Forskning og innovasjon i Mestringsenheten

Innhold

Forskning og innovasjon i Mestringsenheten

Mestringsenheten ønsker å satse videre på forskning, opplæring og innovasjon. Vi vil særlig støtte forskning og innovasjon som fremmer recoveryperspektivet og vi utvikler vår egen kompetanse til å forske, i samarbeid med ulike forskningsmiljø. Vi ønsker også i større grad å samarbeide med brukerorganisasjoner om tjenesteutvikling og forskning.

Mål for arbeidet med FOI

Vi jobber for at ansatte og innbyggere som mottar hjelp fra mestringsenheten blir involvert i forskning og opplever det nyttig og relevant å delta. Vi vil at resultat fra forskning ved mestringsenheten skal bidra til at hjelpen mestringsenheten gir til innbyggerne i Sandnes kommune skal være basert på kunnskapsbasert praksis.

Det er viktig for oss at vårt arbeid er tilgjengelig for andre kommuner og miljøer som er opptatt av utvikling av psykisk helse- og rusarbeid. Les mer om de enkelte prosjektene nedenfor eller kontakt oss på mestringsenheten@sandnes.kommune.no 

Vår deltagelse i forskning skal ha publisering av vitenskapelige artikler som mål.

 

Oversikt over aktivitetene i mestringsenhetens FOI program

 

 

Pågående prosjekter

 

Rask Psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp ung

Introkurs for familie og venner

Studentprogram

Rask rushjelp

Rask avhengighetshjelp

Jæren Recovery college

Musikkterapi

FACT Sandnes

Recovery implementering

FIT implementering

Offentlig phD

 

Fullførte prosjekter

Brukerundersøkelse om fysisk aktivitet i personlige recoveryprosesser. Trykk her for å lese rapporten.

Housing First. Trykk her for å lese rapporten.

 

Informasjon om oss

Mestringsenheten er Sandnes kommunes bydekkende tjeneste for rus- og psykisk helsehjelp. Trykk her for å komme til nettsiden vår. Du kan også se vårt organisasjonskart ved å trykke her.

Publisert: 12.06.2019 10:47
Sist endret: 26.06.2019 10:30