Legevakt

Innhold

Legevakt

Hva er legevakten

Legevakten er en del av den akutt medisinske kjeden. Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegens åpningstid. Med «nødvendig» forsås først og fremst ved: 

  • Akutte livstruende sykdommer /skader, eller mistanke om slike.
  • Alvorlige sykdommer, eller mistanke om det.
  • Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverrelse/forlengelse om man venter til neste dag med å konsultere lege.
  • Sykdommer som medfører vesentlige smerte, angst eller andre plager.

Legevakten har stor klinisk variasjon. Når du tar kontakt møter du en sykepleier.  Legevakten har ansvar for prioritering, hastegradsvurdering og håndtering av alle henvendelser. De aller fleste får råd på telefon og håndterer situasjonen videre selv.  Det er alltid en fordel at du ringer på forhånd slik at du slipper å møte opp unødvendig  og  får en time for frammøte  etter at din situasjon er vurdert av sykepleier. 

Når det står om liv:

Ambulanse 113

Når det haster:

 

Telefon 116117 

Direkte 51 68 31 50

Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes
(Den nye hovedbrannstasjonen på Stangeland)

Hele døgnet

Gratis

Når det ikke haster:

Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten. 
Se oversikt over fastleger i Sandnes kommune på fastleger.no 

Finn oversikt over tilgjengelige fastleger i Sandnes på legelisten.no 

Finn informasjon om bytte av fastlege på helsenorge.no 

Apotek

Klikk her for å få oversikt over apotek i Sandnes kommune

klikk her for Vitus Løven Apotek Stavanger

Offentlig helseportal

Informasjon om spesifikke sykdommer og plager samt tilgang til informasjon om dine resepter og kjernejournal finner du på www.helsenorge.no 

Du kan også finne helseopplysninger om deg selv på www.pasientsky.no

Publisert: 15.12.2016 10:49
Sist endret: 18.06.2018 14:44