helsenorge.no - Digitale verktøy

Innhold

helsenorge.no - Digitale verktøy

Mottar du tjenestene hjemmesykepleie eller hjemmehjelp? Eller kanskje du mottar tjenester fra virksomhetene Mestringsenheten og/eller Fysio- og ergoterapi for barn? Da kan du nå enkelt og trygt kontakte kommunen på helsenorge.no.

helsenorge.no kan du for eksempel:

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i Sandnes kommune
  • Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

 

Helsenorge.no

Trykk her for å komme til helsenorge.no.

 

Mer informasjon og veiledninger

Du finner mer informasjon på nettsiden «Kommunale hjemmetjenester på nett» på helsenorge.no her. 

I tillegg er det laget korte veiledningsfilmer for brukerne og annet kommunikasjonsmateriale for løsningen her. 

 


Helsenorge.no er nasjonal og oppleves dermed likt for alle innbyggere uavhengig av bosted.

Publisert: 16.05.2019 09:06
Sist endret: 25.05.2019 09:35