Praktiske opplysninger ved sykehjemsopphold

Innhold

Praktiske opplysninger ved sykehjemsopphold

Les mer om hva som dekkes av egenbetaling ved sykehjemsopphold

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning, fremtidsfullmakt og brukerråd

Brukermedvirkning

Nye pasienter i sykehjemmene skal ha en såkalt innkomstsamtale hvor personalet ønsker velkommen. Se mal for innkomstsamtale.

Ledelsen ved kommunens sykehjem består av virksomhetsleder og avdelingsledere. I tillegg består personalgruppene av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter og renholdere. I perioder har vi også studenter, lærlinger og elever i praksis. 

Kommunens verdier modig, romslig og sunn skal vise igjen hos den enkelte i møte med både medarbeidere og innbyggere – både som handlinger og som holdninger. Alle ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester skal møte deg på en måte som bygger opp om kommunens grunnverdier. 

For å kunne gi et godt tilrettelagt tilbud til pasientene er det viktig med et godt samarbeid med både pasient og pårørende.

Primærkontakt

Alle pasienter på langtidsavdelingene får tildelt primærkontakter. Ta gjerne kontakt med primærkontakten eller avdelingsleder dersom du har innspill eller spørsmål. Ellers er pasienter og pårørende velkommen til å ta kontakt med øvrig personale når dere måtte ønske.

Nærmeste pårørende

Pasienten velger selv hvem sykehjemmet skal forholde seg til som nærmeste pårørende. Det er denne sykehjemmet kontakter for å formidle informasjon eller dersom noe skulle oppstå. Det kan også være lurt å vurdere behovet for å lage en fremtidsfullmakt hvor pasienten bestemmer at noen han/hun stoler på, skal ta vare på sine interesser den dagen han/hun evt. ikke vil klare det selv.

Brukerrådet

Alle sykehjem har også en valgt brukerrepresentant og vararepresentant i brukerrådet som er opprettet for sykehjem med langtidsplasser og bofellesskap for eldre. I brukerrådet er det også ansattrepresentanter.

Brukerrådet har en rådgivende funksjon og skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold og utvikling. Saker som brukerrådet behandler skal være av generell art, dvs. at saker knyttet til enkeltpersoner ikke skal behandles i dette. Brukerrådet skal involveres i prosesser knyttet til strategi, planleggings- og utviklingsarbeid som vedrører kvaliteten på tjenestene.

Brukerrådet kan kontakte og/eller sende informasjon til kommunens folkevalgte, og invitere folkevalgte/representant fra rådmannen til møte ved behov. Brukerrådet kan ta opp og gi uttalelser og råd i saker som vedrører innholdet og kvalitet på institusjonens tjenester. Pasienter og pårørende kan ta kontakt med brukerrepresentanten. 

Mat og måltider

Mat og måltider

Det serveres minimum 3 hovedmåltid og 2 mellommåltid. Maten tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Måltidstidspunktene er veiledende og kan variere noe fra dag til dag. Det forekommer både avdelingsvis og individuell tilpasning. 

Hvordan maten lages?

Middager lages i produksjonskjøkken og såkalt tørrmat tilberedes i avdelingene. Kommunens produksjonskjøkken er Sandnes matservice. Forsandheimen har eget produksjonskjøkken. 

  • Prinsipper for matproduksjonen
  • Mest mulig ferske eller fryste råvarer
  • Maten lages fra bunnen
  • Serverer nylaget middag med dessert/kake hver dag
  • Menyen består for det meste av tradisjonell norsk mat
  • Bruker lokale råvarer der det er mulig
  • 5–ukers middag– og lunsjmeny
  • Ukemenyen publiseres på sykehjemmenes oppslagstavle
  • Egen høytidsmeny
  • Kaffematen produseres på produksjons kjøkken  

Private eiendeler og møblering

Private eiendeler og møblering

Møbler 

Møblering av det enkelte rom må ta hensyn til hvilke hjelpemidler pasienten har som er nødvendig for å gi god pleie og stell. Det må også tas hensyn til hygiene, renhold og forflytning.

Fast møblering:

Kommunen er ansvarlig for nødvendig møblering. Alle rom er møblert med seng, nattbord og garderobeskap. I tillegg kan rommene ha et lite bord og en tilhørende hvilestol. Noen sykehjem har også TV fastmontert på vegg.

Private møbler/gjenstander – langtidsplasser:

Pasientene med langtidsplass kan ha private møbler inne på rommet sitt, og gjerne bilder og annen pynt på angitt plasser på veggene.

Plasshensyn og hygienehensyn gjør at det er begrenset hvor mye du kan ha inne på rommet. Rommet må ikke blir mer møblert enn at renholdspersonalet kan komme til for å vaske gulv, og at det er god plass til nødvendige hjelpemidler. Det må også være mulig å trille senga ut av rommet uten hinder – i tilfelle evakuering.

Matter/tepper på gulvet er ikke tillatt på grunn av faren for fall og av hygieniske årsaker.

Møbleringen bør skje i samarbeid med avdelingen av hensyn til plassbegrensning. Ta kontakt med avdelingsleder for å drøfte hva som er hensiktsmessig å flytte med.

Private møbler og gjenstander rengjøres ikke av renhold/eiendom i henhold til renholdsplan.

Verdisaker

Avdelingene kan dessverre ikke ta ansvar for smykker, verdigjenstander eller penger som oppbevares på pasientens rom. Medbrakte eiendeler og verdigjenstander bør forsikres av den enkelte, og pasienten må selv sørge for dette. Vi anbefaler ellers å ikke oppbevare store kontantbeløp eller andre verdisaker på rommet. Hvis du likevel velger dette, er det på eget ansvar.

Klær

Pårørende har ansvar for innkjøp og merking av klær og sko.

Vask av privat tøy dekkes ved langtidsopphold, med unntak av klær som må håndvaskes/renses. Personalet sørger for å sende klærne dine til vaskeriet. Det er svært viktig at klærne er merket slik at de ikke kommer bort. Alt tøy må merkes med påsydd navnelapp på synlig sted (i nakken på genser/bluse og i linning på bukser) samt i alt undertøy og strømper (klistrelapper faller av i vask). Navnelapper kan bestilles hos: www.SABO.no. Tøyet må også tåle maskinvask og ikke farge av. Kommunen erstatter ikke tøy som blir ødelagt eller kommer bort i vask.

 

Sykehjemsopphold

Klikke her for å lese mer opp de ulike sykehjemsopphold og hvordan du kan søke.

 

Sykehjemmene i Sandnes

Klikk her for å finne kontaktinformasjon til de ulike sykehjemmene i Sandnes.

Publisert: 22.12.2021 11:21
Sist endret: 10.06.2022 12:55