Svangerskap og fødsel

Innhold

Svangerskap og fødsel

Jordmortjenesten i Sandnes tilbyr gravide svangerskapsomsorg

Sted:
Brueland helsestasjon 2 etasje, Ganddalsgata 7, 4306 Sandnes. Skeiane togstasjon, inngang fra perrongen

Ganddal helsestasjon 3 etasje, Olabakken 5, 4322 Sandnes. Ganddal helsehus

Timebestilling på mail: jordmor@sandnes.kommune.no
Husk ingen sensitive opplysninger; kun navn, fødselsdato og tlf.nr.

Telefon: 51335900

Vær oppmerksom på at enkelte mandager er kontoret/telefonen stengt fra kl 13.00 og ut dagen pga møter.

 

Jordmor

Jordmor er utdannet til å ta seg av friske gravide. Vi legger vekt på både den fysiske og psykiske omsorgen i svangerskapet, i tillegg til å gi en god forberedelse til fødsel.

Svangerskapsomsorg hos jordmor

Vi er nå 8 jordmødre i Sandnes kommune,  2 jordmødre har kontor på Ganddal helsestasjon og 6 jordmødre er på Brueland helsestasjon.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å bestille time. Send mail til jordmor@sandnes.kommune.no. Husk ingen sensitive opplysninger; kun navn, fødselsdato og tlf.nr.

Det er ønskelig at du kommer så tidlig som mulig til jordmor for en første samtale. Første avtale varer en klokketime.

Husk å ta med urinprøve og Helsekort for gravide (hvis du har) til avtalt time.

 

Hjemmebesøk av jordmor og helsesøster etter fødsel

I Sandnes kommune tilbyr vi nå hjemmebesøk av jordmor fra 24 -72 timer etter hjemkomst fra barsel. Når du skrives ut fra barsel er det jordmor og helsesøster som overtar ansvaret for oppfølging av deg og barnet ditt. Før du reiser hjem fra barsel, send en SMS om at du har født til mobilnummer 481 07 006, Jordmortjenesten. Du kontaktes deretter for avtale om hjemmebesøk.

Jordmor har fokus på foreldrene sitt behov og noen temaer kan være:

  • Fødselsopplevelse hos mor/far
  • Gjennomgang av fødsel
  • Mors helsetilstand; psykisk og fysisk
  • Barnets trivsel, veie barnet
  • Ammehjelp v/behov

Dersom du har behov for mer oppfølging, anbefales det å bestille time hos jordmor.

Helsesykepleier kommer hjem til dere 7-10 dager etter fødsel.

Har du et rusproblem - har vi spesiell oppfølgning for å hjelpe deg gjennom svangerskapet. Kontakt oss!

Tjenesten er gratis!


Velkommen til svangerskapsomsorg - brosjyre

Program for jordmortjenesten

Følg oss på facebook!

 

Gravid og førstegangsfødende i en utfordrende livssituasjon

Sandnes kommune har tilbud for førstegangsfødende som har utfordrende livssituasjon og som har behov for ekstra støtte i svangerskapet. Den gravide/ foreldrene tilbys tett oppfølging hjemme av  jordmor eller helsesykepleier. Oppstart skal være innen 28.svangerskapsuke og familien følges opp fram til barnet fyller to år.

Ta kontakt med Grete Olsen-Hagen

Telefon: 48258755

grete.olsen-hagen@r-bup.no

 

 

 

 

 

Publisert: 11.01.2017 12:18
Sist endret: 04.01.2019 10:34