Fysioterapi

Innhold

Fysioterapi

Dersom du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Målet er at du skal få en bedre hverdag, hvor du kan være så selvstendig og aktiv som mulig.

Fysioterapi til barn

Sandnes kommune har fysioterapeuter som arbeider spesielt med barn i alderen 0-18 år. Kommunale fysioterapeuter gir behandling til barn der oppfølgingen må skje i hjemmet, i barnehage/skole eller der barn ikke kan benytte seg av tilbudet på et fysikalsk institutt.
Dersom barnet ditt trenger behandling, og dere kan oppsøke et institutt, tar dere direkte kontakt med en av de private fysioterapeutene. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

 

Fysioterapeutene kan tilby

 • undersøkelse, kartlegging og vurdering.

 • trening og behandling individuelt eller i gruppe.

 • rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre eller foresatte og aktuelle samarbeidspartnere.

 • vurdering, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler.

 
Fysioterapeutene samarbeider ofte med ergoterapeutene om oppfølging av barnet. 


Oppfølgingen kan foregå i hjemmet, på helsestasjon, i barnehagen, på skolen eller i våre lokaler i Elvegaten 25, 4.etasje, 4306 Sandnes

Barn med ulike funksjonsnedsettelser kan søke om å få trening i varmtvannsbasseng. Det er foreldre/foresatte som må søke om dette på vegne av barnet.

Fysio- og ergoterapeutene driver også klatregrupper og motoriske treningsgrupper for barn med ulike motoriske utfordringer.

Her kan du laste ned søknadsskjema for gruppetilbudene (106 kB).

Søknadsskjema sendes til:

Fysio- og ergoterapi for barn, Postboks 583, 4305 Sandnes 

Barn i aktivitet.

Motorisk vurderingsteam er en lavterskelordning hvor skole eller barnehage kan ta kontakt for en vurdering av barn som har motoriske utfordringer.

Barnehage og skole kan kontakte oss på mail for å få en vurdering av barn som har motoriske utfordringer. Informasjonen om barnet i mailen skal være anonymisert.

Terapeutene i motorisk vurderingsteam tar kontakt innen en uke for mer informasjon om barnet, og avtaler tid for vurdering.

Terapeutene i motorisk vurderingsteam kommer ut i barnehagen, eller på skolen og foretar vurdering av barnets motorikk. De starter ikke opp med behandling, men kan gi tips og råd til barnehage, skole og foresatte for videre oppfølging.

Terapeuten fyller ut et vurderingsskjema om barnet som sendes både foresatte, barnehage eller skole. Her vil det fremgå om barnet har behov for videre oppfølging. Dersom barnet har behov for videre oppfølging må foresatte i samarbeid med barnehage/skole fylle ut vanlig henvisning til oss, som blir vurdert og satt på venteliste.

Hvordan sende forespørsel:

Barnehage eller skole sender mail uten personlige opplysninger, kun en kort beskrivelse av problemstilling til: fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no

Dere blir så kontaktet av en fysioterapeut eller ergoterapeut innen 1 uke.

Gjelder barn 0-18 år:

Telefon

51335452

E-post

fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no

Besøksadresse

Elvegata 25, 4306 Sandnes

Postadresse

Fysio- og ergoterapi, barn, Postboks 583, 4302 Sandnes

Du finner kontaktskjema for fysioterapi (PDF, 129 kB) her.

Fysioterapi til voksne

Fysioterapeutene som er ansatt i Sandnes kommune bistår personer over 18 år, som ikke klarer å komme seg til et behandlingssted på egenhånd.

Fysioterapeutene kan tilby

 • undersøkelse, kartlegging og vurdering

 • trening og behandling individuelt eller i gruppe

 • Sterk rådgivning, veiledning og informasjon

 • vurdering, søknad og tilpasning av hjelpemidler

Sterk og stødig er et tilbud om styrke- og balansetrening i gruppe for deg som er 70 år eller eldre.

Tilbudet passer for deg som

 • har begynnende utfordringer med styrke og balanse

 • er motivert for å trene og gjøre en innsats for å opprettholde eller bedre din funksjon

 • vil prioritere å delta på trening 12 uker om høsten og 12 uker om våren

Dersom du ønsker å delta på gruppetrening må du søke ved å fylle ut et eget søknadsskjema. Informasjonen fra skjemaet danner grunnlag for å vurdere om Sterk og stødig er det rette tilbudet for deg. Det er derfor viktig at du fyller ut skjemaet så nøye som mulig.

Du kan laste ned søknadsskjema for gruppetreningen Sterk og stødig (pdf 148 kB) her.

Søknadsskjema sendes til:

Fysio- og ergoterapitjenester, PB 583, 4302 Sandnes

Merk konvolutten Sterk og stødig.

Det finnes også andre treningstilbud i Sandnes som kan være aktuelle.

Her kan du finne informasjon om trimgrupper ved senior- og eldresentre i Sandnes.

Du kan lese mer om seniortrimmen i Sandneshallen her.

Treningsutstyr i sal

Dersom du har en lungesykdom kan du få tilbud om gruppetrening ledet av fysioterapeut. 

Tilbudet passer for deg som

 • har behov for å bedre lunge- og kroppsfunksjon gjennom økt kondisjon og styrke
 • har behov for å bli trygg på fysisk aktivitet
 • ønsker å kjenne den positive effekten av fysisk aktivitet, både fysisk og mentalt

Har du spørsmål om tilbudet kan du kontakte oss på telefon 51335173 / 971 78 335.

Gjelder voksne over 18 år:

Telefon

51335177 / 51335173

Servicekontoret: 51336000

Epost

fysio-ergoterapi@sandnes.kommune.no

Postadresse

Fysio- og ergoterapi, voksne, Postboks 583, 4302 Sandnes

Du finner kontaktskjema for fysioterapi (PDF, 129 kB) her.

Fysioterapi på institutt/ fysioterapeut med driftsavtale

Sandnes kommune har for tiden driftsavtale med 30 fysioterapeuter.

Her kan du laste ned oversikt over fysioterapeuter som har driftsavtale med Sandnes kommune.

Fysioterapigrupper i basseng

Varmtvannsbassenget på Varatun er for tiden stengt. 

Høsten 2020 vil det åpne et nytt terapibasseng på Austrått og en del av gruppeaktivitetene vil bli flytte til  det nye bassenget.

Du tar direkte kontakt med ansvarlig terapeut for informasjon og påmelding.

Hvem kan få fysioterapi

Personer som har skadet seg eller som av ulike årsaker har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av fysioterapeut.

Pris

Du betaler egenandel opp til frikort egenandelstak 2 for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade betaler ikke egenandel.

På helsenorge.no finner du informasjon om egenandeler hos fysioterapeut og manuellterapeut, og om frikort for egenandelstak 2.

Du får kun dekket utgifter til behandling når du benytter en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut som ikke er tilknyttet kommunen, gjelder andre takster.

Hvordan går du frem

Trenger du fysikalsk behandling og er i stand til å oppsøke dette selv, tar du direkte kontakt med en fysioterapeut eller et fysikalsk institutt for å få time. Fra 01.01.2018 trenger du ikke henvisning fra lege.

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egenhånd, kan du kontakte fysioterapeut i kommunen.

Du finner kontaktskjema for fysioterapi (PDF, 129 kB) her.

Fyll ut skjema og send til oppgitt adresse. Du vil få tilbakemelding når vi har mottatt henvendelsen din.

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 15.12.2016 10:50
Sist endret: 19.10.2020 15:10