Legevakt

Innhold

Legevakt

Når det står om liv

Hvis du tror det er akutt og kan stå om liv og helse, skal du ringe 113.

 

Hva er legevakten

Legevakten er en del av den akutt medisinske kjeden. Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegens åpningstid. Med «nødvendig» forstrusås først og fremst ved: 

  • Akutte livstruende sykdommer /skader, eller mistanke om slike.
  • Alvorlige sykdommer, eller mistanke om det.
  • Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverrelse/forlengelse om man venter til neste dag med å konsultere lege.
  • Sykdommer som medfører vesentlige smerte, angst eller andre plager.

Legevakten har stor klinisk variasjon. Når du tar kontakt møter du en sykepleier.  Legevakten har ansvar for prioritering, hastegradsvurdering og håndtering av alle henvendelser. De aller fleste får råd på telefon og håndterer situasjonen videre selv.  Det er alltid en fordel at du ringer på forhånd slik at du slipper å møte opp unødvendig  og  får en time for frammøte  etter at din situasjon er vurdert av sykepleier. 

 

Når det haster

Telefon 116117 

Direkte 51 68 31 50

Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes
(Den nye hovedbrannstasjonen på Stangeland)

Hele døgnet

 

Gratis

 

 

Når det ikke haster:

Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten. 
Fastleger i Sandnes finner du på fastleger.no 

Oversikt over tilgjengelige fastleger i Sandnes på helsenorge.no 

Informasjon om bytte av fastlege på helsenorge.no 

 

Betaling/ hva koster det?

Du må betale egenandel for behandling ved legevakten og hos fastlege. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt. Lenke til egenandeler 

 

Apotek

Oversikt over apotek i Sandnes kommune

Vaktapotek - Vitus Løven Apotek Stavanger

 

Kriseteam

Legevakten har ansvar for psykosial beredskap med kriseteam. Les om kriseteam her.

 

Luftveislegevakt

Den felles luftveislegevakten i Klepp gjennomfører testing for koronavirus av innbyggere fra kommunene (Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes).

Testingen skjer ved Klepp og Time legevakt, Olav Hålandsveg 2, 4352 Kleppe.

Det kan ta opptil tre døgn før svaret på en korona-test er klar. For informasjon om hvem som bør testet les mer på helsenorge.no

Alle som mistenker at de er smittet av covid-19 kan bli testet uten vurdering fra legen. Du kan bestille time for testing på nettstedet c19.no. Det er viktig at du setter deg inn i FHI sine testkriterier før du bestiller time.

Du kan eventuelt kontakte legevakt for avtale tid for testing ved å ringe følgende telefoner:

Dagtid kl 08.00 - 15.00: Tlf: 51 68 31 50.

Ettermiddag, kveld og helg: Tlf: 51 42 99 99.

Ingen må møte opp uten avtale. Møt til avtalt tid, ikke forlenge før for å unngå unødvendig kø!

 

Offentlig helseportal

Informasjon om spesifikke sykdommer og plager samt tilgang til informasjon om dine resepter og kjernejournal finner du på www.helsenorge.no 

Du kan også finne helseopplysninger om deg selv på www.pasientsky.no

 

Klage

Du har rett til å klage dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient

Publisert: 15.12.2016 10:49
Sist endret: 12.11.2020 11:23