Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger

Innhold

Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger

Helsehjelp til asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i Sandnes Kommune

Sted: Julie Egesgate 6, 4 etasje 4306 Sandnes

Telefon: 51 335816

Vær oppmerksom på at enkelte mandager er helsestasjonen/telefonen stengt fra kl 13.00 og ut dagen pga møter.

Mail adresse: haf@sandnes.kommune.no 

 

Åpningstider:

Mandag: kl. 09.00-15.00
Tirsdag: Stengt
Onsdag: kl. 09.00-15.00
Torsdag: kl.09.00-15.00, annenhver uke
Fredag: Stengt

Hva kan vi stå til tjeneste med?

  • Velkomstsamtale/Kartleggingssamtale - voksne
  • Legger til rette for videre hjelp
  • Informere om helsetilbud / rettigheter
  • Helsestasjonsprogram for barn
  • Helseopplysning
  • Kartleggingssamtale for enslige mindreårige asylsøkere
  • Vaksinasjon
  • Svangerskapskontroller
  • Tuberkulosearbeid
  • Blodprøver

Tjenesten er gratis!

Publisert: 11.01.2017 12:20
Sist endret: 04.01.2019 10:37