helsenorge.no - Digital innbyggerdialog

Innhold

helsenorge.no - Digital innbyggerdialog

Mottar du eller en av dine pårørende tjenestene hjemmesykepleie eller hjemmehjelp? Eller kanskje du mottar tjenester fra virksomhetene Mestringsenheten og/eller Fysio- og ergoterapi barn? Da kan du nå enkelt og trygt kontakte kommunen på helsenorge.no.

helsenorge.no kan du for eksempel:

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i Sandnes kommune
  • Se avtaler
  • Avbestille besøk

 

 

Innlogging

Trykk her for å komme til helsenorge.no.

For å logge inn på helsenorge.no kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID.

Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er dermed mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra brukeren.

 

 

Hjelpetelefon

Helsenorge.no har en egen hjelpetelefon. Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn, ring til 80043573

 

Mer informasjon og veiledninger

Du finner mer informasjon på nettsiden «Kommunale hjemmetjenester på nett» på helsenorge.no her. 

I tillegg er det laget korte veiledningsfilmer for brukerne og annet kommunikasjonsmateriale for løsningen her. 

Helsenorge.no er nasjonal og oppleves dermed likt for alle innbyggere uavhengig av bosted.

 

 

Publisert: 16.05.2019 09:06
Sist endret: 30.11.2019 12:04