Opplæring og veiledning til pårørende

Innhold

Opplæring og veiledning til pårørende

Hva er opplæring og veiledning?

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Det er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Det kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din

Hvem kan få opplæring og veiledning?

Pårørende som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid kan søke om å få opplæring veiledning.

Opplæring og veiledning tildeles med utgangspunkt i spørsmålet "hva er viktig for deg". Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det.

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Hvordan søke?

Dersom du er pårørende til noen som får tjenester fra mestringsenheten i Sandnes kommune, søker du via telefon, oppmøte, mail. Du kan også bruke søknadsskjemaet under, og sende det til mestringsenheten. Adressen står på skjemaet.

Du kan kontakte Infohjelpen på hverdager kl. 09-14 på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke Infohjelpen i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller sende oss en e-post:  infohjelp@sandnes.kommune.no (NB ikke send sensitiv informasjon per epost).Det kreves ingen henvisning eller annen dokumentasjon fra lege.

 

Dersom du er pårørende til noen som får tjenester fra andre instanser i kommunen, søker du via søknadsskjema. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten. Se søknadsskjema for veiledning.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

 For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Mestringsenheten eller Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

Infohjelpen

epost: infohjelp@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost.

Telefon: 920 96 106, alle hverdager mellom 09.00-14.00

Postadresse:
Mestringsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Aktuelle lover

Publisert: 30.12.2019 10:27
Sist endret: 16.11.2020 11:03