helsenorge.no - Digital innbyggerdialog

Innhold

helsenorge.no - Digital innbyggerdialog

Mottar du eller en av dine pårørende tjenestene hjemmesykepleie eller hjemmehjelp? Eller kanskje du mottar tjenester fra virksomhetene Mestringsenheten, Samordningsenheten og/eller Fysio- og ergoterapi? Da kan du nå enkelt og trygt kontakte kommunen på helsenorge.no.

helsenorge.no kan du for eksempel:

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i Sandnes kommune
  • Se avtaler
  • Avbestille besøk

 

 

Innlogging

Trykk her for å komme til helsenorge.no.

For å logge inn på helsenorge.no kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID.

Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er dermed mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra brukeren.

 

 

Varselinnstilling

Du eller den du har gitt fullmakt kan motta automatisk varsel per sms eller epost om meldinger fra kommunen, når varselinnstilling under profilinnstillinger i helsenorge.no er satt på riktig nivå.

Dersom du har valgt høyeste nivå, vil du kunne få varsel hver gang hjemmesykepleien har utført besøk. Dette kan være en nyttig funksjon for enkelte pårørende, mens andre vil oppleve det som unødvendig varsel. Da kan varselnivå justeres ned et nivå.

For å endre varselnivå må du logge inn på helsenorge.no og justere innstillinger. Se egen veileder: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/kommunale-hjemmetjenester-paa-helsenorge-no/#varsler-om-meldinger-eller-utforte-hjemmebesok

Hjelpetelefon

Helsenorge.no har en egen hjelpetelefon. Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn, ring til 80043573

 

Mer informasjon og veiledninger

Du finner mer informasjon på nettsiden «Kommunale hjemmetjenester på nett» på helsenorge.no her. 

I tillegg er det laget korte veiledningsfilmer for brukerne og annet kommunikasjonsmateriale for løsningen her. 

Helsenorge.no er nasjonal og oppleves dermed likt for alle innbyggere uavhengig av bosted.

 

 

Publisert: 16.05.2019 09:06
Sist endret: 15.06.2021 14:40