Hjelpemiddel

Innhold

Hjelpemiddel

Dersom du har behov for kortvarig lån av enkle hjelpemidler, kan du få hjelp av Kommunalt hjelpemiddellager. NAV hjelpemiddelsentral har ansvar for varig utlån av hjelpemidler. Du kan få hjelp til å vurdere dine behov for varig utlån av hjelpemidler ved å kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Vi tilbyr utlån av:

  • Rullator
  • Toalettforhøyere

  • Dusjstol

  • Rullestol

Dersom du har behov for krykker kan de kjøpes på Sandnes Legevakt.

Du kan ta kontakt med kommunalt lager for å avtale utlån og innlevering av hjelpemidler. 

Dersom du mottar tjenester fra hjemmesykepleien, og ikke klarer å ta kontakt med kommunalt hjelpemiddellager, kan du be dem hjelpe deg med bestillingen. 

Varig behov for hjelpemidler

Dersom du har et varig behov for hjelpemidler (utover 2 år), må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan få hjelp til å vurdere ditt behov for varig utlån av hjelpemidler ved å kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen .

Reparasjon av hjelpemidler

Kommunalt hjelpemiddellager bistår med reparasjon av hjelpemidler som er utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom du har fått hørselshjelpemidler fra Hørselssentralen på SUS, kan du kontakte dem for reparasjon. 

Dersom du ikke har behov for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake.
Ta kontakt med kommunalt hjelpemiddellager for å avtale innlevering.

Telefon 90 67 10 74

E-post: kommunalt.hjelpemiddellager@sandnes.kommune.no

Lageret er åpent for publikum mandager, onsdager og fredager kl. 12-15.

Besøksadresse: Skippergata 123, 4327 Sandnes 

 

Syn og hørsel

Dersom du har funksjonsproblemer som følge av nedsatt syn eller hørsel kan du søke om syn- og hørselstekniske hjelpemidler.

 

Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, eller du har redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn, kan du ha behov for synshjelpemidler. Ditt synstap må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Synskontakten kan:

Kartlegge ditt funksjonsnivå

Hjelpe deg som har nedsatt syn med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen

Formidle synshjelpemidler og gi opplæring og oppfølging i bruk av disse

 

Har du nedsatt hørsel, kan du ha behov for hørselshjelpemidler. Ditt hørselstap må være dokumentert av spesialist, eller du må ha innvilget høreapparat fra Folketrygden.

Hørselskontakten kan:

Kartlegge ditt funksjonsnivå

Hjelpe deg som har nedsatt hørsel med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen.

Formidle hørselshjelpemidler gi opplæring og oppfølging i bruk av disse

 

Vi kan tilby

  • kartlegging og formidling av syn- og hørselstekniske hjelpemidler

  • tilpasning og opplæring i bruk av syn- og hørselstekniske hjelpemidler

Ved behov samarbeider vi med NAV Hjelpemiddelsentral og eventuelt andre tjenester.

Kontaktinformasjon, syn og hørsel

Det er ergoterapeutene som arbeider med voksne og eldre i kommunen som formidler syn- og hørsels hjelpemidler.

Telefon: 900 39 641

E-post: fysio.ergo@sandnes.kommune.no

 

Slik søker du

Søk helse- og omsorgstjenester

Dersom du ikke har mulighet til å søke gjennom det elektroniske søknadsskjemaet, kan du laste ned søknadsskjema i PDF.

Du finner søknadsskjema her.

Fyll ut skjema, oppgi så utfyllende informasjon som mulig. Send  pr post til oppgitt adresse.

 

Pris

Utlån av hjelpemidler er gratis.  

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:05
Sist endret: 03.08.2022 10:33