Smittevernkontor

Innhold

Smittevernkontor

Tuberkuloseundersøkelse

Bestilling av time til tuberkuloseundersøkelse:

Sted: Langgata 72, 2 etg. 4306 Sandnes

Telefon: 481 64 960/469 54 213

Mail: smittevernkontor@sandnes.kommune.no

 

Du må teste deg for tuberkulose dersom:

  • du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet
  • du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder
  • du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer

Det er etter samtale med helsesykepleier at en kommer frem til hvilke test du skal ta. Det kan være du må ta blodprøve og/eller røntgenbilde. Noen får tilbud om BCG vaksine.

Vi har ansvar for gjennomføring av miljøundersøkelser ved smittsom tuberkulose.

Det er gratis å teste seg for tuberkulose.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 11.01.2017 12:19
Sist endret: 27.09.2022 07:39