Sykehjem/ bo- og aktivitetssenter

Innhold

Sykehjem/ bo- og aktivitetssenter

Her finner du oversikt over alle sykehjemmene i Sandnes. Dersom du vil vite mer om hvordan du kan søke opphold i sykehjem kan du se linken nederst på siden.

 

På grunn av Covid-19 (korona) pandemien ber vi besøkende i sykehjem ta noen smittevernhensyn. Gjeldende anbefaling for besøk i sykehjem

 

Austrått bo- og aktivitetssenter

I bo- og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid mandag, onsdag og fredag klokken 0800-1300.
 • Sykehjemsavdelinger: totalt 30 plasser fordelt på
  • Somatisk avdeling
  • Sykehjem for eldre personer med demens
  • Skjermet avdeling for yngre personer med demens

Andre tilbud på senteret:

 • Dagsentertilbud for personer med demens, eldre/yngre
 • Kafè til underholdning og private arrangement
 • Solrom
 • Hagestue
 • Drivhus
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Aktivitør/ frivillighetskoordinator: Sissel Torgersen, sms til mobiltelefon 911 20 393. Epost: sissel.tesdal.torgersen@sandnes.kommune.no

Telefon sentralbord

51 60 12 00

Besøksadresse og postadresse

Vindhagen 1
4306 Sandnes

Facebookside

 

Følg Austrått bo- og aktivitetssenter på Facebook

 Byhagen bo- og aktivitetssenter

 

I bo- og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid mandag- fredag 07.45- 15.15
 • Sykehjemsavdelinger: 51 plasser fordelt på to somatiske avdelinger.

Andre tilbud på senteret:

 • Kafè til underholdning og private arrangement
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.
 • Aktivitør/ frivillighetskooordinator: Miriam Gamborg Nilsen epost: miriam.helen.g.nilsen@sandnes.kommune.no

Telefon sentralbord

51 97 21 00

Besøksadresse og postadresse

Eidsvollsgaten 26
4306 Sandnes

Facebookside

 Følg Byhagen bo- og aktivitetssenter på Facebook

Forsandheimen

I Forsandheimen finner du:

 • 14 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger
 • Serviceleiligheter tilknyttet senteret

Andre tilbud på heimen:

 • Kraftstasjonen dagsentertilbud
 • Solstue/klimarom
 • Vinterhage
 • Frisør
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.
 • Dagtilbud til personer med demensdiagnose
 • Kantine for ansatte
 • Fotpleie
 • Diverse kulturelle arrangement

Telefon sentralbord

51 70 03 00

Besøksadresse og postadresse

Øyren 1
4110 Forsand

Huset Vårt bo - og servicesenter

Senteret drives av Stiftelsen Sandnes Gamlehjem. Sandnes kommune gir driftstilskudd.
Kommunen tildeler plassene i samråd med ledelsen ved senteret.

I bo- og servicesenteret finner du:

 • 23 serviceleiligheter
 • bofelleskap for 6 personer
 • Atrium og fellesområde

Andre tilbud på senteret:

 • Kafeteria - her serveres det to retters middag alle hverdager.
 • Fotpleie
 • Treningsrom
 • Massasjestol
 • Aktiviteter som felles sang/trim, håndarbeid, bingo, ettermiddagskaffe med høytlesing, "ukeslutt" hver fredag, andakter, hyggekvelder, video på storskjerm og dagsturer/utflukter.

Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Telefon sentralbord

51 66 58 00

Besøksadresse og postadresse

Solaveien 3, 2. etasje
4307 Sandnes

Facebookside

Følg Huset Vårt på Facebook

Lunde bo- og aktivitetssenter

I bo- og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag, torsdag og fredag, klokken 0900-1515
 • Sykehjemsavdeling: 30 plasser (Somatisk avdeling for langtids-, korttids- og rullerende opphold.)
 • Bokollektiv: 14 enerom for eldre med psykiske lidelser
 • Bofellesskap: 14 leiligheter for unge med fysisk funksjonsnedsettelse

Andre tilbud på senteret:

 • Frisør
 • Fotpleie
 • Kantine for ansatte
 • Diverse kulturelle arrangement
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Telefon sentralbord

51 60 21 00

Besøksadresse og postadresse

Haugen 16
4323 Sandnes

Facebookside

Følg Lunde bo- og aktivitetssenter på Facebook

Lura bo- og aktivitetssenter

I bo og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid:
  • Mandag:0745 - 1200
  • Tirsdag: 0745 - 1515
  • Onsdag: 0745 - 1515
  • Torsdag:0745 - 1200
  • Fredag:  0745 - 1515
 • Sykehjemsavdelinger: 63 plasser totalt fordelt på 4 avdelinger for somatikk/demens.
 • Serviceleiligheter tilknyttet borettslag: 10

Andre tilbud på senteret:

 • Kafè til underholdning og mulighet for privat utleie
 • Lysthus
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Dagsentertilbud for hjemmeboende eldre, med et kveldstilbud for personer med demens
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent ved oppslag på huset og i avdelingene. Frivillighetskoordinator: Kari Aaltvedt 51679735.

Telefon sentralbord

51679700

Besøksadresse og postadresse

Somaveien 88
4313 Sandnes

Følg Lura bo- og aktivitetssenter på Facebook

Riska bo- og aktivitetssenter

I bo- og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid:
  • Mandag – torsdag: 09.00 – 14.15
  • Fredag:   Stengt
 • Sykehjemsavdelinger: 46 plasser totalt fordelt på 2 avdelinger for pasienter med somatisk og demens lidelser.
 • Serviceleiligheter: 12

Andre tilbud på senteret:

 • Frisør
 • Fotpleier
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Eldresenter tirsdag og torsdag formiddag med bingo og mulighet for å kjøpe middag. Middag må bestilles på forhånd.
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Kulturleder frivillighetskooordinator: Grethe-Lill Birkeland, tlf 482 27 986.

Telefon sentralbord

51 68 59 50

Besøksadresse og postadresse

Amboltveien 6 
4311 Hommersåk

Facebookside

Følg Riska bo- og aktivitetssenter på Facebook

Rovik bo- og aktivitetssenter

 

I bo- og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag - fredag, klokken 0830-1500
 • Sykehjemsavdelinger: 56 plasser totalt fordelt på somatisk avdelinger, demensavdeling og skjermet avdeling.
 • Rovik bofellesskap for eldre demente: 14 plasser
 • Omsorgsboliger : 12 plasser

Andre tilbud på senteret:

 • Frisør
 • Fotpleier
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Kulturleder/ frivillighetskooordinator: Sissel Rostøl, tlf. 51 68 63 11. Epost: sissel.rostol@sandnes.kommune.no.

Telefon sentralbord

51 68 63 00

Besøksadresse og postadresse

Åsveien 123 
4328 Sandnes

Facebookside

Følg Rovik bo- og aktivitetssenter på Facebook  

Rundeskogen Bo- og aktivitetssenter

Åpnet i januar 2017, full drift fra september 2017. Det ligger i Lurabyen, i samme bygg som kjøpesenteret.

I bo- og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag og torsdag klokken 1200-1515
 • Sykehjemsavdelinger: 61 plasser totalt fordelt på 2 demensavdelinger og en somatisk avdeling.
 • Administrasjon og dagaktivitetssenter i 2. etg.

Andre tilbud på senteret: 

 • Kafè til underholdning og mulighet for privat utleie
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent ved oppslag på huset og i avdelingene.
 • Frivillighetskoordinator: Eva Helleberg. Tlf: 97743371.

Telefon sentralbord

 51 67 98 00

Besøksadresse og postadresse

Stavangerveien 32 b
4313 Sandnes.

Facebookside

Følg Rundeskogen bo- og aktivitetssenter på Facebook

Sandnes helsesenter

I helsesenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: Mandag-fredag, klokken 08.00-15.00
 • Sykehjemsavdelinger: 40 plasser fordelt på 3 avdelinger (rehabilitering-, etterbehandling- og korttidsavdeling)

Andre tilbud på senteret:

 • Tverrfaglig team med lege, pasientveileder, avdelingsledere og fysio/ergoterapeuter
 • Bioingeniør

Telefon sentralbord

960 93 800

Hvis hovednummer er opptatt kan du prøve følgende nummer:
1.etasje Rehabiliteringsavdeling: 960 93  812/13
2.etasje Etterbehandlingsavdeling: 960 93  819/20
3.etasje Korttidsavdeling: 960 93 825

Besøksadresse og postadresse

Parkveien 2
4302 Sandnes

Facebookside

Følg Sandnes helsesenter på Facebook

Trones bolig og eldresenter

I bolig og eldre senteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag - fredag, klokken 0745 - 1515
 • Ett bofelleskap med 11 leiligheter
 • Serviceleiligheter: 40
 • Eldresenter som er åpent for alle pensjonister i Sandnes.

Andre tilbud på eldresenteret:

 • Kafé «Pensjonisten » som er åpen hver dag fra 10.00 – 15.00. Her serveres det middag fra 12.00 – 13.30, samt salg av kaffe, vafler og påsmurt. Kafeen er driftet av Sandnes mateservice.
 • Frisør hver onsdag
 • Fotpleie hver mandag
 • Ulike aktivitetstilbud i stuene. Tilbudene gjøres kjent ved oppslag på huset og i avdelingene, og i alle beboernes postkasser. I tillegg til dette presenteres tilbudene på eldresenteret i Leirgauken, informasjonsbladet for eldre i Sandnes.
 • Aktivitør og frivillighetskoordinator: Vivian Ulvestad.

 Telefon sentralbord

 51 68 15 00

Besøksadresse og postadresse

 Jadarveien 2
4307 Sandnes

Facebookside

Følg Trones bo og eldresenter på Facebook

Åse bo- og aktivitetssenter

I bo- og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag - fredag, klokken 0830-1500
 • Sykehjemsavdelinger: 94 plasser totalt fordelt på tre somatiske avdelinger, to skjermet avdelinger og en lindrende avdeling.
 • Sansehagen bofellesskap, for eldre helsesvake: 6
 • Serviceleiligheter knyttet til Åseheimen borettslag: 15

Andre tilbud på senteret:

 • Kantine åpent fra kl 1100-1300
 • Frisør tirsdag, onsdag og torsdag
 • Fotpleier mandag
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Sansehage 
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Telefon sentralbord

51 97 33 00

Besøksadresse og postadresse

Solbakken 2
4321 Sandnes

Facebookside

Følg Åse bo- og aktivitetssenter på Facebook

Søke om opphold i sykehjem

Klikk for informasjon om ulike sykehjemsopphold og  hvordan du kan søke om tjenesten

 

Publisert: 03.07.2017 15:33
Sist endret: 18.08.2022 13:42