlig samfunn.
  • Overvåke behov for ulike målgruppers botilbud jamfør boligsosial handlingsplan.
  • Fremme behov i økonomiplanarbeidet.
  • Videreformidle informasjon om Husbankens tilskuddsordninger for tilpasning av bolig og støtte til heis.
  • Etablere en sentrumsnær boenhet for yngre med fysisk funksjonsnedsettelser.
  • Foreta en mulighetsstudie for utvidelse av Lunde bo- og aktivitetssenter.
  • Vurdere utvidelse av Lunde og Rovik bo- og aktivitetssenter.
  • Etablere nye bo- og aktivitetssenter lokalisert i sentrum eller bydelssentrum.
  • Vurdere behov for differensierte sykehjemsavdelinger for ulike målgrupper.
Publisert: 20.03.2018 15:02
Sist endret: 20.03.2018 15:02