Kriseteam

Innhold

Kriseteam

Psykososialt kriseteamet er en beredskapsordning for alle innbyggere i Sandnes, Gjesdal og Forsand.

Hva er kriseteamet

Psykososialt kriseteam består har høyskoleutdannet helsefaglig personell. Kriseteamet rykker ut til pårørende som har opplevd akutt død for eksempel i ulykker eller død for å gi emosjonell førstehjelp.  Kriseteamet vil følge opp de etterlatte ca en uke og noen telefonsamtaler etter dette. Dersom de etterlatte trenger mer oppfølging overføres dette til ordinær tjeneste.  

Kriseteamets oppgaver

Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre akuttreaksjoner mulige å kontrollere og gi oversikt over hva som skjedde.

Hvordan komme i kontakt

Ring Legevakten 51683150 eller 116117

Alle.

Publisert: 22.11.2019 10:14
Sist endret: 14.03.2022 10:56