Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger

Innhold

Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger

Melding om redusert tilbud

Driften av helsestasjon for asylsøkere og flyktninger er nå endret som følge av den pågående Koronapandemien. Dette er tiltak for å begrense og forhindre smittespredning. Konsultasjonene vil bli kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført. Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra helsedirektoratet.

 

Alle tilbud er stengt for «drop inn». På grunn av smittevernhensyn må alle som kommer til oss være friske og ikke ha tegn til luftveisinfeksjon. Dersom du har vært i utlandet, må avtalen utsettes til minimum 10 dager etter hjemkomst.  

 

Følgende konsultasjoner på helsestasjonen skal gjennomføres: 6 ukers kontroll
helsesykepleier og lege og alle konsultasjoner med vaksiner (3 mndr, 5 mndr, 12
mndr og 15 mndr).

 

Hjemmebesøk etter fødsel skal gjennomføres på helsestasjonen.

 

Øvrig tilbud og konsultasjoner er avlyst inntil videre, det betyr at alle avtaler i Julie Eges gate er derfor avlyst og vi har heller ikke drop-in eller mulighet for å bestiller avtaler.

 

Vi er tilgjengelig for spørsmål, råd og veiledning fra både ansatte og deltakere på følgende nummer:

 

Lisa Schønborg tlf: 48188193 kl.09.00-14.00 mandag til fredag.

Anne Marit Pedersen Moi tlf: 47666895 kl.09.00-14.00 mandag til fredag.

Vi leser også mail og svarer på den.

Mail adresse: haf@sandnes.kommune.no 

 

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 11.01.2017 12:20
Sist endret: 13.08.2020 09:12