Deltakelse og involvering

Sandnes kommune inngikk i 2016 en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å bidra til å bli et demensvennlig samfunn. Formålet med avtalen er å tilrettelegge for at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende. Kommunen tilbyr undervisning til aktører som har ønske og behov for mer kunnskap.

Gode kartleggingssamtaler samt gode overføringer mellom helsetjenestene ved endringer i tjenestetilbudet blir viktige. For mange vil pårørende være en viktig aktør for å kunne gi det riktige individuelt tilpassede tilbudet. I tillegg til å etterspør «hva er viktig for deg», vil personsentrert omsorg som arbeidsmetode ivareta dette fokuset.

For institusjonsbeboere er det viktig å tilrettelegge aktiviteter som støtter opp under den enkeltes interesser og ressurser.

Publisert: 20.03.2018 14:35
Sist endret: 20.03.2018 14:38