Velferdsteknologi og digitale løsninger

Innhold

Velferdsteknologi og digitale løsninger

Hva er viktig for deg?

Det er viktig for oss å kunne mestre hverdagen på en best mulig måte, både med og uten helseutfordringer. Enten du i perioder av livet opplever sykdom, eller har en varig funksjonsnedsettelse vil det å mestre dagliglivet være viktig for helse- og opplevd grad av livskvalitet. For å klare det kan det være nødvendig å tilrettelegge boligen og ta i
bruk teknologi og hjelpemidler som bidrar til å gjøre hverdagen enklere, smartere og tryggere.

Hva er velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet.

Les mer i brosjyre om velferdsteknologi. Hensikten med brosjyren er å informere om hva du som innbygger kan gjøre selv, og hva kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med.

Hva er digitale tjenester

Digihelse er en nasjonal løsning for digital kommunikasjon mellom innbyggere og kommunehelsetjenesten.

Med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no kan innbyggerne kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ).

På helsenorge.no finnes det allerede mange tjenester (kjernejournal, bytte fastlege og mye mer). Digital kommunikasjon med helsevesenet skjer fra samme sted, og innbyggerne får en samlet oversikt over kontakten med helsevesenet.

For å kunne bruk løsningen må du logge på helsenorge.no og gi de nødvendige samtykker. Du må ha en aktiv tjeneste fra kommunen. Se veiledning og mer informasjon om løsningen.

 

Sandnes kommune bruker en sikker løsning for videokonferanser. Denne kan brukes for kontakt med innbygger, pårørende, beboere og tjenester i kommunen.

Hvordan bruke Join videokonferanse:

Du vil motta invitasjon med adresse til et digitalt møterom.

Skriv https://join.nhn.no i nettleser på PC/nettbrettmobiltelefon.

Se brukerveiledning for Join møterom her

 

Mestringsenheten tilbyr digitale, anonyme kurs for innbyggere i Sandnes kommune som ønsker å jobbe med endring i livet sitt. Kursene er delt inn i rusmestring, mestring av spill-utfordringer og mestring av andre avhengigheter. Kursene består av en kursrekke på 4 digitale samlinger og settes opp jevnlig.Gjennom å delta på kursene får du kunnskap både om utfordringer, avhengighet og verktøy for å gjennomføre en endring.

Digitale kurs innen mestring av rus og andre avhengigheter

 

 

Publisert: 15.12.2020 10:21
Sist endret: 15.12.2020 10:28