Helsesøster i skolene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsesøster i skolene

Skolehelsetjenesten er en forlengelse til helsestasjonens tilbud til barn og ungdom i skolepliktig alder. Helsesøster har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte

Skolehelsetjenesten er sammensatt og innebærer mange forskjellige oppgaver. Helsesøsters rolle er å støtte foreldre, elever og skole i å skape gode oppvekst vilkår og fange opp signaler på mistrivsel og avvik.

 

 

Barneskole

Helsetjenester i barneskolen

Skolehelsetjenesten skal medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre eget liv, og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner

Program for skolehelsetjenesten i barneskolen

1.klasse: Skolestartundersøkelse med helsesøster og lege. Helsesøster deltar på foreldremøte våren før eller like etter skolestart. Helsesøster presenterer seg i klassene.

2.klasse: Tilbud om vaksinemot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

3.klasse: Høyde og vektmåling. Helseopplysning/samtale i grupper eller klasse om ernæring, kropp og helse.

6.klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Helseopplysning/samtale i grupper om pubertet.

7.klasse: Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft til jenter(HPV).

Program for helsetjenester i barneskolen

Vaksinasjonsprogrammet

Grunnvaksinasjon begynner vanligvis når barnet er 3 måneder gammelt og følger et nasjonalt program. For å vedlikeholde immuniteten fra sped- og småbarnsalder tilbys oppfriskningsdoser i skolealder. Foresatte vil få skriftlig melding om tidspunktene for påfyllingsdoser.

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen

LEK oppfølging av barn med overvekt

LEK - livsstilsendringskurs er et samarbeid mellom helsestasjonstjenester, fysio- og ergoterapienheten og fastlegeordningen i Sandnes kommune

Klikk her for mer informasjon om tilbudet og søknadsskjema

 

Ungdomskole

Helsetjenester i ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten skal medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre eget liv, og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner.

 Program for helsetjenesten i ungdomsskolen.

Program for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

8 klasse: ForeldremøtePresentasjon i klassenHelsesøsterstimeHøyde og vekt

9 klasse: Ikke fast planlagt program

10 klasse: Temadag om samliv og seksualitetVaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og polio

Alle klassetrinn har tilbud om "Åpen dør" som er et lett tilgjengelig tilbud til elever eller foresatte slik at de kan oppsøke helsesøster uten først å gjøre en timeavtale.

Brosjyre Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Brosjyre Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Videregående skole

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i videregående skole.

Program for helsetjenesten i videregående skole

Program for helsetjenesten i videregående skole

Tilbud til elever i videregående skole

Hva kan helsesøster bidra med?Noen ganger kan man ha behov for å snakke med en voksen uten at man har et spesielt problem. Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting, helsesøster gir råd, støtte og veiledning f.eks i forhold til:

  • Fysisk og psykisk helse
  • Skoleproblem/fravær
  • Ernæring/Spiseproblematikk
  • Rusproblematikk
  • Familievansker
  • Mobbing/ensomhet
  • Søvn
  • Tristhet/sorg
  • Kjærlighet
  • Seksuell helse

Helsesøster henviser videre i hjelpeapparat og til skolelege ved behov

Helsesøster driver ikke med behandling over tid, men vil henvise videre i hjelpeapparatet når det er nødvendig.

Helsestasjon for ungdom er også et tilbud du kan benytte. Se info om åpningstider på egen side. 

Navn og telefonnummer til helsesøster på videregående skoler i Sandnes kommune:

Gand videregående skole

Torhild Hunsbedt, Mob.nr: 90229537

Kjetil Moseide, Mob.nr: 90286152

Vågen videregående skole

Agnete Elisabeth Torkildsen, Mob.nr: 90177253

Kjetil Moseide, Mob.nr: 90286152

Sandnes videregående skole

Bente Sleveland Stinessen, Mob.nr: 90230502

Akademiet videregående skole

Hilde Egenæs, Mob.nr: 97419394

Publisert: 11.01.2017 12:22
Sist endret: 11.01.2017 12:23