Forebygging

Ved å forskyve demensdebuten, kan forekomsten av demens reduseres betydelig. Fall, ensomhet og kognitiv svikt er tre faktorer som påvirker hverandre gjensidig. Redusert almenntilstand på ett område får gjerne konsekvenser for andre områder. Opprettholdelse av muskelstyrke, god balanse og førlighet kan bidra til å forhindre fall, og redusere eller utsette pleiebehov. Videre kan sosial stimulering og kognitiv trening bidra til økt mestring og mening. Dagsenter og andre aktivitetstilbud kan være en egnet arena for dette. Det er også et fokus som må være til stede i arbeidet med samfunnsplanleggingen, informasjonskampanjer og gjennom arbeidet til frisklivssentralen.

Publisert: 20.03.2018 14:24
Sist endret: 20.03.2018 14:37