Tiltaksliste brukerinvolvering

 • Opparbeide kompetanse i bruk av verktøy for brukermedvirkning og tilbakemeldinger.
 • Se på mulighet for å bruke elektroniske tilbakemeldingsverktøy.
 • Fortsette bruk av IP (individuell plan) og gi opplæring av ansatte.
 • Benytte brukerrådene i bo- og aktivitetssentrene aktivt.
 • Bruke klarspråk i kommunikasjon med bruker.
 • Se på mulighet for anskaffelse av digitale kommunikasjonsverktøy mellom tjenestene og pårørende/brukeren.
 • Delta i testing av nasjonalt program «digital innbyggertjeneste» for samhandling med bruker og pårørende.
 • Invitere med brukerrepresentanter i ulike prosesser og prosjekter.
 • Gjennomføre brukerundersøkelser i gitte intervaller.
 • Bruke avvikssystemet som internkontroll.
 • Startsamtale/innkomstsamtale skal være en fast del av tilbudet i institusjon og hjemmetjenesten.
 • Benytte informasjonsmateriell i møte med bruker og pårørende.
 • Opprette kontaktpersoner for omsorgstjenesten i Flyktningeenheten.
 • Bruke tolketjeneste eller andre verktøy for kommunikasjon ved behov.
 • Utarbeide og implementere retningslinjer for bruk av tolketjeneste samt kompetansepakke om innvandrerhelse og flerkulturell forståelse for aktuelle ansatte.
Publisert: 20.03.2018 12:49
Sist endret: 20.03.2018 13:43