Frisklivssentralen

Innhold

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud til deg som ønsker å endre levevaner.

logo frisklivssentralen

Våre tilbud er spesielt rettet mot deg som står i fare for å få, eller allerede har fått, livsstilsrelatert sykdom.

Tilbudene passer blant annet for deg som

 • ønsker å bli mer aktiv og komme i gang med fysisk aktivitet

 • ønsker å slutte med røyk eller snus

 • ønsker et sunnere og mer balansert kosthold

 • ønsker å fremme bedre søvn


Her finner du Helsedirektoratets informasjonsfilm om Frisklivssentraler på youtube.com


Her kan du laste ned vår informasjonsbrosjyre (PDF, 2.2 MB)


Alle ansatte ved Frisklivssentralen har utdanning innen helse, for eksempel fysioterapi eller ernæring.

Frisklivstrening

Frisklivssentralen har tilbud om turgruppe og utetreninger med fokus på bedre kondisjon og styrke. Målet er at du skal bli trygg på det å være i aktivitet og oppnå økt aktivitet i din hverdag.

Gruppetilbudet passer for deg som

 • ønsker å komme i bedre fysisk form

 • er usikker på hvor du skal begynne og trenger ekstra støtte og veiledning for å komme i gang

 • har begrenset erfaring med trening og fysisk aktivitet


Gruppetreningene er basert på anbefalte treningsmetoder fra Helsedirektoratet og ledes av ansatte på Frisklivssentralen.

Du kan laste ned timeplan for frisklivstreninger (PDF, 417 kB) her

 

Stafett på gruppetrening. Personer gjør styrkeøvelsen planke. En treningsgruppe tar knebøy i sirkel.

 

 

Kostholdskurs

På Frisklivssentralen tilbyr vi kurset "Bra mat for bedre helse" basert på Helsedirektoratets kostråd.

Kurset passer for deg som

 • ønsker et sunnere og mer balansert kosthold

 • ønsker å legge om matvanene dine

 • er usikker på hvilke matvarer du bør velge og hvorfor


På kurset lærer du blant annet om matens næringsinnhold, hvordan du leser varedeklarasjon og hvilke matvarer det er lurt å velge. Du får praktiske råd for hverdagen og mulighet til å utveksle erfaring med andre deltakere.

Kurset består av 6 samlinger fordelt på 12 uker. Hver kursøkt varer 2 timer.

Kostholdskurs via nett går over fire økter.


Ved behov for spesifikk kostholdsveiledning knyttet til konkrete problemstillinger og diagnoser anbefaler vi kontakt med en klinisk ernæringsfysiolog.

Nærbilde blåbærGrønnsakssmoothie på trebenkEgg og blåbær

Livsstilskurs

Livsstilskurset er et tilbud til voksne med overvekt som ønsker en sunnere og mer aktiv livsstil.

Deltakere må være mellom 18 og 65 år, ha en kroppsmasseindeks (KMI) på over 30 og ha eller stå i fare for å utvikle livsstilssykdom. 

Kurset passer for deg som

 • opplever at overvekt er en belastning i hverdagen
 • ønsker økt bevissthet rundt egne vaner

 • ønsker å legge om til en sunnere og mer aktiv livsstil


I kurset har vi fokus på dine ressurser i endringsarbeidet. Deltakelse forutsetter egeninnsats for å oppnå ønsket endring.

Undervisningen i kurset inneholder tema som

 • kosthold

 • fysisk aktivitet og treningslære

 • kognitiv terapi

 • stressmestring

 • spiseforstyrrelser


Kurset går over 12 uker, med ukentlig undervisningen på dagtid.

 
Kursleder forklarer. Brosjyre om nøkkelhullsmerking. Kursdeltakere løser oppgave i gruppe.

Snus- og røykeslutt

Mange synes det er lettere å slutte sammen med andre. Frisklivssentralen tilbyr slutteveiledning individuelt og i gruppe.

Tilbudet passer for deg som

 • ønsker å bli snus- eller røykfri
 • synes det er vanskelig å slutte på egenhånd

 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om røykesluttkurs.

 
Du finner også mye nyttig informasjon om slutteprosessen på helsenorge.no sine temasider om røykeslutt.

Strukturkurs

Strukturkurset dreier seg om å omsette kunnskap til handling gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering.

Kurset passer for deg som

 • ønsker å endre levevaner
 • vet hva du burde gjøre men synes det er vanskelig å gjennomføre

 • trenger et verktøy for å få til ønsket endring


Kurset består av en obligatorisk fellesundervisning, en individuell målsamtale og veiledning i gruppe ukentlig i 8 uker.

 

Sov bedre - søvnrestriksjon i gruppe

Sliter du med langvarige søvnvansker (insomni) og har prøvd det meste uten at det har gitt deg bedre søvn? Da kan søvnrestriksjon være noe for deg!

Søvnrestriksjon er en godt dokumentert metode for å bedre søvnkvalitet og søvnmønster.

Kurset består av syv samlinger som er tematisk oppbygd slik at gradvis du får mer kunnskap om søvn og gode søvnrutiner. Du får en innføring i metoden, som på sikt kan gi deg bedre søvn.

Kurset passer for deg som

 • opplever at du får for lite søvn
 • føler deg uopplagt i løpet av dagen

 • har hatt søvnvansker over tid

 • føler at du har prøvd det meste, uten at det har gitt deg bedre søvn

 

Opplegget er krevende, men svært effektivt.

 

Her kan du gå til SOVno.no, nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og lese mer om søvn og søvnsykdommer.

 

Ved alvorlige søvnproblemer anbefaler vi at du kontakter din fastlege.

Tankevirus

Tankevirus er et kurs som handler om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine. Kurset presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer.

 


Dersom du har angst eller depresjon anbefaler vi at du tar kontakt med Mestringssenteret og får hjelp der.

Her kan du gå til hjemmesiden til rus og psykisk helsehjelp i Sandnes kommune.

Friskliv75

Friskliv75 er Frisklivssentralens tilbud til kommunens innbyggere på 75 år.

Det året du fyller 75 vil du få invitasjon til en fagdag med fokus på frisk aldring, kosthold, fysisk aktivitet og trygghet i hjemmet.

Sprek og blid eldre mann trener med strikk. Sprek og fornøyd eldre dame.

Pris

Tilbudene ved Frisklivssentralen er gratis.

Hvordan går du frem

Du kan selv ta direkte kontakt med oss på telefon: 469 30 491 eller e-post: friskliv@sandnes.kommune.no

Du kan også henvises til oss av din fastlege eller annet helsepersonell.

Her finner du kontaktskjema for Frisklivssentralen (PDF, 27 kB).

Kontaktinformasjon

Telefon

469 30 491

E-post

friskliv@sandnes.kommune.no

Besøksadresse

Sandnes Helsesenter, Parkveien2, 4307 Sandnes

Postadresse

Frisklivssentralen i Sandnes, PB 583, 4302 Sandnes

Facebook

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Foreningsportalen

I foreningsportalen finner du oversikt over lag og foreninger i Sandnes kommune.

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:09
Sist endret: 08.10.2020 07:23