Trygghetsalarm

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke kan bruke for å kunne tilkalle hjelp fra kommunens hjemmetjeneste hele døgnet. Den bidrar til at du kan kjenne deg trygg og få hjelp ved akutte situasjoner i hjemmet. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg.

Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke". Den sender signaler til en «alarmboks» som monteres hjemme hos deg. Du må sørge for at den kan monteres på et fast sted med strøm. Alarmen har simkort og bruker mobilnettet. Pris for dette inngår i egenandelen. Du trenger ikke fasttelefon for å få tjenesten.

Du må kunne betjene alarmen og snakke med hjemmetjenesten. Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner.

Hvem kan søke?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Du som av ulike grunner kan ha behov for å tilkalle hjelp fra kommunens hjemmetjeneste i akutte situasjoner.

Trygghetsalarm innvilges til personer med økt fare for å falle, eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Søk om trygghetsalarm

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

  1. Fyll ut søknadsskjemaet som du laster ned ved å klikke på linken Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pd, 115kB  Beskriv helsetilstanden din og hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjenestetilbud som passer best for deg.
  2. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten.
  3. Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten eller Mestringsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Behandling av søknad

Vi forsøker å gi deg et foreløpig svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Samordningsenheten eller Mestringsenheten som behandler søknaden.

Kontakt Samordningsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Strandgata 147

Telefon i kontortiden: 948 18 535

Kontakt Mestringsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Haakon 7's gate 6, 1. etg.

Telefon i kontortiden: 976 00 832

 

Pris

Egenandel for trygghetsalarm faktureres månedlig beregnes ut fra husstandens samlede inntekt. Betalingssatser fastsettes årlig av Bystyret.

Grunnstønad kr.
Inntill 2G 110
Fra 2G til 3G 305
Fra 3G til 4G 580
Over 4G 840

Grunnbeløp (1G) pr 01.01.2018 = kr 93 634

Etableringsgebyr for nye brukere er kr 450.

 

Månedlig fakturering påløper til alarmen returneres Kommunalt hjelpemiddellager etter behov er opphørt.

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:10
Sist endret: 02.01.2017 14:10