Hjelpemiddel

Innhold

Hjelpemiddel

Sandnes kommune har ansvar for kortvarig utlån av hjelpemidler. Ved varig behov må det sendes søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan få hjelp til å søke ved å kontakte fysioterapeut eller ergoterapeut i kommunen. Kommunalt hjelpemiddellager har ansvar for utlevering, montering, enkle tilpasninger og reparasjoner av tekniske hjelpemidler og trygghetsalarmer til brukere i kommunen.

Kortvarig utlån

Dersom du har behov for hjelpemidler i en kort periode kan du kontakte kommunalt hjelpemiddellager.

Vi tilbyr utlån av enkle hjelpemidler, blant annet:

  • Rullator
  • Toalettforhøyer

  • Dusjstol

  • Rullestol

Krykker kan du blant annet kjøpe på Sandnes Legevakt.

Du kan avtale utlevering og innlevering av hjelpemidler med ansatte på kommunalt hjelpemiddellager.

Kontaktinformasjon

Lageret er åpent for publikum mandager, onsdager og fredager kl. 12-15.

Telefontid alle dager kl 08:30 - 11:30.

Besøksadresse

Skippergata 123

4327 Sandnes 

Telefon

90 67 10 74

E-post

kommunalt.hjelpemiddellager@sandnes.kommune.no

Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Varig behov

Ved varig behov for hjelpemidler må det sendes søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan få hjelp til å søke ved å kontakte fysioterapeut eller ergoterapeut i kommunen.

Kontaktinformasjon

Telefon

51335176 / 51335177

Servicekontoret: 51336000

Epost

fysio-ergoterapi@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Postadresse

Fysio- og ergoterapi, voksne, Postboks 583, 4302 Sandnes

Du finner kontaktskjema for fysioterapi og ergoterapi (PDF, 129 kB) her.

Fyll ut skjema og send pr post til oppgitt adresse

 

Reparasjoner av hjelpemidler

Kommunalt hjelpemiddellager bistår med reparasjon av hjelpemidler. Ved behov for spesialkompetanse videresender kommunen hjelpemiddelet til NAV.

Syn og hørsel

Dersom du har funksjonsproblemer som følge av nedsatt syn eller hørsel kan du søke om syn- og hørselstekniske hjelpemidler.

Vi kan tilby

  • kartlegging og formidling av syn- og hørselstekniske hjelpemidler

  • tilpasning og opplæring i bruk av syn- og hørselstekniske hjelpemidler

Ved behov samarbeider vi med NAV Hjelpemiddelsentral og eventuelt andre tjenester.

Hvordan går du frem

Du finner kontaktskjema for syn- og hørselstekniske hjelpemidler (PDF, 129 kB) her.

Fyll ut skjema, oppgi så utfyllende informasjon som mulig. Send  pr post til oppgitt adresse.

Telefon: 51 33 51 73

Pris

Korttidsutlån av hjelpemidler er gratis. Ved langtidsutlån kan det være kostnader på enkelte hjelpemidler og tilrettelegginger.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:05
Sist endret: 03.07.2020 10:26