Sykehjem/ bo- og aktivitetssenter

Innhold

Sykehjem/ bo- og aktivitetssenter

Her finner du oversikt over alle sykehjemmene i Sandnes. Dersom du vil vite mer om hvordan du kan søke opphold i sykehjem kan du se linken nederst på siden.

 

På grunn av Covid-19 (korona) panedmien er det innført besøkskontroll og smitteverntiltak i sykehjem. Retningslinjene for besøk holdes fortløpende oppdatert. Informasjon om retningslinjene og koronanasituasjonen

 

Austrått bo- og aktivitetssenter

I bo- og aktivitetsenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid mandag, onsdag og fredag klokken 0800-1300.
 • Sykehjemsavdelinger: totalt 30 plasser fordelt på
  • Somatisk avdeling
  • Sykehjem for eldre personer med demens
  • Skjermet avdeling for yngre personer med demens

Andre tilbud på senteret:

 • Dagsentertilbud for personer med demens, eldre/yngre
 • Kafè til underholdning og private arrangement
 • Solrom
 • Hagestue
 • Drivhus
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Aktivitør/ frivillighetskooordinator: Sissel Torgersen, sms til mobiltelefon 911 20 393. Epost: sissel.tesdal.torgersen@sandnes.kommune.no

Telefon sentralbord

51 60 12 00

Besøksadresse og postadresse

Vindhagen 1
4306 Sandnes

Facebookside

 

Følg Austrått bo- og aktivitetssenter på Facebook

 Byhagen bo- og aktivitetssenter

 

I bo- og aktivitetsenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid mandag- fredag 07.45- 15.15
 • Sykehjemsavdelinger: 51 plasser fordelt på to somatiske avdelinger.

Andre tilbud på senteret:

 • Kafè til underholdning og private arrangement
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.
 • Aktivitør/ frivillighetskooordinator: Miriam Gamborg Nilsen epost: miriam.helen.g.nilsen@sandnes.kommune.no

Telefon sentralbord

51 97 21 00

Besøksadresse og postadresse

Eidsvollsgaten 26
4306 Sandnes

Facebookside

 Følg Byhagen bo- og aktivitetssenter på Facebook

Forsandheimen

I Forsandheimen finner du:

 • 14 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger
 • Serviceleiligheter tilknyttet senteret

Andre tilbud på heimen:

 • Kraftstasjonen dagsentertilbud
 • Solstue/klimarom
 • Vinterhage
 • Frisør
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.
 • Dagtilbud til personer med demensdiagnose
 • Kantine for ansatte
 • Fotpleie
 • Diverse kulturelle arrangement

Telefon sentralbord

51 70 03 00

Besøksadresse og postadresse

Øyren 1
4110 Forsand

Huset Vårt bo - og servicesenter

Senteret drives av Stiftelsen Sandnes Gamlehjem. Sandnes kommune gir driftstilskudd.
Kommunen tildeler plassene i samråd med ledelsen ved senteret.

I bo- og servicesenteret finner du:

 • 23 serviceleiligheter
 • bofelleskap for 6 personer
 • Atrium og fellesområde

Andre tilbud på senteret:

 • Kafeteria - her serveres det to retters middag alle hverdager.
 • Fotpleie
 • Treningsrom
 • Massasjestol
 • Aktiviteter som felles sang/trim, håndarbeid, bingo, ettermiddagskaffe med høytlesing, "ukeslutt" hver fredag, andakter, hyggekvelder, video på storskjerm og dagsturer/utflukter.

Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Telefon sentralbord

51 66 58 00

Besøksadresse og postadresse

Solaveien 3, 2. etasje
4307 Sandnes

Lunde bo- og aktivtetssenter

I bo- og aktivitetsenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag, torsdag og fredag, klokken 0900-1515
 • Sykehjemsavdeling: 30 plasser (Somatisk avdeling for langtids-, korttids- og rullerende opphold.)
 • Bokollektiv: 14 enerom for eldre med psykiske lidelser
 • Bofellesskap: 14 leiligheter for unge med fysisk funksjonsnedsettelse

Andre tilbud på senteret:

 • Frisør
 • Fotpleie
 • Kantine for ansatte
 • Diverse kulturelle arrangement
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Telefon sentralbord

51 60 21 00

Besøksadresse og postadresse

Haugen 16
4323 Sandnes

Facebookside

Følg Lunde bo- og aktivitetssenter på Facebook

Lura bo- og aktivitetssenter

I bo og aktivitetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid:
  • Mandag:0745 - 1200
  • Tirsdag: 0745 - 1515
  • Onsdag: 0745 - 1515
  • Torsdag:0745 - 1200
  • Fredag:  0745 - 1515
 • Sykehjemsavdelinger: 63 plasser totalt fordelt på 4 avdelinger for somatikk/demens.
 • Serviceleiligheter tilknyttet borettslag: 10

Andre tilbud på senteret:

 • Kafè til underholdning og mulighet for privat utleie
 • Lysthus
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Dagsentertilbud for hjemmeboende eldre, med et kveldstilbud for personer med demens
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent ved oppslag på huset og i avdelingene. Frivillighetskoordinator: Kari Aaltvedt 51679735.

Telefon sentralbord

51679700

Besøksadresse og postadresse

Somaveien 88
4313 Sandnes

Følg Lura bo- og aktivtetssenter på Facebook

Riska bo- og aktivitetssenter

I bo- og aktivitetsenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid:
  • Mandag – onsdag: 09.00 – 14.15
  • Torsdag: 07.30 – 15.00
  • Fredag:   Stengt
 • Sykehjemsavdelinger: 46 plasser totalt fordelt på 2 avdelinger for pasienter med somatisk og demens lidelser.
 • Serviceleiligheter: 12

Andre tilbud på senteret:

 • Frisør
 • Fotpleier
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Eldresenter mandag og torsdag formiddag med bingo og mulighet for å kjøpe middag.
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Kulturleder frivillighetskooordinator: Grethe-Lill Birkeland, tlf 482 27 986. Epost: grethe.lill.birkeland@sandnes.kommune.no.

Telefon sentralbord

482 40 574

Besøksadresse og postadresse

Amboltveien 6 
4311 Hommersåk

Facebookside

Følg Riska bo- og aktivitetssenter på Facebook

Rovik bo- og aktivitetssenter

 

I bo- og aktivitetsenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag - fredag, klokken 0830-1500
 • Sykehjemsavdelinger: 56 plasser totalt fordelt på somatisk avdelinger, demensavdeling og skjermet avdeling.
 • Rovik bofellesskap for eldre demente: 14 plasser
 • Omsorgsboliger : 12 plasser

Andre tilbud på senteret:

 • Frisør
 • Fotpleier
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Kulturleder/ frivillighetskooordinator: Sissel Rostøl, tlf. 51 68 63 11. Epost: sissel.rostol@sandnes.kommune.no.

Telefon sentralbord

51 68 63 00

Besøksadresse og postadresse

Åsveien 123 
4328 Sandnes

Facebookside

Følg Rovik bo- og aktivitetsenter på Facebook  

Rundeskogen Bo- og aktivitetssenter

Åpnet i januar 2017, full drift fra september 2017. Det ligger i Lurabyen, i samme bygg som kjøpesenteret.

I bo- og aktivtetssenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag og torsdag klokken 1200-1515
 • Sykehjemsavdelinger: 61 plasser totalt fordelt på 2 demensavdelinger og en somatisk avdeling.
 • Administrasjon og dagaktivitetssenter i 2. etg.

Andre tilbud på senteret: 

 • Kafè til underholdning og mulighet for privat utleie
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Ulike aktivitetstilbud. Tilbudene gjøres kjent ved oppslag på huset og i avdelingene.
 • Frivillighetskoordinator: Eva Helleberg. Tlf: 97743371.

Telefon sentralbord

 51 67 97 00

Besøksadresse og postadresse

Stavangerveien 32 b
4313 Sandnes.

Facebookside

Følg Rundeskogen bo- og aktivitetssenter på Facebook

Sandnes helsesenter

I helsesenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: Mandag-fredag, klokken 08.00-15.00
 • Sykehjemsavdelinger: 40 plasser fordelt på 3 avdelinger (rehabilitering-, etterbehandling- og korttidsavdeling)

Andre tilbud på senteret:

 • Tverrfaglig team med lege, pasientveileder, avdelingsledere og fysio/ergoterapeuter
 • Bioingeniør
 • Aktivitør/ frivillighetskooordinator: Elise Nyborg tlf. 960 93 800, epost: elise.nyborg@sandnes.kommune.no

Telefon sentralbord

960 93 800

Hvis hovednummer er opptatt kan du prøve følgende nummer:
1.etasje Rehabiliteringsavdeling: 960 93  812/13
2.etasje Etterbehandlingsavdeling: 960 93  819/20
3.etasje Korttidsavdeling: 960 93 825

Besøksadresse og postadresse

Parkveien 2
4302 Sandnes

Facebookside

Følg Sandnes helsesenter på Facebook

Trones bolig og eldresenter

I bolig og eldre senteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag - fredag, klokken 0745 - 1515
 • Ett bofelleskap med 11 leiligheter
 • Serviceleiligheter: 40
 • Eldresenter som er åpent for alle pensjonister i Sandnes.

Andre tilbud på eldresenteret:

 • Kafé «Pensjonisten » som er åpen hver dag fra 10.00 – 15.00. Her serveres det middag fra 12.00 – 13.30, samt salg av kaffe, vafler og påsmurt. Kafeen er driftet av Sandnes mateservice.
 • Frisør hver onsdag
 • Fotpleie hver mandag
 • Ulike aktivitetstilbud i stuene. Tilbudene gjøres kjent ved oppslag på huset og i avdelingene, og i alle beboernes postkasser. I tillegg til dette presenteres tilbudene på eldresenteret i Leirgauken, informasjonsbladet for eldre i Sandnes.
 • Aktivitør og frivillighetskoordinator: Vivian Ulvestad.

 Telefon sentralbord

 51 68 15 00

Besøksadresse og postadresse

 Jadarveien 2
4307 Sandnes

Facebookside

Følg Trones bo og eldresenter på Facebook

Åse bo- og aktivitetssenter

I bo- og aktivitetsenteret finner du:

 • Resepsjon med åpningstid: mandag - fredag, klokken 0830-1500
 • Sykehjemsavdelinger: 94 plasser totalt fordelt på tre somatiske avdelinger, to skjermet avdelinger og en lindrende avdeling.
 • Sansehagen bofellesskap, for eldre helsesvake: 6
 • Serviceleiligheter knyttet til Åseheimen borettslag: 15

Andre tilbud på senteret:

 • Kantine åpent fra kl 1100-1300
 • Frisør tirsdag, onsdag og torsdag
 • Fotpleier mandag
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre.
 • Sansehage 
 • Ulike aktivitetstilbud for beboerne og daggjestene på senteret. Tilbudene gjøres kjent på oppslagstavle og ved egne ukeprogram.

Telefon sentralbord

51 97 33 00

Besøksadresse og postadresse

Solbakken 2
4321 Sandnes

Facebookside

Følg Åse bo- og aktivitetssenter på Facebook

Søke om opphold i sykehjem

Klikk for informasjon om ulike sykehjemsopphold og  hvordan du kan søke om tjenesten

Publisert: 03.07.2017 15:33
Sist endret: 30.06.2020 14:32